Załącznik 1 do Uchwały RP Nr 21/2019 z dnia 27.06.2019 r.

SZKOLNY ZESTAW

PROGRAMÓW NAUCZANIA


ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1

w OSTROWI MAZOWIECKIEJ

rok szkolny 2019/2020
Po gimnazjum
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TRZYLETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Język polski


Język polski, Program nauczania przedmiotu języka polskiego w liceum i technikum (zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od roku 2012/2013) zakres podstawowy i rozszerzony,

B. Łabędzka, ,, Ponad słowami”, wyd. NOWA ERA

IJęzyk polski, Program nauczania przedmiotu języka polskiego w liceum i technikum (zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od roku 2012/2013) zakres podstawowy i rozszerzony,

B. Łabędzka, ,, Ponad słowami” wyd. NOWA ERA

IIJęzyk polski, Program nauczania przedmiotu języka polskiego w liceum i technikum (zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od roku 2012/2013) zakres podstawowy i rozszerzony,

B. Łabędzka, ,, Ponad słowami” wyd. NOWA ERA

III


2


Język niemieckiProgram nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kurs podstawowy dla rozpoczynających naukę na poziomie IV.0 lub ją kontynuujących na poziomie IV.1, P. Piszczatowski, WSiP

I, II, III


3

Język angielski


Program nauczania Języka angielskiego dla IV etapu edukacyjnego (szkoła ponadgimnazjalna),

M. Krajewska, Macmillan Polska

IProgram dla liceum ogólnokształcącego i technikum: IV etap edukacyjny. Poziom IV. 1 dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym (na podbudowie wymagań III. 0 i III.1 dla III etapu edukacyjnego) i rozszerzonym (na podbudowie III. 1 dla III etapu edukacyjnego). J. Sosnowska,

M. Wieruszewska wyd. Oxford University Press


Program dla liceum ogólnokształcącego i technikum: IV etap edukacyjny. Poziom IV. 1 dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym (na podbudowie wymagań III. 0 i III.1 dla III etapu edukacyjnego) i rozszerzonym (na podbudowie III. 1 dla III etapu edukacyjnego). M. Kłos,

A. Mikorzyńska, B. Czarnecka-Cicha wyd. Pearson

IIProgram dla liceum ogólnokształcącego i technikum: IV etap edukacyjny. Poziom IV. 1 dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym (na podbudowie wymagań III. 0 i III.1 dla III etapu edukacyjnego) i rozszerzonym (na podbudowie III. 1 dla III etapu edukacyjnego). M. Kłos,

A. Mikorzyńska, B. Czarnecka-Cicha wyd. Pearson


Program dla liceum ogólnokształcącego i technikum: IV etap edukacyjny. Poziom IV. 1.P dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym (na podbudowie wymagań III. 0 dla III etapu edukacyjnego) i rozszerzonym IV.1.R (na podbudowie III. 1 dla III etapu edukacyjnego). M. Krajewska wyd. Macmillan

III
4


Język rosyjski


Program nauczania Języka rosyjskiego dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy – IV.0 - Kurs dla początkujących. Autor: M. Zybert, wyd. WSiP

I, II, III5

Historia


B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, M. Szymczak, A. Roszak ,, Odkrywamy na nowo” Historia- program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. OPERON

IC. Tulin, ,,Ciekawi świata”, Historia – program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. OPERON

II, III


6

Wiedza o społeczeństwieWiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

A. Telicka- Bonecka, J. Bonecki wyd. OPERON

IWiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

A. Telicka-Bonecka, J. Bonecki wyd. OPERON

II, III


7

Wiedza o kulturze
Wiedza o kulturze. Program nauczania przedmiotu Wiedza o kulturze w liceum ogólnokształcącego i technikum (zgodnie z nową podstawą programową obowiązująca od roku szkolnego 2012/2013). Barbara Łabędzka, NOWA ERA

