Załącznik 1 do Uchwały RP Nr 12/2018 z dnia 29.05.2018 r.

 

 

 

 

 

SZKOLNY ZESTAW 

 PROGRAMÓW NAUCZANIA

 

ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1 

w OSTROWI MAZOWIECKIEJ

rok szkolny 2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TRZYLETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Język polski

 

Język polski, Program nauczania przedmiotu języka polskiego w liceum i technikum (zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od roku 2012/2013) zakres podstawowy i rozszerzony, B. Łabędzka, ,, Ponad słowami”, wyd. NOWA ERA

I

 

 

Język polski, Program nauczania przedmiotu języka polskiego w liceum i technikum (zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od roku 2012/2013) zakres podstawowy i rozszerzony, B. Łabędzka, ,, Ponad słowami” wyd. NOWA ERA

II

 

 

Język polski, Program nauczania przedmiotu języka polskiego w liceum i technikum (zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od roku 2012/2013) zakres podstawowy i rozszerzony, B. Łabędzka, ,, Ponad słowami” wyd. NOWA ERA

III

 

2

 

Język niemiecki

 

 

Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kurs podstawowy dla rozpoczynających naukę na poziomie IV.0 lub ją kontynuujących  na poziomie IV.1, P. Piszczatowski, WSiP

I, II, III

 

3

Język angielski

 

Program dla liceum ogólnokształcącego i technikum: IV etap edukacyjny. Poziom IV. 1 dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym (na podbudowie wymagań III. 0 i III.1 dla III etapu edukacyjnego) i rozszerzonym (na podbudowie III. 1 dla III etapu edukacyjnego). J. Sosnowska, M. Wieruszewska wyd. Oxford University Press

 

Program dla liceum ogólnokształcącego i technikum: IV etap edukacyjny. Poziom IV. 1 dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym (na podbudowie wymagań III. 0 i III.1 dla III etapu edukacyjnego) i rozszerzonym (na podbudowie III. 1 dla III etapu edukacyjnego). M. Kłos, A. Mikorzyńska, B. Czarnecka-Cicha wyd. Pearson

I, II

 

 

Program dla liceum ogólnokształcącego i technikum: IV etap edukacyjny. Poziom IV. 1 dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym (na podbudowie wymagań III. 0 i III.1 dla III etapu edukacyjnego) i rozszerzonym (na podbudowie III. 1 dla III etapu edukacyjnego). M. Kłos, A. Mikorzyńska, B. Czarnecka-Cicha wyd. Pearson

 

Program dla liceum ogólnokształcącego i technikum: IV etap edukacyjny. Poziom IV. 1.P dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym (na podbudowie wymagań III. 0 dla III etapu edukacyjnego) i rozszerzonym IV.1.R (na podbudowie III. 1 dla III etapu edukacyjnego). M. Krajewska wyd. Macmillan

III

 

 

 

4

 

Język rosyjski

 

Program nauczania Języka rosyjskiego dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Kurs dla początkujących. Autorzy: H. Dąbrowska, M. Zybert, wyd. WSiP

I, II

 

 

5

Historia

 

B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, M. Szymczak, A. Roszak ,, Odkrywamy na nowo” Historia- program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. OPERON

I

 

 

C. Tulin, ,, Ciekawi świata”,  Historia – program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. OPERON

II, III

 

6

Wiedza o społeczeństwie

 

 

Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. 

A. Telicka- Bonecka, J. Bonecki  wyd. OPERON    

I

 

 

Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. 

A. Telicka-Bonecka, J. Bonecki  wyd. OPERON      

II, III

 

7

Wiedza o kulturze

 

 

 

Wiedza o kulturze. Program nauczania przedmiotu Wiedza o kulturze w  liceum ogólnokształcącego i technikum (zgodnie z nową podstawą programową obowiązująca od roku szkolnego 2012/2013). Barbara Łabędzka, NOWA ERA

I

 

 

Nr ewid. 449/2012

8

Matematyka

 

MATeMAtyka. Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

D. Ponczek, wyd. Nowa Era

I, II, III

 

9

Fizyka

 

„Odkryć fizykę”. Program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy, Autorzy: M. Braun, W. Śliwa, wyd. Nowa Era

I

447/2012/2015

10

Chemia

 

Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych. ,,To jest chemia” R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; wyd. NOWA ERA

I

 

 

Program nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla LO i technikum. ,,To jest chemia” M. Litwin, S. Styka-Wlazło; wyd. NOWA ERA

II, III

 

11

Biologia

 

Program nauczania dla szkół  ponadgimnazjalnych, seria „Ciekawi świata”, zakres podstawowy;        M. Łaszczyca, G. Skirmunnt; wyd. OPERON

I

 

 

Program nauczania dla szkół  ponadgimnazjalnych, seria „Odkrywamy na nowo”, zakres rozszerzony;       J. Holeczek; wyd. OPERON

II, III

 

12

Geografia

 

Program nauczania – Geografia dla klas I szkół ponadgimnazjalnych; seria ,,Odkrywamy na nowo”;  M. Kaczmarek; wyd. OPERON

