przedmiot: Eksploatacja Lokalnych Sieci Komputerowych

nauczyciel: Tomasz Kuczyński