Po szkole podstawowej


I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TRZYLETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Język polski


Ponad słowami”. Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym i technikum od roku szkolnego 2019/2020, B. Łabęcka, wyd. NOWA ERA

I


2

Język niemiecki


#trends 1, Program nauczania języka niemieckiego E. Podpora-Polit, Nowa Era

I


3

Język angielski


Program nauczania języka angielskiego dla III etapu edukacyjnego, M. Krajewska, E. Piotrowska,

A Świgoń, Macmillan Polska

I


4


Język rosyjski


Program nauczania Języka rosyjskiego po szkole podstawowej – PP III.2.0 - Kurs dla początkujących. Autor: O/ Tatarchyk, wyd. WSiP

I


5

Historia


Program nauczania historii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

R. Śniegocki. Nowa Era

I


6

Wiedza o społeczeństwieW centrum uwagi. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum w zakresie podstawowym, B. Furman wyd. Nowa Era

IW centrum uwagi. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum w zakresie rozszerzonym ze zintegrowanymi treściami z zakresu podstawowego,

B. Furman wyd. Nowa Era

I


7

PlastykaI


8

Matematyka


Program nauczania matematyki dla liceum/technikum, D. Ponczek, wyd. Nowa Era

I


9

Fizyka


Odkryć fizykę”. Program nauczania fizyki dla szkół ponadpodstawowych, zakres podstawowy, Autorzy: M. Braun, W. Śliwa, wyd. Nowa Era

I


10

Chemia


Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum. ,,To jest chemia” R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; wyd. NOWA ERA

IProgram nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla LO i technikum. ,,To jest chemia” M. Litwin, S. Styka-Wlazło; wyd. NOWA ERA

I


11

Biologia


Program nauczania biologii dla LO i technikum – zakres podstawowy, seria „Biologia na czasie”,

K. Kłosowska; wyd. Nowa Era

IProgram nauczania biologii dla LO i technikum – zakres rozszerzony, seria „Biologia na czasie”,

wyd. Nowa Era

I


12

Geografia


Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla LO i technikum – Oblicza geografii;

B. Dziedzic, B. Korbel, E. Tuz; wyd. Nowa Era

IProgram nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla LO i technikum – Oblicza geografii;

B. Dziedzic, B. Korbel, E. Tuz; wyd. Nowa Era

I


13

Religia

AZ-3-01/10 z 8 III 2010

Pójść za Jezusem Chrystusem. Wyd. WAM

I


14

InformatykaI


15

Wychowanie fizyczne


Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum, technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia. K. Warchoł

I

16

Edukacja dla bezpieczeństwa


Program nauczania ,,Edukacja dla bezpieczeństwa” B. Boniek; A. Kruczyński . OPERON

I


17

Wychowanie do życia w rodzinieI


18

Edukacja obronna


Program autorski LO Nr 1/2010; G. Jasionowski, B. Zduńczyk – program zatwierdzony na RP z dnia 27.04.2010r.

I służby mundurowe

TECHNIKUM Nr 1


PIĘCIOLETNIE TECHNIKUM

ZAWÓD –TECHNIK BUDOWNICTWA

ZAWÓD – TECHNIK LOGISTYK

ZAWÓD – TECHNIK INFORMATYK

ZAWÓD – TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA


PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Język polski


Ponad słowami”. Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym i technikum od roku szkolnego 2019/2020, B. Łabęcka, wyd. NOWA ERA

I


2

Język niemiecki


#trends 1, Program nauczania języka niemieckiego E. Podpora-Polit, Nowa Era

I


3

Język angielski


Program nauczania języka angielskiego dla III etapu edukacyjnego, M. Krajewska, E. Piotrowska,

A Świgoń, Macmillan Polska

I


4

Język rosyjski


Program nauczania Języka rosyjskiego po szkole podstawowej – PP III.2.0 - Kurs dla początkujących. Autor: O/ Tatarchyk, wyd. WSiP

I


5

Historia


Program nauczania historii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

R. Śniegocki. Nowa Era

I


6

Matematyka


Program nauczania matematyki dla liceum/technikum, D. Ponczek, wyd. Nowa Era

I


7

Informatyka


Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkole ponadgimnazjalnej. Autor: Jarosław Skłodowski

I8


Wychowanie fizyczne


Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum, technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia. K. Warchoł

I


9

Edukacja dla bezpieczeństwa


Program nauczania ,,Edukacja dla bezpieczeństwa” B. Boniek; A. Kruczyński . OPERON

I


10

Fizyka


Odkryć fizykę”. Program nauczania fizyki dla szkół ponadpodstawowych, zakres podstawowy, Autorzy: M. Braun, W. Śliwa, wyd. Nowa Era