I

 

 

Program nauczania geografii dla liceum i technikum w zakresie rozszerzonym, wyd. Nowa Era

II, III

 

13

Podstawy przedsiębiorczości

 

Program nauczania Podstaw przedsiębiorczości, zakres podstawowy dla szkół ponadgimnazjalnych, „Krok w przedsiębiorczość”, M. Niesłuchowski, wyd. Nowa Era

I

 

14

Informatyka

 

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkole ponadgimnazjalnej. Autor: Jarosław Skłodowski

I

 

 

 

 

 

 

Informatyka nie tylko dla uczniów. Szkoła ponadgimnazjalna – zakres rozszerzony, Autor: Z. Talaga

III

 

15

Wychowanie fizyczne

 

Program nauczania  w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Wychowanie fizyczne, Zdrowie, Sprawność;  P. Wróblewski.

I, II, III

 

16

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych ,,Edukacja dla bezpieczeństwa” A. Nowak – Kowalska . OPERON

I

Nr ewid. 411/2012

17

Religia

AZ-4-01/12 z 30 V 2012

Żyć aby wierzyć i kochać

I, II, III

 

18

Wychowanie do życia w rodzinie

DKW-4015-22/01

Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. T. Król, M. Ryś. Wydawnictwo Rubikon

I, II, III

 

19

Edukacja obronna

 

Program autorski LO Nr 1/2010; G. Jasionowski, B. Zduńczyk – program zatwierdzony na RP z dnia 27.04.2010r.

II, III służby mundurowe

 

20

Edukacja społeczno-prawna

 

Własny program nauczania przedmiotu uzupełniającego Edukacja społeczno-prawna, Autor: I. Plewniaka, zatwierdzony na RP z dnia 23.03.2017r.

II, III

 

21

Ekonomia             w praktyce

 

Program nauczania. Przedmiot uzupełniający. Ekonomia w praktyce; Autor: J. Kijakowska; wyd. OPERON

II, III

 

22

Przyroda

 

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjlnych, seria „Ciekawi świata”, J. Holeczek, wyd. OPERON

II, III

 

23

Historia                  i społeczeństwo

 

Przedmiot uzupełniający. Historia i społeczeństwo. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, A. Roszak, M. Szymczak, wyd. OPERON

II, III

 

24

Podstawy psychologii

 

Własny Program Nauczania. Edukacja  pedagogiczno – opiekuńcza dla klasy pedagogiczno – opiekuńczej realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej, Autorzy: B. Skuriat, G. Morawska

II, III

 

25

Podstawy turystyki

 

Własny program nauczania – Podstawy Turystyki dla klasy z elementami turystyki realizowany                w Zespole Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, Autor: J. Pecko

II, III

 

26

Teoria zespołowych gier sportowych

 

Własny program nauczania – teoria zespołowych gier sportowych: piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna dla klasy Liceum sportowo-turystycznego, Autorzy: J. Elert, P. Elert

II, III

 

27

Podstawy odnowy biologicznej

 

Własny program nauczania przedmiotu uzupełniającego – Podstawy odnowy biologicznej, Autor: M. Kotlenga

II, III

 

28

Podstawy ratownictwa medycznego

 

Własny program nauczania przedmiotu uzupełniającego – Podstawy ratownictwa medycznego, Autor: B. Milik

II, III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIKUM Nr 1

 

CZTEROLETNIE TECHNIKUM

ZAWÓD –TECHNIK BUDOWNICTWA

ZAWÓD –TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ZAWÓD – TECHNIK LOGISTYK

ZAWÓD – TECHNIK INFORMATYK

ZAWÓD – TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

ZAWÓD – TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Język polski

 

Język polski, Program nauczania przedmiotu języka polskiego w liceum i technikum ( zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od roku 2012/2013) zakres podstawowy i rozszerzony, B. Łabędzka, ,, Ponad słowami” wyd. NOWA ERA

I, II, III, IV

 

2

Język niemiecki

 

Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kurs podstawowy dla rozpoczynających naukę na poziomie IV.0 lub ją kontynuujących  na poziomie IV.1, P. Piszczatowski, WSiP

I, II, III, IV

 

3

Język angielski

 

Program dla liceum ogólnokształcącego i technikum: IV etap edukacyjny. Poziom IV. 1 dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym (na podbudowie wymagań III. 0 i III.1 dla III etapu edukacyjnego) i rozszerzonym (na podbudowie III. 1 dla III etapu edukacyjnego). J. Sosnowska, M. Wieruszewska wyd. Oxford University Press

 

Program dla liceum ogólnokształcącego i technikum: IV etap edukacyjny. Poziom IV. 1 dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym (na podbudowie wymagań III. 0 i III.1 dla III etapu edukacyjnego) i rozszerzonym (na podbudowie III. 1 dla III etapu edukacyjnego). M. Kłos, A. Mikorzyńska, B. Czarnecka-Cicha wyd. Pearson

I

rok wydania 2012

 

