Załącznik 1 do Uchwały RP Nr 16 /2015 z dnia 23.06.2015 r.

 

 

 

 

 

SZKOLNY ZESTAW 

 PROGRAMÓW NAUCZANIA

 

ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1 

w OSTROWI MAZOWIECKIEJ

rok szkolny 2015/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TRZYLETNIE  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Język polski

 

Język polski, Program nauczania przedmiotu języka polskiego w liceum i technikum (zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od roku 2012/2013) zakres podstawowy i rozszerzony, B. Łabędzka, ,, Ponad słowami”, wyd. NOWA ERA

I

 

 

Język polski, Program nauczania przedmiotu języka polskiego w liceum i technikum (zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od roku 2012/2013) zakres podstawowy i rozszerzony, B. Łabędzka, ,, Ponad słowami” wyd. NOWA ERA

II

 

 

Język polski, Program nauczania przedmiotu języka polskiego w liceum i technikum (zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od roku 2012/2013) zakres podstawowy i rozszerzony, B. Łabędzka, ,, Ponad słowami” wyd. NOWA ERA

III

 

2

 

Język niemiecki

 

 

Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kurs podstawowy dla rozpoczynających naukę na poziomie IV.0 lub ją kontynuujących  na poziomie IV.1, P. Piszczatowski, WSiP

I, II

 

 

Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym i technikum. Kurs podstawowy dla rozpoczynających naukę na poziomie IV.0 lub kontynuującym  na poziomie IV.1., K. Łuniewska, U. Tworek, Z. Wąsik. WSiP

III

 

3

Język angielski

 

Program dla liceum ogólnokształcącego i technikum: IV etap edukacyjny. Poziom IV. 1 dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym (na podbudowie wymagań III. 0 i III.1 dla III etapu edukacyjnego) i rozszerzonym (na podbudowie III. 1 dla III etapu edukacyjnego). J. Sosnowska, M. Wieruszewska wyd. Oxford University Press

 

Program dla liceum ogólnokształcącego i technikum: IV etap edukacyjny. Poziom IV. 1 dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym (na podbudowie wymagań III. 0 i III.1 dla III etapu edukacyjnego) i rozszerzonym (na podbudowie III. 1 dla III etapu edukacyjnego). M. Kłos, A. Mikorzyńska, B. Czarnecka-Cicha wyd. Pearson

I, II

 

 

Program dla liceum ogólnokształcącego i technikum: IV etap edukacyjny. Poziom IV. 1 dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym (na podbudowie wymagań III. 0 i III.1 dla III etapu edukacyjnego) i rozszerzonym (na podbudowie III. 1 dla III etapu edukacyjnego). M. Kłos, A. Mikorzyńska, B. Czarnecka-Cicha wyd. Pearson

 

Program dla liceum ogólnokształcącego i technikum: IV etap edukacyjny. Poziom IV. 1.P dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym (na podbudowie wymagań III. 0 dla III etapu edukacyjnego) i rozszerzonym IV.1.R (na podbudowie III. 1 dla III etapu edukacyjnego). M. Krajewska wyd. Macmillan

III

 

 

 

4

 

Historia

 

B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, M. Szymczak, A. Roszak ,, Odkrywamy na nowo” Historia- program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. OPERON

I

 

 

C. Tulin, ,, Ciekawi świata”,  Historia – program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. OPERON

II, III

 

5

Wiedza o społeczeństwie

 

 

Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. 

A. Telicka- Bonecka, J. Bonecki  wyd. OPERON    

I

 

 

Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. 

A. Telicka-Bonecka, J. Bonecki  wyd. OPERON      

II, III

 

6

Wiedza o kulturze

 

 

 

Wiedza o kulturze. Program nauczania przedmiotu Wiedza o kulturze w  liceum ogólnokształcącego i technikum (zgodnie z nową podstawą programową obowiązująca od roku szkolnego 2012/2013). Barbara Łabędzka, NOWA ERA

I

 

 

Nr ewid. 449/2012

7

Matematyka

 

MATeMAtyka. Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

D. Ponczek, wyd. Nowa Era

I, II, III

 

8

Fizyka

 

Fizyka. Po prostu. Program dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie w zakresie podstawowym         (forma tradycyjna i elektroniczna). L. Lehman, W. Polesiuk wyd. WSiP

I

 

9

Chemia

 

Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych. ,,To jest chemia” R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; wyd. NOWA ERA

I

 

 

Program nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla LO i technikum. ,,To jest chemia” M. Litwin, S. Styka-Wlazło; wyd. NOWA ERA

II, III

 

10

Biologia

 

Program nauczania dla szkół  ponadgimnazjalnych, seria „Ciekawi świata”, zakres podstawowy;        M. Łaszczyca, G. Skirmunnt; wyd. OPERON

I

 

 

Program nauczania dla szkół  ponadgimnazjalnych, seria „Odkrywamy na nowo”, zakres rozszerzony;       J. Holeczek; wyd. OPERON

II, III

 

11

Geografia

 

Program nauczania – Geografia dla klas I szkół ponadgimnazjalnych; seria ,,Odkrywamy na nowo”;  M. Kaczmarek; wyd. OPERON

I

 

 

