przedmiot: Administracja Bazami Danych

nauczyciel: Tomasz Kuczyński