Program dla liceum ogólnokształcącego i technikum: IV etap edukacyjny. Poziom IV. 1 dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym (na podbudowie wymagań III. 0 i III.1 dla III etapu edukacyjnego). J. Sosnowska, M. Wieruszewska wyd. Oxford University Press

 

Program dla liceum ogólnokształcącego i technikum: IV etap edukacyjny. Poziom IV. 1 dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym (na podbudowie wymagań III. 0 i III.1 dla III etapu edukacyjnego). M. Kłos, A. Mikorzyńska, B. Czarnecka-Cicha wyd. Pearson

II

 

 

Program dla liceum ogólnokształcącego i technikum: IV etap edukacyjny. Poziom IV. 1 dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym (na podbudowie wymagań III. 0 i III.1 dla III etapu edukacyjnego). M. Kłos, A. Mikorzyńska, B. Czarnecka-Cicha wyd. Pearson

III, IV

 

 

 

4

Język rosyjski

 

Program nauczania Języka rosyjskiego dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Kurs dla początkujących. Autorzy: H. Dąbrowska, M. Zybert, wyd. WSiP

I, II

 

5

Historia

 

B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, M. Szymczak, A. Roszak ,, Odkrywamy na nowo” Historia- program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. OPERON

I

 

6

Historia                    i społeczeństwo

 

Przedmiot uzupełniający. Historia i społeczeństwo. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, A. Roszak, M. Szymczak, wyd. OPERON

II, III, IV

 

7

Wiedza

o społeczeństwie

 

Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. 

A. Telicka- Bonecka, J. Bonecki  wyd. OPERON    

I

 

8

 

Wiedza o kulturze

 

 

Wiedza o kulturze. Program nauczania przedmiotu Wiedza o kulturze w  liceum ogólnokształcącego i technikum (zgodnie z nową podstawą programową obowiązująca od roku szkolnego 2012/2013). Barbara Łabędzka, NOWA ERA

I

 

 

Nr ewid. 449/2012

9

Matematyka

 

 

MATeMAtyka. Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

D. Ponczek, wyd. Nowa Era

I, II, III, IV

 

10

Fizyka

 

„Odkryć fizykę”. Program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy, Autorzy: M. Braun, W. Śliwa, wyd. Nowa Era

I

447/2012/2015

 

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych „Zrozumieć fizykę” w zakresie rozszerzonym.         A. Byczuk, K. Byczuk, Z. Suwald, wyd. NOWA ERA

II, III, IV

 

11

Chemia

 

Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych. ,,To jest chemia” R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; wyd. NOWA ERA

I

 

 

Program nauczania chemii dla szkół ponadgimnazjalnych ,,To jest chemia” w zakresie rozszerzonym M. Litwin, S. Styka - Wlazło; wyd. NOWA ERA

II, III, IV

 

12

Biologia

 

Program nauczania dla szkół  ponadgimnazjalnych, seria „Ciekawi świata”, zakres podstawowy;          M. Łaszczyca, G. Skirmunnt; wyd. OPERON

I

 

13

Geografia

 

Program nauczania – Geografia dla klas I szkół ponadgimnazjalnych; seria ,,Odkrywamy na nowo”;   M. Kaczmarek; wyd. OPERON

I

 

 

Program nauczania geografii dla LO i technikum w zakresie rozszerzonym; wyd. Nowa Era

II, III, IV

 

14

Podstawy przedsiębiorczości

 

Program nauczania Podstaw przedsiębiorczości, zakres podstawowy dla szkół ponadgimnazjalnych, „Krok w przedsiębiorczość”, M. Niesłuchowski, wyd. Nowa Era

I

 

15

Informatyka

 

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkole ponadgimnazjalnej. Autor: Jarosław Skłodowski

I

 

 

16

Wychowanie fizyczne

 

Program nauczania  w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Wychowanie fizyczne, Zdrowie, Sprawność;  P. Wróblewski.

I, II, III, IV

 

17

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych ,,Edukacja dla bezpieczeństwa” A. Nowak – Kowalska. OPERON

I

Nr ewid. 411/2012

18

Religia

AZ-4-01/12 z 30 V 2012

Żyć, aby wierzyć i kochać

I, II, III, IV

 

19

Wychowanie do życia w rodzinie

DKW-4015-22/01

Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. T. Król, M. Ryś.

Wydawnictwo Rubikon

I, II, III

 

 

 

 

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

TECHNIK BUDOWNICTWA

 

Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Rysunek techniczny

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. L. Staniszewska, mgr inż. S. Ligęza Charysz, mgr inż. A. Rudzik; KOWEZiU

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA  311204 na podbudowie kwalifikacji B. 18. w zawodzie murarz – tynkarz o strukturze przedmiotowej.

Autorzy: mgr inż. B. Olewińska, mgr inż. J. Skoczylas; KOWEZiU

I

 

 

 

II

 

2

Organizacja robót budowlanych

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. L. Staniszewska, mgr inż. S. Ligęza Charysz, mgr inż. A. Rudzik; KOWEZiU

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA  311204 na podbudowie kwalifikacji B. 18. w zawodzie murarz – tynkarz o strukturze przedmiotowej.