Program nauczania geografii dla liceum i technikum w zakresie rozszerzonym, wyd. Nowa Era

II, III

 

12

Podstawy przedsiębiorczości

 

Program nauczania Podstaw przedsiębiorczości, zakres podstawowy dla szkół ponadgimnazjalnych, „Krok w przedsiębiorczość”, M. Niesłuchowski, wyd. Nowa Era

I

 

13

Informatyka

 

Informatyka w ćwiczeniach. IV etap edukacyjny – zakres podstawowy, Autorzy: B. Kwaśny,              A. Szymczak

I

 

 

Informatyka nie tylko dla uczniów. Szkoła ponadgimnazjalna – zakres rozszerzony, Autor: Z. Talaga

II

 

 

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. IV etap edukacji. Autorzy: D. Korman, G. Zawadzka, wyd. Helion

III

 

14

Wychowanie fizyczne

 

Program nauczania  w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Wychowanie fizyczne, Zdrowie, Sprawność;  P. Wróblewski.

I, II, III

 

 

Autorski program nauczania nauczycieli wychowania fizycznego Zespołu Szkół Nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej dla liceum ogólnokształcącego o profilu sportowym, Autorzy: nauczyciele wychowania fizycznego

 

 

 

Własny program nauczania – teoria zespołowych gier sportowych: piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna dla klasy Liceum sportowo-turystycznego, Autorzy: J. Elert, P. Elert

III b

 

15

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych ,, Edukacja dla bezpieczeństwa” A. Nowak – Kowalska .OPERON

I

Nr ewid. 411/2012

16

Religia

AZ-4-01/12 z 30 V 2012

Żyć aby wierzyć i kochać

I, II, III

 

17

Wychowanie do życia w rodzinie

DKW-4015-22/01

Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. T. Król, M. Ryś. Wydawnictwo Rubikon

I, II, III

 

18

Edukacja obronna

 

Program autorski LO Nr 1/2010; G. Jasionowski, B. Zduńczyk – program zatwierdzony na RP z dnia 27.04.2010r.

II, III służby mundurowe

 

19

Edukacja regionalna              i medialna

 

Własny program nauczania wybranych zagadnień z zakresu dziennikarstwa i edukacji regionalnej; Dziennikarstwo i edukacja regionalna; Program przeznaczony do realizacji w klasach I – III szkoły ponadgimnazjalnej;  Autor: A. Zbień- Kiełbik

II, III

 

20

Ekonomia             w praktyce

 

Program nauczania. Przedmiot uzupełniający. Ekonomia w praktyce; Autor: J. Kijakowska; wyd. OPERON

II, III

 

21

Przyroda

 

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjlnych, seria „Ciekawi świata”, J. Holeczek, wyd. OPERON

II, III

 

22

Historia                  i społeczeństwo

 

Przedmiot uzupełniający. Historia i społeczeństwo. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, A. Roszak, M. Szymczak, wyd. OPERON

II, III

 

23

Podstawy psychologii

 

Własny Program Nauczania. Edukacja  pedagogiczno – opiekuńcza dla klasy pedagogiczno – opiekuńczej realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej, Autorzy: B. Skuriat, G. Morawska

II a

 

24

Podstawy turystyki

 

Własny program nauczania – Podstawy Turystyki dla klasy z elementami turystyki realizowany                w Zespole Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, Autor: J. Pecko

II b

 

25

Teoria zespołowych gier sportowych

 

Własny program nauczania – teoria zespołowych gier sportowych: piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna dla klasy Liceum sportowo-turystycznego, Autorzy: J. Elert, P. Elert

II b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIKUM  Nr 1

 

CZTEROLETNIE  TECHNIKUM

ZAWÓD –TECHNIK MECHANIK

ZAWÓD –TECHNIK BUDOWNICTWA

ZAWÓD –TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ZAWÓD – TECHNIK LOGISTYK

ZAWÓD – TECHNIK INFORMATYK

ZAWÓD – TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

ZAWÓD – TECHNIK SPEDYTOR

ZAWÓD – TECHNIK GEODETA

 

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Język polski

 

Język polski, Program nauczania przedmiotu języka polskiego w liceum i technikum ( zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od roku 2012/2013) zakres podstawowy i rozszerzony, B. Łabędzka, ,, Ponad słowami” wyd. NOWA ERA

I, II, III, IV

 

2

Język niemiecki

 

Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kurs podstawowy dla rozpoczynających naukę na poziomie IV.0 lub ją kontynuujących  na poziomie IV.1, P. Piszczatowski, WSiP

I

 

 

Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kurs podstawowy dla rozpoczynających naukę na poziomie IV.0 lub ją kontynuujących  na poziomie IV.1, P. Piszczatowski, WSiP

II

 

 

Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym i technikum. Kurs podstawowy dla rozpoczynających naukę na poziomie IV.0 lub kontynuującym  na poziomie IV.1., K. Łuniewska, U. Tworek, Z. Wąsik. WSiP

III, IV

 

3

Język angielski

 

Program dla liceum ogólnokształcącego i technikum: IV etap edukacyjny. Poziom IV. 1 dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym (na podbudowie wymagań III. 0 i III.1 dla III etapu edukacyjnego) i rozszerzonym (na podbudowie III. 1 dla III etapu edukacyjnego). J. Sosnowska, M. Wieruszewska wyd. Oxford University Press

