Rekrutacja 2018/2019

 

Podanie do Szkoły (.doc)

Regulamin rekrutacji (.doc)

 

Kierunki kształcenia:


Liceum ogólnokształcące:
1. Społeczno - prawna
     (historia, wos, j. angielski / niemiecki + 2 godz. edukacja prawno - społeczna)
2. Służb mundurowych
    (chemia, geografia, j. angielski / niemiecki + godz. edukacja obronna)
3. Ratownicza
    (biologia, chemia, j. angielski / niemiecki, + 2 godz. edukacji z zakresu ratownictwa)
4. Pedagogiczno - opiekuńcza
    (j. polski, biologia, wos, + 2 godz. podstawy psychologi i pedagogiki)
5. Sportowa z elementami odnowy biologicznej
    (biologia, geografia, 3 godz. teorii zespołowych gier sportowych, + 2 godz. edukacji z zakresu odnowy biologicznej

LICEALISTO!!!  Tylko u nas masz możliwość  swobodnego wyboru przedmiotów rozszerzonych zgodnie z REGULAMINEM ( czytaj poniżej )

To ty decydujesz jaki przedmiot wybierzesz sobie od klasy drugiej w rozszerzeniu.

Deklaracja wyboru przedmiotu rozszerzonego

Regulamin wybory przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym

Technikum:
1. Technik logistyk z rozszerzeniem transportu międzynarodowego
    (geografia, matematyka)
2. Technik budownictwa z elementami projektowania i aranżacji wnętrz
    (matematyka, fizyka)
3. Technik informatyk
    (matematyka, informatyka)
4. Technik pojazdów samochodowych
    (matematyka, fizyka)
5. Technik usług fryzjerskich NOWOŚĆ
    (biologia, angielski)
6. Technologia drewna zarządzanie produkcją mebli
    (biologia, geografia) - klasa pod patronatem FM FORTE S.A.

Szkoła branżowa I stopnia
1. Kierowca - mechanik
2. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie