Przedmiot: Eksploatacja Urządzeń Peryferyjnych i Sieciowych