INr ewid. 449/2012

8

Matematyka


MATeMAtyka. Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

D. Ponczek, wyd. Nowa Era

I, II, III


9

Fizyka


Odkryć fizykę”. Program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, Autorzy: M. Braun, W. Śliwa, wyd. Nowa Era

I


10

Chemia


Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych. ,,To jest chemia” R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; wyd. NOWA ERA

IProgram nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla LO i technikum. ,,To jest chemia” M. Litwin, S. Styka-Wlazło; wyd. NOWA ERA

II, III


11

Biologia


Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych, seria „Ciekawi świata”, zakres podstawowy; M. Łaszczyca, G. Skirmunnt; wyd. OPERON

IProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych, seria „Odkrywamy na nowo”, zakres rozszerzony; J. Holeczek; wyd. OPERON

II, III


12

Geografia


Program nauczania – Geografia dla klas I szkół ponadgimnazjalnych; seria ,,Odkrywamy na nowo”; M. Kaczmarek; wyd. OPERON

IProgram nauczania geografii dla liceum i technikum w zakresie rozszerzonym, wyd. Nowa Era

II, III


13

Podstawy przedsiębiorczości


Program nauczania Podstaw przedsiębiorczości, zakres podstawowy dla szkół ponadgimnazjalnych, „Krok w przedsiębiorczość”, M. Niesłuchowski, wyd. Nowa Era

I


14

Informatyka


Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkole ponadgimnazjalnej. Autor: Jarosław Skłodowski

I


15

Wychowanie fizyczne


Program nauczania w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Wychowanie fizyczne, Zdrowie, Sprawność; P. Wróblewski.

I, II, III

16

Edukacja dla bezpieczeństwa


Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych ,,Edukacja dla bezpieczeństwa” M. Noniewicz,

A. W. Nowak-Kowal, Z. Smutek, OPERON

I

Nr ewid. 411/2012

17

Religia

AZ-4-03/12 z 30 V 2012

Żyć aby wierzyć i kochać

I, II, III


18

Wychowanie do życia w rodzinie

DKW-4015-22/01

Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. T. Król, M. Ryś. Wydawnictwo Rubikon

I, II, III


19

Edukacja obronna


Program autorski LO Nr 1/2010; G. Jasionowski, B. Zduńczyk – program zatwierdzony na RP z dnia 27.04.2010r.

II, III służby mundurowe


20

Edukacja społeczno-prawna


Własny program nauczania przedmiotu uzupełniającego Edukacja społeczno-prawna, Autor:

I. Plewniaka, zatwierdzony na RP z dnia 23.03.2017r.

II, III


21

Ekonomia w praktyce


Program nauczania. Przedmiot uzupełniający. Ekonomia w praktyce; Autor: J. Kijakowska;

wyd. OPERON

II, III


22

Przyroda


Program nauczania dla szkół ponadgimnazjlnych, seria „Ciekawi świata”, J. Holeczek, wyd. OPERON

II, III


23

Historia i społeczeństwo


Przedmiot uzupełniający. Historia i społeczeństwo. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, A. Roszak, M. Szymczak, wyd. OPERON

II, III


24

Podstawy psychologii


Własny Program Nauczania. Edukacja pedagogiczno – opiekuńcza dla klasy pedagogiczno – opiekuńczej realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej, Autorzy: B. Skuriat, G. Morawska

II, III


25

Teoria zespołowych gier sportowych


Własny program nauczania – teoria zespołowych gier sportowych: piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna dla klasy Liceum sportowo-turystycznego, Autorzy: J. Elert, P. Elert

II, III


26

Podstawy odnowy biologicznej


Własny program nauczania przedmiotu uzupełniającego – Podstawy odnowy biologicznej, Autor: M. Kotlenga

II, III


27

Podstawy ratownictwa medycznego


Własny program nauczania przedmiotu uzupełniającego – Podstawy ratownictwa medycznego, Autor: B. Milik

