Available courses

    1. Opis kursu:

    Cel główny kursu:

    Przygotowanie do międzyszkolnego konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.

    Adresat kursu:

    Wszyscy uczniowie zainteresowani zdobyciem i poszerzeniem swojej wiedzy na temat krajów niemieckiego obszaru językowego czyli Niemiec, Austrii,  Szwajcarii i Liechtenstein.