 

Program dla liceum ogólnokształcącego i technikum: IV etap edukacyjny. Poziom IV. 1 dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym (na podbudowie wymagań III. 0 i III.1 dla III etapu edukacyjnego) i rozszerzonym (na podbudowie III. 1 dla III etapu edukacyjnego). M. Kłos, A. Mikorzyńska, B. Czarnecka-Cicha wyd. Pearson

I

rok wydania 2012

 

Program dla liceum ogólnokształcącego i technikum: IV etap edukacyjny. Poziom IV. 1 dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym (na podbudowie wymagań III. 0 i III.1 dla III etapu edukacyjnego). J. Sosnowska, M. Wieruszewska wyd. Oxford University Press

 

Program dla liceum ogólnokształcącego i technikum: IV etap edukacyjny. Poziom IV. 1 dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym (na podbudowie wymagań III. 0 i III.1 dla III etapu edukacyjnego). M. Kłos, A. Mikorzyńska, B. Czarnecka-Cicha wyd. Pearson

II

 

 

Program dla liceum ogólnokształcącego i technikum: IV etap edukacyjny. Poziom IV. 1 dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym (na podbudowie wymagań III. 0 i III.1 dla III etapu edukacyjnego). M. Kłos, A. Mikorzyńska, B. Czarnecka-Cicha wyd. Pearson

III, IV

 

 

 

4

Historia

 

B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, M. Szymczak, A. Roszak ,, Odkrywamy na nowo” Historia- program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. OPERON

I

 

5

Historia                    i społeczeństwo

 

Przedmiot uzupełniający. Historia i społeczeństwo. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, A. Roszak, M. Szymczak, wyd. OPERON

II, III, IV

 

6

Wiedza

o społeczeństwie

 

Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. 

A. Telicka- Bonecka, J. Bonecki  wyd. OPERON    

I

 

7

Wiedza o kulturze

 

 

Wiedza o kulturze. Program nauczania przedmiotu Wiedza o kulturze w  liceum ogólnokształcącego i technikum (zgodnie z nową podstawą programową obowiązująca od roku szkolnego 2012/2013). Barbara Łabędzka, NOWA ERA

I

 

 

Nr ewid. 449/2012

8

 

Matematyka

 

 

MATeMAtyka. Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

D. Ponczek, wyd. Nowa Era

I, II, III, IV

 

9

Fizyka

 

Fizyka. Po prostu. Program dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie w zakresie podstawowym          (forma tradycyjna i elektroniczna). L. Lehman, W. Polesiuk wyd. WSiP

I

 

 

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych „Zrozumieć fizykę” w zakresie rozszerzonym.         A. Byczuk, K. Byczuk, Z. Suwald, wyd. NOWA ERA

II, III, IV

 

10

Chemia

 

Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych. ,,To jest chemia” R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; wyd. NOWA ERA

I

 

 

Program nauczania chemii dla szkół ponadgimnazjalnych ,,To jest chemia” w zakresie rozszerzonym M. Litwin, S. Styka - Wlazło; wyd. NOWA ERA

II, III, IV

 

11

Biologia

 

Program nauczania dla szkół  ponadgimnazjalnych, seria „Ciekawi świata”, zakres podstawowy;          M. Łaszczyca, G. Skirmunnt; wyd. OPERON

I

 

12

Geografia

 

Program nauczania – Geografia dla klas I szkół ponadgimnazjalnych; seria ,,Odkrywamy na nowo”;   M. Kaczmarek; wyd. OPERON

I

 

 

Program nauczania geografii dla LO i technikum w zakresie rozszerzonym; wyd. Nowa Era

II, III, IV

 

13

Podstawy przedsiębiorczości

 

Program nauczania Podstaw przedsiębiorczości, zakres podstawowy dla szkół ponadgimnazjalnych, „Krok w przedsiębiorczość”, M. Niesłuchowski, wyd. Nowa Era

I

 

14

Informatyka

 

Informatyka w ćwiczeniach. IV etap edukacyjny – zakres podstawowy, Autorzy: B. Kwaśny,               A. Szymczak

I

 

 

15

Wychowanie fizyczne

 

Program nauczania  w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Wychowanie fizyczne, Zdrowie, Sprawność;  P. Wróblewski.

I, II, III, IV

 

16

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych ,, Edukacja dla bezpieczeństwa” A. Nowak – Kowalska .OPERON

I

Nr ewid. 411/2012

17

Religia

AZ-4-01/12 z 30 V 2012

Żyć, aby wierzyć i kochać

I, II, III, IV

 

18

Wychowanie do życia w rodzinie

DKW-4015-22/01

Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. T. Król, M. Ryś.