II, III
TECHNIKUM Nr 1


CZTEROLETNIE TECHNIKUM

ZAWÓD –TECHNIK BUDOWNICTWA

ZAWÓD –TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ZAWÓD – TECHNIK LOGISTYK

ZAWÓD – TECHNIK INFORMATYK

ZAWÓD – TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

ZAWÓD – TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH


PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Język polski


Język polski, Program nauczania przedmiotu języka polskiego w liceum i technikum ( zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od roku 2012/2013) zakres podstawowy i rozszerzony,

B. Łabędzka, ,, Ponad słowami” wyd. NOWA ERA

I, II, III, IV


2

Język niemiecki


Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kurs podstawowy dla rozpoczynających naukę na poziomie IV.0 lub ją kontynuujących na poziomie IV.1, P. Piszczatowski, WSiP

I, II, III, IV


3

Język angielski


Program nauczania Języka angielskiego dla IV etapu edukacyjnego (szkoła ponadgimnazjalna),

M. Krajewska, Macmillan Polska

IProgram dla liceum ogólnokształcącego i technikum: IV etap edukacyjny. Poziom IV. 1 dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym (na podbudowie wymagań III. 0 i III.1 dla III etapu edukacyjnego). J. Sosnowska, M. Wieruszewska wyd. Oxford University Press


Program dla liceum ogólnokształcącego i technikum: IV etap edukacyjny. Poziom IV. 1 dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym (na podbudowie wymagań III. 0 i III.1 dla III etapu edukacyjnego). M. Kłos, A. Mikorzyńska, B. Czarnecka-Cicha wyd. Pearson

IIProgram dla liceum ogólnokształcącego i technikum: IV etap edukacyjny. Poziom IV. 1 dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym (na podbudowie wymagań III. 0 i III.1 dla III etapu edukacyjnego). M. Kłos, A. Mikorzyńska, B. Czarnecka-Cicha wyd. Pearson

III, IV
4

Język rosyjski


Program nauczania Języka rosyjskiego dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy – IV.0 - Kurs dla początkujących. Autor: M. Zybert, wyd. WSiP

I, II, III


5

Historia


B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, M. Szymczak, A. Roszak ,, Odkrywamy na nowo” Historia- program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. OPERON

I


6

Historia i społeczeństwo


Przedmiot uzupełniający. Historia i społeczeństwo. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, A. Roszak, M. Szymczak, wyd. OPERON

II, III, IV


7

Wiedza

o społeczeństwie


Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

A. Telicka- Bonecka, J. Bonecki wyd. OPERON

I


8


Wiedza o kulturzeWiedza o kulturze. Program nauczania przedmiotu Wiedza o kulturze w liceum ogólnokształcącego i technikum (zgodnie z nową podstawą programową obowiązująca od roku szkolnego 2012/2013). Barbara Łabędzka, NOWA ERA

INr ewid. 449/2012

9

MatematykaMATeMAtyka. Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

D. Ponczek, wyd. Nowa Era

I, II, III, IV


10

Fizyka


Odkryć fizykę”. Program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy, Autorzy: M. Braun, W. Śliwa, wyd. Nowa Era

IProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych „Zrozumieć fizykę” w zakresie rozszerzonym. A. Byczuk, K. Byczuk, Z. Suwald, S. Suwali, wyd. NOWA ERA

II, III, IV


11

Chemia


Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych. ,,To jest chemia” R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; wyd. NOWA ERA

IProgram nauczania chemii dla szkół ponadgimnazjalnych ,,To jest chemia” w zakresie rozszerzonym M. Litwin, S. Styka - Wlazło; wyd. NOWA ERA

II, III, IV


12

Biologia


Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych, seria „Ciekawi świata”, zakres podstawowy; M. Łaszczyca, G. Skirmunnt; wyd. OPERON

I


13

Geografia


Program nauczania – Geografia dla klas I szkół ponadgimnazjalnych; seria ,,Odkrywamy na nowo”; M. Kaczmarek; wyd. OPERON

