przedmiot: Administracja Systemami Operacyjnymi

nauczyciel: Tomasz Kuczyński