Wydawnictwo Rubikon

I, II, III

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

TECHNIK MECHANIK

 

Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Podstawy konstrukcji maszyn

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK MECHANIK 311504 na podbudowie kwalifikacji M. 17. w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń o strukturze przedmiotowej.Autorzy: mgr inż. G. Dobrowolska – Zabłocka, mgr inż. M. Olsza,          dr inż. J. Figurski, mgr inż. J. Zagańczyk; KOWEZiU

I, II

 

2

Podstawy sterowania i regulacji maszyn

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK MECHANIK 311504 na podbudowie kwalifikacji M. 17. w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń o strukturze przedmiotowej.Autorzy: mgr inż. G. Dobrowolska – Zabłocka, mgr inż. M. Olsza,          dr inż. J. Figurski, mgr inż. J. Zagańczyk; KOWEZiU

I, II

 

3

Technologia montażu maszyn i urządzeń

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK MECHANIK 311504 na podbudowie kwalifikacji M. 17. w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń o strukturze przedmiotowej.Autorzy: mgr inż. G. Dobrowolska – Zabłocka, mgr inż. M. Olsza,          dr inż. J. Figurski, mgr inż. J. Zagańczyk; KOWEZiU

I, II, III

 

4

Konstrukcje maszyn

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK MECHANIK 311504 na podbudowie kwalifikacji M. 17. w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń o strukturze przedmiotowej.Autorzy: mgr inż. G. Dobrowolska – Zabłocka, mgr inż. M. Olsza,          dr inż. J. Figurski, mgr inż. J. Zagańczyk; KOWEZiU

I

 

5

Technologia mechaniczna

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK MECHANIK 311504 na podbudowie kwalifikacji M. 17. w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń o strukturze przedmiotowej.Autorzy: mgr inż. G. Dobrowolska – Zabłocka, mgr inż. M. Olsza,          dr inż. J. Figurski, mgr inż. J. Zagańczyk; KOWEZiU

II, III

 

6

Techniki wytwarzania

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK MECHANIK 311504 na podbudowie kwalifikacji M. 17. w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń o strukturze przedmiotowej.Autorzy: mgr inż. G. Dobrowolska – Zabłocka, mgr inż. M. Olsza,          dr inż. J. Figurski, mgr inż. J. Zagańczyk; KOWEZiU

II, III, IV

 

7

Praktyka zawodowa – zajęcia praktyczne

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK MECHANIK 311504 na podbudowie kwalifikacji M. 17. w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń o strukturze przedmiotowej.Autorzy: mgr inż. G. Dobrowolska – Zabłocka, mgr inż. M. Olsza,          dr inż. J. Figurski, mgr inż. J. Zagańczyk; KOWEZiU

II

 

8

Podstawy technik wytwarzania

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK MECHANIK 311504 na podbudowie kwalifikacji M. 17. w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń o strukturze przedmiotowej.Autorzy: mgr inż. G. Dobrowolska – Zabłocka, mgr inż. M. Olsza,          dr inż. J. Figurski, mgr inż. J. Zagańczyk; KOWEZiU

III, IV

 

9

Organizacja procesów produkcji

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK MECHANIK 311504 na podbudowie kwalifikacji M. 17. w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń o strukturze przedmiotowej.Autorzy: mgr inż. G. Dobrowolska – Zabłocka, mgr inż. M. Olsza,          dr inż. J. Figurski, mgr inż. J. Zagańczyk; KOWEZiU

III, IV

 

10

Działalność gospodarcza w branży mechanicznej

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK MECHANIK 311504 na podbudowie kwalifikacji M. 17. w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń o strukturze przedmiotowej.Autorzy: mgr inż. G. Dobrowolska – Zabłocka, mgr inż. M. Olsza,          dr inż. J. Figurski, mgr inż. J. Zagańczyk; KOWEZiU

IV

 

11

Język obcy w branży mechanicznej

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK MECHANIK 311504 na podbudowie kwalifikacji M. 17. w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń o strukturze przedmiotowej.Autorzy: mgr inż. G. Dobrowolska – Zabłocka, mgr inż. M. Olsza,          dr inż. J. Figurski, mgr inż. J. Zagańczyk; KOWEZiU

IV

 

12

Procesy produkcji

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK MECHANIK 311504 na podbudowie kwalifikacji M. 17. w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń o strukturze przedmiotowej.Autorzy: mgr inż. G. Dobrowolska – Zabłocka, mgr inż. M. Olsza,          dr inż. J. Figurski, mgr inż. J. Zagańczyk; KOWEZiU

IV

 

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

TECHNIK BUDOWNICTWA

 

Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Rysunek techniczny

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA  311204 na podbudowie kwalifikacji B. 18. w zawodzie murarz – tynkarz o strukturze przedmiotowej.

Autorzy: mgr inż. B. Olewińska, mgr inż. J. Skoczylas; KOWEZiU

I, II

 

2

Organizacja robót budowlanych

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA  311204 na podbudowie kwalifikacji B. 18. w zawodzie murarz – tynkarz o strukturze przedmiotowej.

Autorzy: mgr inż. B. Olewińska, mgr inż. J. Skoczylas; KOWEZiU

I, II, III

 

3

Technologia robót murarsko - tynkarskich

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA  311204 na podbudowie kwalifikacji B. 18. w zawodzie murarz – tynkarz o strukturze przedmiotowej.

Autorzy: mgr inż. B. Olewińska, mgr inż. J. Skoczylas; KOWEZiU

I, II, III

 

4

Dokumentacja techniczna

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA  311204 na podbudowie kwalifikacji B. 18. w zawodzie murarz – tynkarz o strukturze przedmiotowej.