IProgram nauczania geografii dla LO i technikum w zakresie rozszerzonym; wyd. Nowa Era

II, III, IV


14

Podstawy przedsiębiorczości


Program nauczania Podstaw przedsiębiorczości, zakres podstawowy dla szkół ponadgimnazjalnych, „Krok w przedsiębiorczość”, M. Niesłuchowski, wyd. Nowa Era

I


15

Informatyka


Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkole ponadgimnazjalnej. Autor: Jarosław Skłodowski


Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkole ponadgimnazjalnej. Zakres rozszerzony

III, III, IV


16

Wychowanie fizyczne


Program nauczania w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Wychowanie fizyczne, Zdrowie, Sprawność; P. Wróblewski.

I, II, III, IV


17

Edukacja dla bezpieczeństwa


Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych ,,Edukacja dla bezpieczeństwa” M. Noniewicz,

A. W. Nowak-Kowal, Z. Smutek. OPERON

I

Nr ewid. 411/2012

18

Religia

AZ-4-01/12 z 30 V 2012

Żyć, aby wierzyć i kochać

I, II, III, IV


19

Wychowanie do życia w rodzinie

DKW-4015-22/01

Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. T. Król, M. Ryś.

Wydawnictwo Rubikon

I, II, III


PRZEDMIOTY ZAWODOWE

TECHNIK BUDOWNICTWA


Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Rysunek techniczny


Program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 na podbudowie kwalifikacji B. 18. w zawodzie murarz – tynkarz o strukturze przedmiotowej.

Autorzy: mgr inż. B. Olewińska, mgr inż. J. Skoczylas; KOWEZiU

II


2

Organizacja robót budowlanych


Program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 na podbudowie kwalifikacji B. 18. w zawodzie murarz – tynkarz o strukturze przedmiotowej.

Autorzy: mgr inż. B. Olewińska, mgr inż. J. Skoczylas; KOWEZiU

II, III


3

Technologia robót konstrukcyjno - budowlanych


Program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. L. Staniszewska, mgr inż. S. Ligęza Charysz, mgr inż. A. Rudzik; KOWEZiU

II, III


4

Dokumentacja techniczna


Program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 na podbudowie kwalifikacji B. 18. w zawodzie murarz – tynkarz o strukturze przedmiotowej.

Autorzy: mgr inż. B. Olewińska, mgr inż. J. Skoczylas; KOWEZiU

II


5

Roboty konstrukcyjno - budowlane


Program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 na podbudowie kwalifikacji B. 18. w zawodzie murarz – tynkarz o strukturze przedmiotowej.

Autorzy: mgr inż. B. Olewińska, mgr inż. J. Skoczylas; KOWEZiU

II, III


6

Kosztorysowanie w budownictwie


Program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 na podbudowie kwalifikacji B. 18. w zawodzie murarz – tynkarz o strukturze przedmiotowej.

Autorzy: mgr inż. B. Olewińska, mgr inż. J. Skoczylas; KOWEZiU

III, IV


7

Nadzór robót budowlanych


Program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 na podbudowie kwalifikacji B. 18. w zawodzie murarz – tynkarz o strukturze przedmiotowej.

Autorzy: mgr inż. B. Olewińska, mgr inż. J. Skoczylas; KOWEZiU

III, IV


8

Działalność gospodarcza w budownictwie


Program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 na podbudowie kwalifikacji B. 18. w zawodzie murarz – tynkarz o strukturze przedmiotowej.

Autorzy: mgr inż. B. Olewińska, mgr inż. J. Skoczylas; KOWEZiU

IV


9

Język obcy zawodowy


Program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 na podbudowie kwalifikacji B. 18. w zawodzie murarz – tynkarz o strukturze przedmiotowej.

Autorzy: mgr inż. B. Olewińska, mgr inż. J. Skoczylas; KOWEZiU

IV


10

Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa


Program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 na podbudowie kwalifikacji B. 18. w zawodzie murarz – tynkarz o strukturze przedmiotowej.