Autorzy: mgr inż. B. Olewińska, mgr inż. J. Skoczylas; KOWEZiU

I

 

 

 

II, III

 

3

Technologia robót murarsko - tynkarskich

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA  311204 na podbudowie kwalifikacji B. 18. w zawodzie murarz – tynkarz o strukturze przedmiotowej.

Autorzy: mgr inż. B. Olewińska, mgr inż. J. Skoczylas; KOWEZiU

III

 

4

Technologia robót konstrukcyjno - budowlanych

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. L. Staniszewska, mgr inż. S. Ligęza Charysz, mgr inż. A. Rudzik; KOWEZiU

I, II

 

5

Dokumentacja techniczna

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. L. Staniszewska, mgr inż. S. Ligęza Charysz, mgr inż. A. Rudzik; KOWEZiU

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA  311204 na podbudowie kwalifikacji B. 18. w zawodzie murarz – tynkarz o strukturze przedmiotowej.

Autorzy: mgr inż. B. Olewińska, mgr inż. J. Skoczylas; KOWEZiU

I

 

 

 

II

 

6

Roboty murarsko - tynkarskie

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA  311204 na podbudowie kwalifikacji B. 18. w zawodzie murarz – tynkarz o strukturze przedmiotowej.

Autorzy: mgr inż. B. Olewińska, mgr inż. J. Skoczylas; KOWEZiU

III

 

7

Roboty konstrukcyjno - budowlane

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA  311204 na podbudowie kwalifikacji B. 18. w zawodzie murarz – tynkarz o strukturze przedmiotowej.

Autorzy: mgr inż. B. Olewińska, mgr inż. J. Skoczylas; KOWEZiU

II, III

 

8

Kosztorysowanie                              w budownictwie

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA  311204 na podbudowie kwalifikacji B. 18. w zawodzie murarz – tynkarz o strukturze przedmiotowej.

Autorzy: mgr inż. B. Olewińska, mgr inż. J. Skoczylas; KOWEZiU

III, IV

 

9

Nadzór robót budowlanych

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA  311204 na podbudowie kwalifikacji B. 18. w zawodzie murarz – tynkarz o strukturze przedmiotowej.

Autorzy: mgr inż. B. Olewińska, mgr inż. J. Skoczylas; KOWEZiU

III, IV

 

10

Działalność gospodarcza w budownictwie

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA  311204 na podbudowie kwalifikacji B. 18. w zawodzie murarz – tynkarz o strukturze przedmiotowej.

Autorzy: mgr inż. B. Olewińska, mgr inż. J. Skoczylas; KOWEZiU

IV

 

11

Język obcy zawodowy

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA  311204 na podbudowie kwalifikacji B. 18. w zawodzie murarz – tynkarz o strukturze przedmiotowej.

Autorzy: mgr inż. B. Olewińska, mgr inż. J. Skoczylas; KOWEZiU

IV

 

12

Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA  311204 na podbudowie kwalifikacji B. 18. w zawodzie murarz – tynkarz o strukturze przedmiotowej.

Autorzy: mgr inż. B. Olewińska, mgr inż. J. Skoczylas; KOWEZiU

IV

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Podstawy konstrukcji maszyn

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 na podbudowie kwalifikacji MG.18 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Kowalik, mgr A. Kowalski, mgr I. L. Palacz; KOWEZiU

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak, mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

I

 

 

 

II

 

2

Technologia napraw zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 na podbudowie kwalifikacji MG.18 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Kowalik, mgr A. Kowalski, mgr I. L. Palacz; KOWEZiU

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak, mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

I

 

 

 

II, III, IV

 

3

Technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 na podbudowie kwalifikacji MG.18 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Kowalik, mgr A. Kowalski, mgr I. L. Palacz; KOWEZiU

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak, mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

I

 

 

 

II, III

 

4

Techniki wytwarzania

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 na podbudowie kwalifikacji MG.18 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Kowalik, mgr A. Kowalski, mgr I. L. Palacz; KOWEZiU

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak, mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

I

 

 

 

II

 

5

Naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak, mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

II, III, IV

 

6

 Naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak, mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

II, III, IV

 

7

Przepisy ruchu drogowego         w zakresie kategorii B

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak, mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

II

 

8

Działalność gospodarcza w branży samochodowej

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak, mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

IV

 

9

Diagnostyka zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak, mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

II, III, IV

 

10

Język obcy zawodowy

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak, mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

IV

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

TECHNIK LOGISTYK

 

Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Przedsiębiorstwo logistyczne            w gospodarce rynkowej

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK LOGISTYK 333107 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: D. Andrzejczak, mgr E. Litewka, mgr A. Wawrach – Lis; KOWEZiU

I

 

2

Zapasy i magazynowanie

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK LOGISTYK 333107 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: D. Andrzejczak, mgr E. Litewka, mgr A. Wawrach – Lis; KOWEZiU

I

 

