1. Opis kursu:

Cel główny kursu:

Przygotowanie do międzyszkolnego konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.

Adresat kursu:

Wszyscy uczniowie zainteresowani zdobyciem i poszerzeniem swojej wiedzy na temat krajów niemieckiego obszaru językowego czyli Niemiec, Austrii,  Szwajcarii i Liechtenstein.