Autorzy: mgr inż. B. Olewińska, mgr inż. J. Skoczylas; KOWEZiU

IVPRZEDMIOTY ZAWODOWE

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH


Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Podstawy konstrukcji maszynIProgram nauczania dla zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak, mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

II


2

Technologia napraw zespołów i podzespołów pojazdów samochodowychIProgram nauczania dla zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak, mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

II, III, IV


3

Technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowychIProgram nauczania dla zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak, mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

II, III


4

Techniki wytwarzaniaIProgram nauczania dla zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak, mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

II


5

Naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych


Program nauczania dla zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak, mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

II, III, IV


6

Naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych


Program nauczania dla zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak, mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

IV


7

Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B


Program nauczania dla zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak, mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

II


8

Działalność gospodarcza w branży samochodowej


Program nauczania dla zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak, mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

IV


9

Diagnostyka zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych


Program nauczania dla zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak, mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

II, III, IV


10

Język obcy zawodowy


Program nauczania dla zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak, mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

IV


PRZEDMIOTY ZAWODOWE

TECHNIK LOGISTYK


Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Działalność gospodarczaI


2

Gospodarka magazynowaI


3

Magazyny przyprodukcyjneI


4

Magazyny dystrybucyjneI


5

Procesy magazynoweI


6

Język obcy w logistyce


Program nauczania dla zawodu TECHNIK LOGISTYK 333107 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: D. Andrzejczak, mgr E. Litewka, mgr A. Wawrach – Lis; KOWEZiU

II, III, IV


7

Logistyka zaopatrzenia i produkcji


Program nauczania dla zawodu TECHNIK LOGISTYK 333107 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: D. Andrzejczak, mgr E. Litewka, mgr A. Wawrach – Lis; KOWEZiU

II


8

Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych


Program nauczania dla zawodu TECHNIK LOGISTYK 333107 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: D. Andrzejczak, mgr E. Litewka, mgr A. Wawrach – Lis; KOWEZiU

II, III, IV


9

Usługi transportowo - spedycyjne


Program nauczania dla zawodu TECHNIK LOGISTYK 333107 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: D. Andrzejczak, mgr E. Litewka, mgr A. Wawrach – Lis; KOWEZiU

II, III, IV


10

Procesy transportowe w logistyce


Program nauczania dla zawodu TECHNIK LOGISTYK 333107 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: D. Andrzejczak, mgr E. Litewka, mgr A. Wawrach – Lis; KOWEZiU

III, IV


11

Obsługa jednostek zewnętrznych


Program nauczania dla zawodu TECHNIK LOGISTYK 333107 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: D. Andrzejczak, mgr E. Litewka, mgr A. Wawrach – Lis; KOWEZiU

IV


12

Planowanie przepływu zasobów i informacji


Program nauczania dla zawodu TECHNIK LOGISTYK 333107 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: D. Andrzejczak, mgr E. Litewka, mgr A. Wawrach – Lis; KOWEZiU

IV


13

Organizacja procesów magazynowych


Program nauczania dla zawodu TECHNIK LOGISTYK 333107 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: D. Andrzejczak, mgr E. Litewka, mgr A. Wawrach – Lis; KOWEZiU

II


14

Pracownia organizacji transportu i spedycji


Program nauczania dla zawodu TECHNIK LOGISTYK 333107 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: D. Andrzejczak, mgr E. Litewka, mgr A. Wawrach – Lis; KOWEZiU

III


15

Pracownia technik biurowych


Program nauczania dla zawodu TECHNIK LOGISTYK 333107 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: D. Andrzejczak, mgr E. Litewka, mgr A. Wawrach – Lis; KOWEZiU

II, III
PRZEDMIOTY ZAWODOWE

TECHNIK INFORMATYK


Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Systemy operacyjneIProgram nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr W. Kostuj, mgr Z. Sobór, mgr R. Szymczak; KOWEZiU