3

Dystrybucja

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK LOGISTYK 333107 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: D. Andrzejczak, mgr E. Litewka, mgr A. Wawrach – Lis; KOWEZiU

I

 

4

Logistyka w jednostkach gospodarczych                                  i administracyjnych

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK LOGISTYK 333107 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: D. Andrzejczak, mgr E. Litewka, mgr A. Wawrach – Lis; KOWEZiU

II, III, IV

 

5

Język obcy w logistyce

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK LOGISTYK 333107 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: D. Andrzejczak, mgr E. Litewka, mgr A. Wawrach – Lis; KOWEZiU

II, III, IV

 

6

Logistyka zaopatrzenia                    i produkcji

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK LOGISTYK 333107 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: D. Andrzejczak, mgr E. Litewka, mgr A. Wawrach – Lis; KOWEZiU

II

 

7

Planowanie produkcji                     i dystrybucji

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK LOGISTYK 333107 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: D. Andrzejczak, mgr E. Litewka, mgr A. Wawrach – Lis; KOWEZiU

I

 

8

Usługi transportowo - spedycyjne

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK LOGISTYK 333107 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: D. Andrzejczak, mgr E. Litewka, mgr A. Wawrach – Lis; KOWEZiU

II, III, IV

 

9

Procesy transportowe w logistyce

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK LOGISTYK 333107 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: D. Andrzejczak, mgr E. Litewka, mgr A. Wawrach – Lis; KOWEZiU

III, IV

 

10

Obsługa jednostek zewnętrznych

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK LOGISTYK 333107 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: D. Andrzejczak, mgr E. Litewka, mgr A. Wawrach – Lis; KOWEZiU

III, IV

 

11

Planowanie przepływu zasobów  i informacji

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK LOGISTYK 333107 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: D. Andrzejczak, mgr E. Litewka, mgr A. Wawrach – Lis; KOWEZiU

III, IV

 

12

Organizacja procesów magazynowych

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK LOGISTYK 333107 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: D. Andrzejczak, mgr E. Litewka, mgr A. Wawrach – Lis; KOWEZiU

II

 

13

Pracownia organizacji transportu i spedycji

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK LOGISTYK 333107 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: D. Andrzejczak, mgr E. Litewka, mgr A. Wawrach – Lis; KOWEZiU

III, IV

 

14

Pracownia technik biurowych

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK LOGISTYK 333107 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: D. Andrzejczak, mgr E. Litewka, mgr A. Wawrach – Lis; KOWEZiU

II, III

 

                                                                                                               

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

TECHNIK INFORMATYK

 

Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Systemy operacyjne

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr W. Kostuj, mgr Z. Sobór, mgr R. Szymczak; KOWEZiU

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. T. Klekot, mgr Z. Sobór, mgr inż. S. Torbus; KOWEZiU

I

 

 

II

 

2

Urządzenia techniki komputerowej

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr W. Kostuj, mgr Z. Sobór, mgr R. Szymczak; KOWEZiU

I

 

3

Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr W. Kostuj, mgr Z. Sobór, mgr R. Szymczak; KOWEZiU

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. T. Klekot, mgr Z. Sobór, mgr inż. S. Torbus; KOWEZiU

I

 

 

II

 

4

Sieci komputerowe

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. T. Klekot, mgr Z. Sobór, mgr inż. S. Torbus; KOWEZiU

II, III

 

5

Witryny i aplikacje internetowe

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. T. Klekot, mgr Z. Sobór, mgr inż. S. Torbus; KOWEZiU

II, III, IV

 

6

Administracja systemami operacyjnymi

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr W. Kostuj, mgr Z. Sobór, mgr R. Szymczak; KOWEZiU

II

 

7

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. T. Klekot, mgr Z. Sobór, mgr inż. S. Torbus; KOWEZiU

III

 

8

Systemy baz danych

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. T. Klekot, mgr Z. Sobór, mgr inż. S. Torbus; KOWEZiU

III, IV

 

9

Administracja bazami danych

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. T. Klekot, mgr Z. Sobór, mgr inż. S. Torbus; KOWEZiU

III, IV

 

10

Programowanie aplikacji internetowych

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. T. Klekot, mgr Z. Sobór, mgr inż. S. Torbus; KOWEZiU

II, III, IV

 

11

Działalność gospodarcza w branży informatycznej

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. T. Klekot, mgr Z. Sobór, mgr inż. S. Torbus; KOWEZiU

IV

 

12

Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr W. Kostuj, mgr Z. Sobór, mgr R. Szymczak; KOWEZiU

II, III

 

13

Język obcy zawodowy

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. T. Klekot, mgr Z. Sobór, mgr inż. S. Torbus; KOWEZiU

IV

 

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

 

Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Technologia wyrobów stolarskich

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA 311922 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. H. Nowak, mgr inż. U. Przystalska; KOWEZiU

I, II, III

 

2

Maszyny i urządzenia do obróbki drewna i tworzyw drzewnych

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA 311922 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. H. Nowak, mgr inż. U. Przystalska; KOWEZiU

I, II, III

 

