przedmiot: Systemy Operacyjne

nauczyciel: Tomasz Kuczyński