Program nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. T. Klekot, mgr Z. Sobór, mgr inż. S. Torbus; KOWEZiU

II


2

Urządzenia techniki komputerowejI


3

Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowejIProgram nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr W. Kostuj, mgr Z. Sobór, mgr R. Szymczak; KOWEZiU


Program nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. T. Klekot, mgr Z. Sobór, mgr inż. S. Torbus; KOWEZiU

II


4

Sieci komputerowe


Program nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. T. Klekot, mgr Z. Sobór, mgr inż. S. Torbus; KOWEZiU

II, III


5

Witryny i aplikacje internetowe


Program nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. T. Klekot, mgr Z. Sobór, mgr inż. S. Torbus; KOWEZiU

II, III, IV


6

Administracja systemami operacyjnymi


Program nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr W. Kostuj, mgr Z. Sobór, mgr R. Szymczak; KOWEZiU

II


7

Systemy baz danych


Program nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. T. Klekot, mgr Z. Sobór, mgr inż. S. Torbus; KOWEZiU

III, IV


8

Administracja bazami danych


Program nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. T. Klekot, mgr Z. Sobór, mgr inż. S. Torbus; KOWEZiU

III, IV


9

Programowanie aplikacji internetowych


Program nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. T. Klekot, mgr Z. Sobór, mgr inż. S. Torbus; KOWEZiU

II, III, IV


10

Działalność gospodarcza w branży informatycznej


Program nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. T. Klekot, mgr Z. Sobór, mgr inż. S. Torbus; KOWEZiU

IV


11

Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych


Program nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr W. Kostuj, mgr Z. Sobór, mgr R. Szymczak; KOWEZiU

II, III


12

Język obcy zawodowy


Program nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. T. Klekot, mgr Z. Sobór, mgr inż. S. Torbus; KOWEZiU

IV

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA


Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Technologia wyrobów stolarskich


Program nauczania dla zawodu TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA 311922 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. H. Nowak, mgr inż. U. Przystalska; KOWEZiU

II, III


2

Maszyny i urządzenia do obróbki drewna i tworzyw drzewnych


Program nauczania dla zawodu TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA 311922 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. H. Nowak, mgr inż. U. Przystalska; KOWEZiU

II, III


3

Dokumentacja techniczna wyrobów stolarskich


Program nauczania dla zawodu TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA 311922 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. H. Nowak, mgr inż. U. Przystalska; KOWEZiU

II, III, IV


4

Obróbka pomocnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich


Program nauczania dla zawodu TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA 311922 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. H. Nowak, mgr inż. U. Przystalska; KOWEZiU

II


5

Obróbka zasadnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich


Program nauczania dla zawodu TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA 311922 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. H. Nowak, mgr inż. U. Przystalska; KOWEZiU

II, III, IV


6

Organizacja produkcji w przemyśle drzewnym


Program nauczania dla zawodu TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA 311922 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. H. Nowak, mgr inż. U. Przystalska; KOWEZiU

III, IV


7

Naprawy, renowacje i konserwacje wyrobów stolarskich


Program nauczania dla zawodu TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA 311922 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. H. Nowak, mgr inż. U. Przystalska; KOWEZiU

III


8

Działalność gospodarcza w przemyśle drzewnym


Program nauczania dla zawodu TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA 311922 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. H. Nowak, mgr inż. U. Przystalska; KOWEZiU

IV


9

Język obcy zawodowy w przemyśle drzewnym


Program nauczania dla zawodu TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA 311922 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. H. Nowak, mgr inż. U. Przystalska; KOWEZiU

IV


10

Monitoring produkcji w zakładach przemysłu drzewnego


Program nauczania dla zawodu TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA 311922 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. H. Nowak, mgr inż. U. Przystalska; KOWEZiU