3

Dokumentacja techniczna wyrobów stolarskich

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA 311922 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. H. Nowak, mgr inż. U. Przystalska; KOWEZiU

I, II, III

 

4

Obróbka pomocnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA 311922 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. H. Nowak, mgr inż. U. Przystalska; KOWEZiU

I, II

 

5

Obróbka zasadnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA 311922 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. H. Nowak, mgr inż. U. Przystalska; KOWEZiU

II, III

 

6

Organizacja produkcji w przemyśle drzewnym

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA 311922 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. H. Nowak, mgr inż. U. Przystalska; KOWEZiU

III

 

7

Naprawy, renowacje i konserwacje wyrobów stolarskich

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA 311922 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. H. Nowak, mgr inż. U. Przystalska; KOWEZiU

III

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

TECHNIK FRYZJER

 

Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Podstawy fryzjerstwa

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514105 o strukturze modułowej. Autorzy: mgr inż. M. Kostrzewska, mgr inż. Z. Sumirska, mgr B. Wach-Mińkowska; KOWEZiU

I

 

2

Techniki fryzjerskie

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514105 o strukturze modułowej. Autorzy: mgr inż. M. Kostrzewska, mgr inż. Z. Sumirska, mgr B. Wach-Mińkowska; KOWEZiU

I

 

3

Wizualizacja wizerunku

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514105 o strukturze modułowej. Autorzy: mgr inż. M. Kostrzewska, mgr inż. Z. Sumirska, mgr B. Wach-Mińkowska; KOWEZiU

I

 

4

Procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur

 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514105 o strukturze modułowej. Autorzy: mgr inż. M. Kostrzewska, mgr inż. Z. Sumirska, mgr B. Wach-Mińkowska; KOWEZiU

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Kierowca mechanik

Fryzjer

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Język polski

 

Język polski, Program nauczania dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Aleksandra Adamiak, ,,Odkrywamy na nowo”, wyd. OPERON

I, II, III

 

2

Język angielski

 

Program nauczania języka angielskiego przeznaczony dla zasadniczej szkoły zawodowej. IV etap edukacyjny. A- dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym – na podbudowie wymagań III. 0 dla III etapu edukacyjnego. J. Sosnowska wyd. Oxford University Press

I, II, III

 

3

Język niemiecki

 

Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kurs podstawowy dla rozpoczynających naukę na poziomie IV.0 lub ją kontynuujących  na poziomie IV.1, P. Piszczatowski, WSiP

I, II, III

 

4

Historia

 

B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, M. Szymczak, A. Roszak ,, Odkrywamy na nowo” Historia- program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. OPERON

I, II

 

 

5

Wiedza o społeczeństwie

 

Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. 

A. Telicka- Bonecka, J. Bonecki  wyd. OPERON    

III

 

6

Biologia

 

Program nauczania dla szkół  ponadgimnazjalnych, seria „Ciekawi świata”, zakres podstawowy;          M. Łaszczyca, G. Skirmunnt; wyd. OPERON

I

 

7

Chemia

 

Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych. ,,To jest chemia” R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; wyd. NOWA ERA

I

 

8

Matematyka

 

MATeMAtyka. Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych.

D. Ponczek, wyd. Nowa Era

I, II, III

 

9

Fizyka

 

„Odkryć fizykę”. Program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy, Autorzy: M. Braun, W. Śliwa, wyd. Nowa Era

I

447/2012/2015

10

Geografia

 

Program nauczania – Geografia dla klas I szkół ponadgimnazjalnych; seria ,,Odkrywamy na nowo”;   M. Kaczmarek; wyd. OPERON

I

 

11

Podstawy przedsiębiorczości

 

Program nauczania Podstaw przedsiębiorczości, zakres podstawowy dla szkół ponadgimnazjalnych, „Krok w przedsiębiorczość”, M. Niesłuchowski, wyd. Nowa Era

II

 

12

Informatyka

 

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkole ponadgimnazjalnej. Autor: Jarosław Skłodowski

I

 

13

Wychowanie fizyczne

 

Program nauczania  w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Wychowanie fizyczne, Zdrowie, Sprawność;  P. Wróblewski.

I, II, III

 

14

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych ,,Edukacja dla bezpieczeństwa” A. Nowak – Kowalska. OPERON

I

Nr ewid. 411/2012

15

Religia

AZ-5-01/10 z 9 VI 2010

Z Chrystusem przez świat

I, II, III

 

16

Wychowanie do życia w rodzinie

DKW-4015-22/01

 

Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. T. Król, M. Ryś,

Wydawnictwo Rubikon

I, II, III

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

KIEROWCA MECHANIK

 

Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Podstawy konstrukcji maszyn

 

 

I

 

2

Technologia napraw zespołów        i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych

 

 

II, III

 

3

Naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych – zajęcia praktyczne

 

 

II, III

 

4

Techniki wytwarzania

 

 

I

 

5

Przepisy ruchu drogowego              w zakresie kategorii B

 

 

II

 

6

Budowa pojazdów samochodowych

 

 

I

 

7

Działalność gospodarcza                 w transporcie

 