IProgram nauczania dla szkół ponadpodstawowych „Zrozumieć fizykę” w zakresie rozszerzonym. A. Byczuk, K. Byczuk, Z. Suwald, S. Suwali, wyd. NOWA ERA

I


11

Chemia


Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum. ,,To jest chemia” R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; wyd. NOWA ERA

IProgram nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla LO i technikum. ,,To jest chemia” M. Litwin, S. Styka-Wlazło; wyd. NOWA ERA

I


12

Biologia


Program nauczania biologii dla LO i technikum – zakres podstawowy, seria „Biologia na czasie”,

K. Kłosowska; wyd. Nowa Era

I


13

Geografia


Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla LO i technikum – Oblicza geografii;

B. Dziedzic, B. Korbel, E. Tuz; wyd. Nowa Era

IProgram nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla LO i technikum – Oblicza geografii;

B. Dziedzic, B. Korbel, E. Tuz; wyd. Nowa Era

I


14

Religia

AZ-3-01/10 z 8 III 2010

Pójść za Jezusem Chrystusem. Wyd. WAM

I


15

Wychowanie do życia w rodzinieI


16

PlastykaIPRZEDMIOTY ZAWODOWE

TECHNIK BUDOWNICTWA


Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Rysunek technicznyI


2

Technologia robót konstrukcyjno - budowlanychI


3

Dokumentacja technicznaIPRZEDMIOTY ZAWODOWE

TECHNIK LOGISTYK


Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Działalność gospodarczaI


2

Gospodarka magazynowaI


3

Magazyny przyprodukcyjneI


4

Procesy magazynoweI


5

Organizacja prac magazynowychIPRZEDMIOTY ZAWODOWE

TECHNIK INFORMATYK


Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Systemy operacyjneI


2

Urządzenia techniki komputerowejI


3

Lokalne sieci komputeroweI


4

Administracja systemami operacyjnymiI


5

Eksploatacja urządzeń techniki komputerowejI
PRZEDMIOTY ZAWODOWE

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA


Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Technologia wyrobów stolarskichI


2

Maszyny i urządzenia do obróbki drewna i tworzyw drzewnychI


3

Dokumentacja techniczna wyrobów stolarskichI


4

Obróbka zasadnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskichI


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Kierowca mechanikPRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Język polski


Program nauczania języka polskiego dla branżowej szkoły I stopnia „To się czyta” K. Brząkali,

wyd. Nowa Era

I


2

Język angielski


Program nauczania języka angielskiego przeznaczony dla zasadniczej szkoły zawodowej. IV etap edukacyjny. A- dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym – na podbudowie wymagań III.0 dla III etapu edukacyjnego. J. Sosnowska wyd. Oxford University Press

I


3

Język niemiecki


#trends 1, Program nauczania języka niemieckiego E. Podpora-Polit, Nowa Era

I


4

Historia


Program nauczania historii w branżowej szkole I stopnia ,, Dziś historia” Autor: S. Zając

I


5

Biologia


Program nauczania biologii dla LO i technikum – zakres podstawowy, seria „Biologia na czasie”,

K. Kłosowska; wyd. Nowa Era

I


6

Chemia


Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum. ,,To jest chemia” R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; wyd. NOWA ERA

I


7

Matematyka


Program nauczania matematyki dla Branżowej szkoły I stopnia do serii „To się liczy”. D. Ponczek, wyd. Nowa Era

I


8

Fizyka


Odkryć fizykę”. Program nauczania fizyki dla szkół ponadpodstawowych, zakres podstawowy, Autorzy: M. Braun, W. Śliwa, wyd. Nowa Era

I


9

Geografia


Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla LO i technikum – Oblicza geografii;

B. Dziedzic, B. Korbel, E. Tuz; wyd. Nowa Era

I


10

Informatyka


Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkole ponadgimnazjalnej. Autor: Jarosław Skłodowski

I


11

Wychowanie fizyczne


Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum, technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia. K. Warchoł

I


12

Edukacja dla bezpieczeństwa


Program nauczania ,,Edukacja dla bezpieczeństwa” B. Boniek; A. Kruczyński . OPERON

I


13

Religia

AZ-3-01/10 z 8 III 2010

Pójść za Jezusem Chrystusem. Wyd. WAM

I


14

Wychowanie do życia w rodzinieI


PRZEDMIOTY ZAWODOWE

KIEROWCA MECHANIK


Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Podstawy konstrukcji maszynI


2

Techniki wytwarzaniaI


3

Budowa pojazdów samochodowychI


4

Obróbka mechaniczna – zajęcia praktyczneI25