IV


PRZEDMIOTY ZAWODOWE

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH


Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Podstawy fryzjerstwaI


2

Techniki fryzjerskieIProgram nauczania dla zawodu TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514105 o strukturze modułowej. Autorzy: mgr inż. M. Kostrzewska, mgr inż. Z. Sumirska,

mgr B. Wach-Mińkowska; KOWEZiU

II, III


3

Wizualizacja wizerunkuIProgram nauczania dla zawodu TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514105 o strukturze modułowej. Autorzy: mgr inż. M. Kostrzewska, mgr inż. Z. Sumirska,

mgr B. Wach-Mińkowska; KOWEZiU

II, III, IV


4

Procesy fryzjerskie i stylizacja fryzurIProgram nauczania dla zawodu TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514105 o strukturze modułowej. Autorzy: mgr inż. M. Kostrzewska, mgr inż. Z. Sumirska,

mgr B. Wach-Mińkowska; KOWEZiU

II, III

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Kierowca mechanik


PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Język polski


Język polski, Program nauczania dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Aleksandra Adamiak, ,,Odkrywamy na nowo”, wyd. OPERON

I, II, III


2

Język angielski


Program nauczania języka angielskiego przeznaczony dla zasadniczej szkoły zawodowej. IV etap edukacyjny. A- dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym – na podbudowie wymagań III.0 dla III etapu edukacyjnego. J. Sosnowska wyd. Oxford University Press

I, II, III


3

Język niemiecki


Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kurs podstawowy dla rozpoczynających naukę na poziomie IV.0 lub ją kontynuujących na poziomie IV.1, P. Piszczatowski, WSiP

I, II, III


4

Historia


B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, M. Szymczak, A. Roszak ,, Odkrywamy na nowo” Historia- program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. OPERON

I, II5

Wiedza o społeczeństwie


Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

A. Telicka- Bonecka, J. Bonecki wyd. OPERON

III


6

Biologia


Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych, seria „Ciekawi świata”, zakres podstawowy; M. Łaszczyca, G. Skirmunnt; wyd. OPERON

I


7

Chemia


Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych. ,,To jest chemia” R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; wyd. NOWA ERA

I


8

Matematyka


MATeMAtyka. Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych.

D. Ponczek, wyd. Nowa Era

I, II, III


9

Fizyka


Odkryć fizykę”. Program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy, Autorzy: M. Braun, W. Śliwa, wyd. Nowa Era

I


10

Geografia


Program nauczania – Geografia dla klas I szkół ponadgimnazjalnych; seria ,,Odkrywamy na nowo”; M. Kaczmarek; wyd. OPERON

I


11

Podstawy przedsiębiorczości


Program nauczania Podstaw przedsiębiorczości, zakres podstawowy dla szkół ponadgimnazjalnych, „Krok w przedsiębiorczość”, M. Niesłuchowski, wyd. Nowa Era

II


12

Informatyka


Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkole ponadgimnazjalnej. Autor: Jarosław Skłodowski

I


13

Wychowanie fizyczne


Program nauczania w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Wychowanie fizyczne, Zdrowie, Sprawność; P. Wróblewski.

I, II, III


14

Edukacja dla bezpieczeństwa


Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych ,,Edukacja dla bezpieczeństwa” M. Noniewicz,

A. W. Nowak-Kowal, Z. Smutek OPERON

I

Nr ewid. 411/2012

15

Religia

AZ-5-01/10 z 9 VI 2010

Z Chrystusem przez świat

I, II, III


16

Wychowanie do życia w rodzinie

DKW-4015-22/01


Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. T. Król, M. Ryś,

Wydawnictwo Rubikon

I, II, III
PRZEDMIOTY ZAWODOWE

KIEROWCA MECHANIK


Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Podstawy konstrukcji maszynI


2

Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowychII, III


3

Naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych – zajęcia praktyczneII, III


4

Techniki wytwarzaniaI


5

Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii BII


6

Budowa pojazdów samochodowychI


7

Działalność gospodarcza w transporcieIII


8

Przewóz towarów środkami transportu drogowegoII, III


9

Obróbka mechaniczna – zajęcia praktyczneI


10

Język obcy w branży samochodowejIII

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

FRYZJER


Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Podstawy fryzjerstwa


Program nauczania dla zawodu FRYZJER 514101 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Kostrzewska, mgr inż. Z. Sumirska, mgr B. Wach – Mińkowska; KOWEZiU