Autorzy: mgr inż. B. Olewińska, mgr inż. J. Skoczylas; KOWEZiU

I, II

 

5

Roboty murarsko - tynkarskie

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA  311204 na podbudowie kwalifikacji B. 18. w zawodzie murarz – tynkarz o strukturze przedmiotowej.

Autorzy: mgr inż. B. Olewińska, mgr inż. J. Skoczylas; KOWEZiU

II, III

 

6

Kosztorysowanie                              w budownictwie

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA  311204 na podbudowie kwalifikacji B. 18. w zawodzie murarz – tynkarz o strukturze przedmiotowej.

Autorzy: mgr inż. B. Olewińska, mgr inż. J. Skoczylas; KOWEZiU

III, IV

 

7

Nadzór robót budowlanych

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA  311204 na podbudowie kwalifikacji B. 18. w zawodzie murarz – tynkarz o strukturze przedmiotowej.

Autorzy: mgr inż. B. Olewińska, mgr inż. J. Skoczylas; KOWEZiU

III, IV

 

8

Działalność gospodarcza w budownictwie

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA  311204 na podbudowie kwalifikacji B. 18. w zawodzie murarz – tynkarz o strukturze przedmiotowej.

Autorzy: mgr inż. B. Olewińska, mgr inż. J. Skoczylas; KOWEZiU

IV

 

9

Język obcy zawodowy

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA  311204 na podbudowie kwalifikacji B. 18. w zawodzie murarz – tynkarz o strukturze przedmiotowej.

Autorzy: mgr inż. B. Olewińska, mgr inż. J. Skoczylas; KOWEZiU

IV

 

10

Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA  311204 na podbudowie kwalifikacji B. 18. w zawodzie murarz – tynkarz o strukturze przedmiotowej.

Autorzy: mgr inż. B. Olewińska, mgr inż. J. Skoczylas; KOWEZiU

IV

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Podstawy konstrukcji maszyn

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak, mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

I, II

 

2

Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak, mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

I, II, III, IV

 

3

Technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak, mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

I, II, III

 

4

Techniki wytwarzania

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak, mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

I, II

 

5

Naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak, mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

II, III, IV

 

6

 Naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak, mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

II, III, IV

 

7

Przepisy ruchu drogowego         w zakresie kategorii B

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak, mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

II

 

8

Działalność gospodarcza w branży samochodowej

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak, mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

IV

 

9

Język obcy zawodowy

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak, mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

IV

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

TECHNIK LOGISTYK

 

Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Przedsiębiorstwo logistyczne            w gospodarce rynkowej

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK LOGISTYK 333107 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: D. Andrzejczak, mgr E. Litewka, mgr A. Wawrach – Lis; KOWEZiU

II

 

2

Logistyka w procesach produkcji

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK LOGISTYK 333107 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: D. Andrzejczak, mgr E. Litewka, mgr A. Wawrach – Lis; KOWEZiU

I

 

3

Zapasy i magazynowanie

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK LOGISTYK 333107 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: D. Andrzejczak, mgr E. Litewka, mgr A. Wawrach – Lis; KOWEZiU

I

 

4

Dystrybucja

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK LOGISTYK 333107 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: D. Andrzejczak, mgr E. Litewka, mgr A. Wawrach – Lis; KOWEZiU

I

 

5

Logistyka w jednostkach gospodarczych                                  i administracyjnych

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK LOGISTYK 333107 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: D. Andrzejczak, mgr E. Litewka, mgr A. Wawrach – Lis; KOWEZiU

II, III, IV

 

6

Język obcy w logistyce

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK LOGISTYK 333107 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: D. Andrzejczak, mgr E. Litewka, mgr A. Wawrach – Lis; KOWEZiU

II, III, IV

 

7

Logistyka zaopatrzenia                    i produkcji

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK LOGISTYK 333107 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: D. Andrzejczak, mgr E. Litewka, mgr A. Wawrach – Lis; KOWEZiU

II

 

8

Planowanie produkcji                     i dystrybucji

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK LOGISTYK 333107 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: D. Andrzejczak, mgr E. Litewka, mgr A. Wawrach – Lis; KOWEZiU

I

 

9

Usługi transportowo - spedycyjne

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK LOGISTYK 333107 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: D. Andrzejczak, mgr E. Litewka, mgr A. Wawrach – Lis; KOWEZiU

II, III

 

10

Procesy transportowe w logistyce

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK LOGISTYK 333107 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: D. Andrzejczak, mgr E. Litewka, mgr A. Wawrach – Lis; KOWEZiU

III, IV

 

11

Obsługa jednostek zewnętrznych

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK LOGISTYK 333107 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: D. Andrzejczak, mgr E. Litewka, mgr A. Wawrach – Lis; KOWEZiU

III, IV

 

12

Planowanie przepływu zasobów  i informacji

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK LOGISTYK 333107 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: D. Andrzejczak, mgr E. Litewka, mgr A. Wawrach – Lis; KOWEZiU

III, IV

 

                                                                                                               

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

TECHNIK INFORMATYK

 

Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Systemy operacyjne

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. T. Klekot, mgr Z. Sobór, mgr inż. S. Torbus; KOWEZiU

I, II

 