 

III

 

8

Przewóz towarów środkami transportu drogowego

 

 

II, III

 

9

Obróbka mechaniczna – zajęcia praktyczne

 

 

I

 

10

Język obcy w branży samochodowej

 

 

III

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

FRYZJER

 

Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Podstawy fryzjerstwa

 

Program nauczania dla zawodu FRYZJER 514101 o strukturze przedmiotowej.         Autorzy: mgr inż. M. Kostrzewska, mgr inż. Z. Sumirska, mgr B. Wach – Mińkowska; KOWEZiU

I, II, III

 

2

Techniki fryzjerskie

 

Program nauczania dla zawodu FRYZJER 514101 o strukturze przedmiotowej.         Autorzy: mgr inż. M. Kostrzewska, mgr inż. Z. Sumirska, mgr B. Wach – Mińkowska; KOWEZiU

I, II, III

 

3

Wykonywanie  i stylizacja fryzur – zajęcia praktyczne

 

Program nauczania dla zawodu FRYZJER 514101 o strukturze przedmiotowej.         Autorzy: mgr inż. M. Kostrzewska, mgr inż. Z. Sumirska, mgr B. Wach – Mińkowska; KOWEZiU

I, II, III

 

4

Zarządzanie salonem fryzjerskim

 

Program nauczania dla zawodu FRYZJER 514101 o strukturze przedmiotowej.         Autorzy: mgr inż. M. Kostrzewska, mgr inż. Z. Sumirska, mgr B. Wach – Mińkowska; KOWEZiU

III

 

5

Język obcy zawodowy

 

Program nauczania dla zawodu FRYZJER 514101 o strukturze przedmiotowej.         Autorzy: mgr inż. M. Kostrzewska, mgr inż. Z. Sumirska, mgr B. Wach – Mińkowska; KOWEZiU

III

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

 

Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Podstawy budownictwa

 

Program nauczania dla zawodu MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905 o strukturze przedmiotowej.         Autorzy: B. Olewińska, M. Reichel, J. Skoczylas; KOWEZiU

I

 

2

Roboty montażowe, okładzinowe i wykończeniowe – zajęcia praktyczne

 

Program nauczania dla zawodu MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905 o strukturze przedmiotowej.         Autorzy: B. Olewińska, M. Reichel, J. Skoczylas; KOWEZiU

I, II, III

 

3

Rysunek budowlany

 

Program nauczania dla zawodu MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905 o strukturze przedmiotowej.         Autorzy: B. Olewińska, M. Reichel, J. Skoczylas; KOWEZiU

I

 

4

Technologia montażu systemów suchej zabudowy

 

Program nauczania dla zawodu MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905 o strukturze przedmiotowej.         Autorzy: B. Olewińska, M. Reichel, J. Skoczylas; KOWEZiU

I, II, III

 

5

Technologia robót malarsko- tynkarskich

 

Program nauczania dla zawodu MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905 o strukturze przedmiotowej.         Autorzy: B. Olewińska, M. Reichel, J. Skoczylas; KOWEZiU

I, II, III

 

6

Technologia robót posadzkarsko- okładzinowych

 

Program nauczania dla zawodu MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905 o strukturze przedmiotowej.         Autorzy: B. Olewińska, M. Reichel, J. Skoczylas; KOWEZiU

II, III

 

7

Język obcy zawodowy

 

Program nauczania dla zawodu MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905 o strukturze przedmiotowej.         Autorzy: B. Olewińska, M. Reichel, J. Skoczylas; KOWEZiU

III

 

8

Działalność gospodarcza w budownictwie

 

Program nauczania dla zawodu MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905 o strukturze przedmiotowej.         Autorzy: B. Olewińska, M. Reichel, J. Skoczylas; KOWEZiU

III

 

 

 

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Nr 1

Mechanik pojazdów samochodowych

Fryzjer

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Język polski

 

Język polski, Program nauczania dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Aleksandra Adamiak, ,,Odkrywamy na nowo”, wyd. OPERON

III

 

2

Język angielski

 

Program nauczania języka angielskiego przeznaczony dla zasadniczej szkoły zawodowej. IV etap edukacyjny. A- dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym – na podbudowie wymagań III. 0 dla III etapu edukacyjnego. J. Sosnowska wyd. Oxford University Press

III

 

3

Język niemiecki

 

Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kurs podstawowy dla rozpoczynających naukę na poziomie IV.0 lub ją kontynuujących  na poziomie IV.1, P. Piszczatowski, WSiP

III

 

4

Matematyka

 

MATeMAtyka. Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych.

D. Ponczek, wyd. Nowa Era

III

 

5

Wychowanie fizyczne

 

Program nauczania  w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Wychowanie fizyczne, Zdrowie, Sprawność;  P. Wróblewski.

