przedmiot: Informatyka - zakres rozszerzony

nauczyciel: Tomasz Kuczyński