2

Urządzenia techniki komputerowej

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. T. Klekot, mgr Z. Sobór, mgr inż. S. Torbus; KOWEZiU

I

 

3

Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. T. Klekot, mgr Z. Sobór, mgr inż. S. Torbus; KOWEZiU

I, II

 

4

Sieci komputerowe

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. T. Klekot, mgr Z. Sobór, mgr inż. S. Torbus; KOWEZiU

II, III

 

5

Witryny i aplikacje internetowe

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. T. Klekot, mgr Z. Sobór, mgr inż. S. Torbus; KOWEZiU

II, III, IV

 

6

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. T. Klekot, mgr Z. Sobór, mgr inż. S. Torbus; KOWEZiU

II

 

7

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. T. Klekot, mgr Z. Sobór, mgr inż. S. Torbus; KOWEZiU

II, III

 

8

Systemy baz danych

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. T. Klekot, mgr Z. Sobór, mgr inż. S. Torbus; KOWEZiU

III, IV

 

9

Administracja bazami danych

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. T. Klekot, mgr Z. Sobór, mgr inż. S. Torbus; KOWEZiU

III, IV

 

10

Programowanie aplikacji internetowych

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. T. Klekot, mgr Z. Sobór, mgr inż. S. Torbus; KOWEZiU

III, IV

 

11

Działalność gospodarcza w branży informatycznej

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. T. Klekot, mgr Z. Sobór, mgr inż. S. Torbus; KOWEZiU

IV

 

12

Język obcy zawodowy

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. T. Klekot, mgr Z. Sobór, mgr inż. S. Torbus; KOWEZiU

IV

 

 

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

 

Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Organizacja salonu fryzjerskiego

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514105                 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Kostrzewska, mgr inż. Z. Sumirska, mgr B. Wach – Mińkowska; KOWEZiU

IV

 

2

Wizualizacja wizerunku

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514105                 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Kostrzewska, mgr inż. Z. Sumirska, mgr B. Wach – Mińkowska; KOWEZiU

IV

 

3

Język obcy we fryzjerstwie

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514105                 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Kostrzewska, mgr inż. Z. Sumirska, mgr B. Wach – Mińkowska; KOWEZiU

IV

 

4

Wizualizacja we fryzjerstwie

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514105                 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Kostrzewska, mgr inż. Z. Sumirska, mgr B. Wach – Mińkowska; KOWEZiU

IV

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

TECHNIK SPEDYTOR

 

Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo - spedycyjnego

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK SPEDYTOR 333108 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr E. Gorczyca, mgr inż. A. Gontarz; KOWEZiU

I, II

 

2

Podstawy transportu i spedycji

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK SPEDYTOR 333108 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr E. Gorczyca, mgr inż. A. Gontarz; KOWEZiU

I

 

3

Pracownia organizacji transportu i spedycji

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK SPEDYTOR 333108 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr E. Gorczyca, mgr inż. A. Gontarz; KOWEZiU

I, II

 

4

Przewóz ładunków

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK SPEDYTOR 333108 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr E. Gorczyca, mgr inż. A. Gontarz; KOWEZiU

II, III

 

5

Podstawy prawa transportowego

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK SPEDYTOR 333108 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr E. Gorczyca, mgr inż. A. Gontarz; KOWEZiU

II, III

 

6

Pracownia spedycyjna

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK SPEDYTOR 333108 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr E. Gorczyca, mgr inż. A. Gontarz; KOWEZiU

II, III

 

7

Pracownia statystyki

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK SPEDYTOR 333108 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr E. Gorczyca, mgr inż. A. Gontarz; KOWEZiU

II, III

 

8

Pracownia technik biurowych

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK SPEDYTOR 333108 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr E. Gorczyca, mgr inż. A. Gontarz; KOWEZiU

III

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

TECHNIK GEODETA

 

Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Geodezja ogólna

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK GEODETA 311104 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: inż. J. Dawidowicz, mgr inż. A. Gawron, inż. R. Rutkowski; KOWEZiU

I

 

2

Prawo w geodezji

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK GEODETA 311104 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: inż. J. Dawidowicz, mgr inż. A. Gawron, inż. R. Rutkowski; KOWEZiU

I

 

3

Rysunek geodezyjny

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK GEODETA 311104 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: inż. J. Dawidowicz, mgr inż. A. Gawron, inż. R. Rutkowski; KOWEZiU

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Nr 1

Mechanik pojazdów samochodowych

Fryzjer

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

 

Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Język polski

 

Język polski, Program nauczania dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Aleksandra Adamiak, ,,Odkrywamy na nowo”, wyd. OPERON

I, II, III

 

2

Język angielski

 

Program nauczania języka angielskiego przeznaczony dla zasadniczej szkoły zawodowej. IV etap edukacyjny. A- dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym – na podbudowie wymagań III. 0 dla III etapu edukacyjnego. J. Sosnowska wyd. Oxford University Press

I, II, III

 

3

Język niemiecki

 

Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kurs podstawowy dla rozpoczynających naukę na poziomie IV.0 lub ją kontynuujących  na poziomie IV.1, P. Piszczatowski, WSiP

I, II

 

 

Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym i technikum. Kurs podstawowy dla rozpoczynających naukę na poziomie IV.0 lub kontynuującym  na poziomie IV.1., K. Łuniewska, U. Tworek, Z. Wąsik . WSiP

III

 

4

Historia

 

B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, M. Szymczak, A. Roszak ,, Odkrywamy na nowo” Historia- program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. OPERON

I

 

 

5

Wiedza o społeczeństwie

 

Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. 