III


2

Techniki fryzjerskie


Program nauczania dla zawodu FRYZJER 514101 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Kostrzewska, mgr inż. Z. Sumirska, mgr B. Wach – Mińkowska; KOWEZiU

III


3

Wykonywanie i stylizacja fryzur – zajęcia praktyczne


Program nauczania dla zawodu FRYZJER 514101 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Kostrzewska, mgr inż. Z. Sumirska, mgr B. Wach – Mińkowska; KOWEZiU

III


4

Zarządzanie salonem fryzjerskim


Program nauczania dla zawodu FRYZJER 514101 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Kostrzewska, mgr inż. Z. Sumirska, mgr B. Wach – Mińkowska; KOWEZiU

III


5

Język angielski zawodowy w fryzjerstwie


Program nauczania dla zawodu FRYZJER 514101 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Kostrzewska, mgr inż. Z. Sumirska, mgr B. Wach – Mińkowska; KOWEZiU

III


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH


Lp.

PRZEDMIOT

SEMESTR

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

UWAGI

1

Język polski

I/II

III/IV

V/VI


Język polski, Program nauczania przedmiotu języka polskiego w liceum i technikum (zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od roku 2012/2013) zakres podstawowy i rozszerzony, B. Łabędzka, ,, Ponad słowami” wyd. NOWA ERA


2

Język angielski

I/II

III/IV

V/VI


Program nauczania języka angielskiego przeznaczony dla liceum ogólnokształcącego i technikum: IV etap edukacyjny. Poziom IV. 1dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym (na podbudowie wymagań III. 0 dla III etapu edukacyjnego) i rozszerzonym (na podbudowie III. 1 dla III etapu edukacyjnego). J. Sosnowska, M. Wieruszewska wyd. Oxford University Press


3

Historia

I/II


B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, M. Szymczak, A. Roszak ,, Odkrywamy na nowo” Historia- program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. OPERON


4

Wiedza o społeczeństwie

I/II


Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

A. Telicka- Bonecka, J. Bonecki wyd. OPERON


III/IV

V/VI


Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

A. Telicka-Bonecka, J. Bonecki wyd. OPERON


5

Geografia

I/II


Program nauczania – Geografia dla klas I szkół ponadgimnazjalnych; seria ,,Odkrywamy na nowo”; M. Kaczmarek; wyd. OPERON


III/IV

V/VI


Program nauczania – Geografia dla klas II szkół ponadgimnazjalnych; seria ,,Ciekawi świata”;

J. Podsiadło; wyd. OPERON


6

Matematyka

I/II

III/IV

V/VI


MATeMAtyka. Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych.

D. Ponczek, wyd. Nowa Era


7

Fizyka

I/II


Fizyka. Po prostu. Program dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie w zakresie podstawowym (forma tradycyjna i elektroniczna). L. Lehman, W. Polesiuk wyd. WSiP


8

Chemia

I/II


Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych. ,,To jest chemia” R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; wyd. NOWA ERA


9

Biologia

I/II


Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych, seria „Ciekawi świata”, zakres podstawowy; M. Łaszczyca, G. Skirmunnt; wyd. OPERON


10

Podstawy przedsiębiorczości

I/II


Program nauczania Podstaw przedsiębiorczości, zakres podstawowy dla szkół ponadgimnazjalnych, „Krok w przedsiębiorczość”, M. Niesłuchowski, wyd. Nowa Era


11

Informatyka

I/II


Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkole ponadgimnazjalnej. Autor: Jarosław Skłodowski


12

Historia i społeczeństwo

III/IV

V/VI


Przedmiot uzupełniający. Historia i społeczeństwo. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, A. Roszak, M. Szymczak, wyd. OPERON17