przedmiot: Eksploatacja Urządzeń Peryferyjnych i Sieciowych

nauczyciel: Tomasz Kuczyński