A. Telicka- Bonecka, J. Bonecki  wyd. OPERON    

I

 

6

Biologia

 

Program nauczania dla szkół  ponadgimnazjalnych, seria „Ciekawi świata”, zakres podstawowy;          M. Łaszczyca, G. Skirmunnt; wyd. OPERON

I

 

7

Chemia

 

Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych. ,,To jest chemia” R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; wyd. NOWA ERA

I

 

8

Matematyka

 

MATeMAtyka. Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych.

D. Ponczek, wyd. Nowa Era

I, II, III

 

9

Fizyka

 

Fizyka. Po prostu. Program dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie w zakresie podstawowym          (forma tradycyjna i elektroniczna). L. Lehman, W. Polesiuk wyd. WSiP

I

 

10

Geografia

 

Program nauczania – Geografia dla klas I szkół ponadgimnazjalnych; seria ,,Odkrywamy na nowo”;   M. Kaczmarek; wyd. OPERON

I

 

11

Podstawy przedsiębiorczości

 

Program nauczania Podstaw przedsiębiorczości, zakres podstawowy dla szkół ponadgimnazjalnych, „Krok w przedsiębiorczość”, M. Niesłuchowski, wyd. Nowa Era

I

 

12

Informatyka

 

Informatyka w ćwiczeniach. IV etap edukacyjny – zakres podstawowy, Autorzy: B. Kwaśny,               A. Szymczak

I

 

13

Wychowanie fizyczne

 

Program nauczania  w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Wychowanie fizyczne, Zdrowie, Sprawność;  P. Wróblewski.

I, II, III

 

14

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych ,, Edukacja dla bezpieczeństwa” A. Nowak – Kowalska .OPERON

I

Nr ewid. 411/2012

15

Religia

AZ-5-01/10 z 9 VI 2010

Z Chrystusem przez świat

I, II, III

 

16

Wychowanie do życia w rodzinie

DKW-4015-22/01

 

Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. T. Król, M. Ryś,

Wydawnictwo Rubikon

I, II, III

 

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Podstawy konstrukcji maszyn

 

Program nauczania dla zawodu MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak,                        mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

I

 

2

Technologia napraw zespołów        i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych

 

Program nauczania dla zawodu MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak,                        mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

II, III

 

3

Naprawy pojazdów samochodowych – zajęcia praktyczne

 

Program nauczania dla zawodu MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak,                        mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

I, II, III

 

4

Techniki wytwarzania

 

Program nauczania dla zawodu MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak,                        mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

I

 

5

Przepisy ruchu drogowego              w zakresie kategorii B

 

Program nauczania dla zawodu MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak,                        mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

II

 

6

Technologia napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

 

Program nauczania dla zawodu MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak,                        mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

II, III

 

7

Działalność gospodarcza                 w branży samochodowej

 

Program nauczania dla zawodu MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak,                        mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

III

 

8

Język obcy w branży samochodowej

 

Program nauczania dla zawodu MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak,                        mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

III

 

 

 

 

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

FRYZJER

 

Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Podstawy fryzjerstwa

 

Program nauczania dla zawodu FRYZJER 514101 o strukturze przedmiotowej.         Autorzy: mgr inż. M. Kostrzewska, mgr inż. Z. Sumirska, mgr B. Wach – Mińkowska; KOWEZiU

I, II

 

2

Techniki fryzjerskie

 

Program nauczania dla zawodu FRYZJER 514101 o strukturze przedmiotowej.         Autorzy: mgr inż. M. Kostrzewska, mgr inż. Z. Sumirska, mgr B. Wach – Mińkowska; KOWEZiU

I, II

 

3

Pracownia wykonywania             i stylizacji fryzur – zajęcia praktyczne

 

Program nauczania dla zawodu FRYZJER 514101 o strukturze przedmiotowej.         Autorzy: mgr inż. M. Kostrzewska, mgr inż. Z. Sumirska, mgr B. Wach – Mińkowska; KOWEZiU

I, II

 

4

Zarządzanie salonem fryzjerskim

 

Program nauczania dla zawodu FRYZJER 514101 o strukturze przedmiotowej.         Autorzy: mgr inż. M. Kostrzewska, mgr inż. Z. Sumirska, mgr B. Wach – Mińkowska; KOWEZiU

III

 

5

Język obcy zawodowy

 

Program nauczania dla zawodu FRYZJER 514101 o strukturze przedmiotowej.         Autorzy: mgr inż. M. Kostrzewska, mgr inż. Z. Sumirska, mgr B. Wach – Mińkowska; KOWEZiU

III

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

 

Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Podstawy budownictwa

 

Program nauczania dla zawodu MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905 o strukturze przedmiotowej.         Autorzy: mgr inż. R. Rozborski, mgr inż. K. Wojewoda; KOWEZiU

I

 

2

Roboty w systemach suchej zabudowy – zajęcia praktyczne

 