III

 

6

Religia

AZ-5-01/10 z 9 VI 2010

Z Chrystusem przez świat

III

 

7

Wychowanie do życia w rodzinie

DKW-4015-22/01

 

Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. T. Król, M. Ryś,

Wydawnictwo Rubikon

III

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Technologia napraw zespołów        i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych

 

Program nauczania dla zawodu MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak,                        mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

III

 

2

Naprawy pojazdów samochodowych – zajęcia praktyczne

 

Program nauczania dla zawodu MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak,                        mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

III

 

3

Technologia napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

 

Program nauczania dla zawodu MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak,                        mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

III

 

4

Działalność gospodarcza                 w branży samochodowej

 

Program nauczania dla zawodu MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak,                        mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

III

 

5

Język obcy w branży samochodowej

 

Program nauczania dla zawodu MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 o strukturze przedmiotowej. Autorzy: mgr inż. M. Szymańczak,                        mgr inż. M. Zalewski, mgr inż. A. Żelasko; KOWEZiU

III

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

FRYZJER

 

Lp.

PRZEDMIOT

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

KLASA

UWAGI

1

Techniki fryzjerskie

 

Program nauczania dla zawodu FRYZJER 514101 o strukturze przedmiotowej.         Autorzy: mgr inż. M. Kostrzewska, mgr inż. Z. Sumirska, mgr B. Wach – Mińkowska; KOWEZiU

III

 

2

Pracownia wykonywania             i stylizacji fryzur – zajęcia praktyczne

 

Program nauczania dla zawodu FRYZJER 514101 o strukturze przedmiotowej.         Autorzy: mgr inż. M. Kostrzewska, mgr inż. Z. Sumirska, mgr B. Wach – Mińkowska; KOWEZiU

III

 

3

Zarządzanie salonem fryzjerskim

 

Program nauczania dla zawodu FRYZJER 514101 o strukturze przedmiotowej.         Autorzy: mgr inż. M. Kostrzewska, mgr inż. Z. Sumirska, mgr B. Wach – Mińkowska; KOWEZiU

III

 

4

Język obcy zawodowy

 

Program nauczania dla zawodu FRYZJER 514101 o strukturze przedmiotowej.         Autorzy: mgr inż. M. Kostrzewska, mgr inż. Z. Sumirska, mgr B. Wach – Mińkowska; KOWEZiU

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

 

Lp.

PRZEDMIOT

SEMESTR

Nr PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

UWAGI

1

Język polski

I/II

III/IV

V/VI

 

Język polski, Program nauczania przedmiotu języka polskiego w liceum i technikum (zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od roku 2012/2013) zakres podstawowy i rozszerzony,                  B. Łabędzka, ,, Ponad słowami” wyd. NOWA ERA

 

2

Język angielski

I/II

III/IV

V/VI

 

Program nauczania języka angielskiego przeznaczony dla liceum ogólnokształcącego i technikum: IV etap edukacyjny. Poziom IV. 1dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym (na podbudowie wymagań III. 0 dla III etapu edukacyjnego) i rozszerzonym (na podbudowie III. 1 dla III etapu edukacyjnego). J. Sosnowska, M. Wieruszewska wyd. Oxford University Press

 

3

Historia

I/II

 

B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, M. Szymczak, A. Roszak ,, Odkrywamy na nowo” Historia- program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. OPERON

 

4

Wiedza o społeczeństwie

I/II

 

Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. 

A. Telicka- Bonecka, J. Bonecki  wyd. OPERON    

 

III/IV

V/VI

 

Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. 

A. Telicka-Bonecka, J. Bonecki  wyd. OPERON      

 

5

Geografia

I/II

 

Program nauczania – Geografia dla klas I szkół ponadgimnazjalnych; seria ,,Odkrywamy na nowo”;   M. Kaczmarek; wyd. OPERON

 

III/IV

V/VI

 

Program nauczania – Geografia dla klas II szkół ponadgimnazjalnych; seria ,,Ciekawi świata”;  J. Podsiadło; wyd. OPERON

 

6

Matematyka

I/II

III/IV

V/VI

 

MATeMAtyka. Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych.

D. Ponczek, wyd. Nowa Era

 

7

Fizyka

I/II

 

Fizyka. Po prostu. Program dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie w zakresie podstawowym          (forma tradycyjna i elektroniczna). L. Lehman, W. Polesiuk wyd. WSiP

 

8

Chemia

I/II

 

Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych. ,,To jest chemia” R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; wyd. NOWA ERA

 

9

Biologia

I/II

 

Program nauczania dla szkół  ponadgimnazjalnych, seria „Ciekawi świata”, zakres podstawowy;         M. Łaszczyca, G. Skirmunnt; wyd. OPERON

 

10

Podstawy przedsiębiorczości

I/II

 

Program nauczania Podstaw przedsiębiorczości, zakres podstawowy dla szkół ponadgimnazjalnych, „Krok w przedsiębiorczość”, M. Niesłuchowski, wyd. Nowa Era

 

11

Informatyka

I/II

 

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkole ponadgimnazjalnej. Autor: Jarosław Skłodowski

 

12

Historia i społeczeństwo

III/IV

V/VI

 

Przedmiot uzupełniający. Historia i społeczeństwo. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, A. Roszak, M. Szymczak, wyd. OPERON