Program nauczania dla zawodu MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905 o strukturze przedmiotowej.         Autorzy: mgr inż. R. Rozborski, mgr inż. K. Wojewoda; KOWEZiU

I, II

 

3

Rysunek budowlany

 

Program nauczania dla zawodu MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905 o strukturze przedmiotowej.         Autorzy: mgr inż. R. Rozborski, mgr inż. K. Wojewoda; KOWEZiU

II

 

4

Technologia montażu systemów suchej zabudowy

 

Program nauczania dla zawodu MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905 o strukturze przedmiotowej.         Autorzy: mgr inż. R. Rozborski, mgr inż. K. Wojewoda; KOWEZiU

II, III

 

5

Technologia robót malarsko- tapeciarskich

 

Program nauczania dla zawodu MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905 o strukturze przedmiotowej.         Autorzy: mgr inż. R. Rozborski, mgr inż. K. Wojewoda; KOWEZiU

II, III

 

6

Technologia robót posadzkarsko- okładzinowych

 

Program nauczania dla zawodu MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905 o strukturze przedmiotowej.         Autorzy: mgr inż. R. Rozborski, mgr inż. K. Wojewoda; KOWEZiU

II, III

 

7

Roboty malarsko- tapicerskie – zajęcia praktyczne

 

Program nauczania dla zawodu MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905 o strukturze przedmiotowej.         Autorzy: mgr inż. R. Rozborski, mgr inż. K. Wojewoda; KOWEZiU

II

 

8

Język obcy zawodowy w budownictwie

 

Program nauczania dla zawodu MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905 o strukturze przedmiotowej.         Autorzy: mgr inż. R. Rozborski, mgr inż. K. Wojewoda; KOWEZiU

III

 

9

Działalność gospodarcza w budownictwie

 

Program nauczania dla zawodu MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905 o strukturze przedmiotowej.         Autorzy: mgr inż. R. Rozborski, mgr inż. K. Wojewoda; KOWEZiU

III

 

10

Roboty posadzkarsko-okładzinowe – zajęcia praktyczne

 

Program nauczania dla zawodu MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905 o strukturze przedmiotowej.         Autorzy: mgr inż. R. Rozborski, mgr inż. K. Wojewoda; KOWEZiU

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

 

Lp.

PRZEDMIOT

SEMESTR

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

UWAGI

1

Język polski

I/II

III/IV

V/VI

 

Język polski, Program nauczania przedmiotu języka polskiego w liceum i technikum (zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od roku 2012/2013) zakres podstawowy i rozszerzony,                  B. Łabędzka, ,, Ponad słowami” wyd. NOWA ERA

 

2

Język angielski

I/II

III/IV

V/VI

 

Program nauczania języka angielskiego przeznaczony dla liceum ogólnokształcącego i technikum: IV etap edukacyjny. Poziom IV. 1dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym (na podbudowie wymagań III. 0 dla III etapu edukacyjnego) i rozszerzonym (na podbudowie III. 1 dla III etapu edukacyjnego). J. Sosnowska, M. Wieruszewska wyd. Oxford University Press

 

3

Historia

I/II

 

B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, M. Szymczak, A. Roszak ,, Odkrywamy na nowo” Historia- program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. OPERON

 

4

Wiedza o społeczeństwie

I/II

 

Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. 

A. Telicka- Bonecka, J. Bonecki  wyd. OPERON    

 

III/IV

V/VI

 

Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. 

A. Telicka-Bonecka, J. Bonecki  wyd. OPERON      

 

5

Geografia

I/II

 

Program nauczania – Geografia dla klas I szkół ponadgimnazjalnych; seria ,,Odkrywamy na nowo”;   M. Kaczmarek; wyd. OPERON

 

III/IV

V/VI

 

Program nauczania – Geografia dla klas II szkół ponadgimnazjalnych; seria ,,Ciekawi świata”;  J. Podsiadło; wyd. OPERON

 

6

Matematyka

I/II

III/IV

V/VI

 

MATeMAtyka. Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych.

D. Ponczek, wyd. Nowa Era

 

7

Fizyka

I/II

 

Fizyka. Po prostu. Program dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie w zakresie podstawowym          (forma tradycyjna i elektroniczna). L. Lehman, W. Polesiuk wyd. WSiP

 

8

Chemia

I/II

 

Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych. ,,To jest chemia” R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; wyd. NOWA ERA

 

9

Biologia

I/II

 

Program nauczania dla szkół  ponadgimnazjalnych, seria „Ciekawi świata”, zakres podstawowy;         M. Łaszczyca, G. Skirmunnt; wyd. OPERON

 

10

Podstawy przedsiębiorczości

I/II

 

Program nauczania Podstaw przedsiębiorczości, zakres podstawowy dla szkół ponadgimnazjalnych, „Krok w przedsiębiorczość”, M. Niesłuchowski, wyd. Nowa Era

 

11

Informatyka

I/II

 

Informatyka w ćwiczeniach. IV etap edukacyjny – zakres podstawowy, Autorzy: B. Kwaśny,               A. Szymczak

 

12

Historia i społeczeństwo

III/IV

V/VI

 

Przedmiot uzupełniający. Historia i społeczeństwo. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, A. Roszak, M. Szymczak, wyd. OPERON