Po szkole podstawowej


typ szkoły

adres szkoły

nazwa szkoły

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Po szkole podstawowej – 4-letnie

Zespół Szkół Nr 1

ul. Rubinkowskiego 8

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zespół Szkół Nr 1

I Liceum Ogólnokształcące

im. rtm. Witolda Pileckiego

ul. Rubinkowskiego 8

07-300 Ostrów Mazowiecka

Lp.

Przedmiot

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr /rok dopuszczenia zgodny z wykazem podręczników

Uwagi

1

Język polski

I

M. Chmiel, A. Cisowska,

J. Kościerzyńska,

H. Kusy, A. Wróblewska


M. Chmiel, A. Cisowska,

J. Kościerzyńska, H. Kusy

Ponad słowami” – podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. kl. I cześć 1


Ponad słowami” – podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum kl. I cześć 2

Nowa Era

1014/1/2019

2

Język niemiecki

I

A. Życka

#trends 1. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników

Nowa Era

940/1/2018

3

Język angielski


I pozoiom podstawowy


I poziom rozszerzony

D. Spencer,

M. Cichmińska


M. Rosińska, L. Edwards

CheckpointPassword Reset

Macmillan Polska


Macmillan Polska

959/1/2019954/1/2019

4

Język rosyjski

I

O. Tatarchyk

Kak raz 1”

WSiP

966/1/2019

5

Historia

I

M. Pawlak, A. Szweda

Poznać przyszłość 1 zakres podstawowy. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Nowa Era

1021/1/2019

6

Wiedza

o społeczeństwie

I p.podstawowy
I p.rozszerzony

A. Janicki,

J. Kięczkowska, M. MenzA. Janicki,

J. Komorowski, A. Peisert

W centrum uwagi 1”. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy


W centrum uwagi 1”. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Nowa Era
Nowa Era


7

Matematyka

I

W. Babiański,

L. Chańko,

K. Wej

MATeMAtyka 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

NOWA ERA


971/1/2019

8

Fizyka

I

M. Braun, W. Śliwa

Odkryć fizykę”

NOWA ERA

1001/1/2019

9

Chemia

I p.podstawowyI p.rozszerzony

R. Hassa, A. Mrzigod,

J. MrzigodM. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska

To jest chemia 1” – Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum - zakres podstawowy


To jest chemia 1” – Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres rozszerzony

Nowa Era
Nowa Era

994/1/2019
991/1/2019

10

Biologia

I p.podstawowy


I p.rozszerzony

A. Helmin, J. HoleczekM. Guzik, R. Kozik,

R. Matuszewska,

W. Zamachowski

Biologia na czasie 1 – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy


Biologia na czasie 1 – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony


Nowa EraNowa Era

11

Geografia

I p.podstawowy

I p.rozszerzony

R. Malarz,

M. Więckowski


K. MaciążekR. Malarz,

M. Więckowski,

R. Kroch


D. Burczyk, V. Feliniak

Oblicza geografii 1 – zakres podstawowyKarty pracy ucznia – oblicza geografii 1 (zakres podstawowy)


Oblicza geografii 1 – zakres rozszerzony
Maturalne karty pracy – oblicza geografii 1 (zakres rozszerzony)

Nowa EraNowa EraNowa Era
Nowa Era

12

Informatyka

I


J. Skłodowski

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy (wyd. 2)

Helion

556/2012

13

Wychowanie fizyczne

I
14

Edukacja dla bezpieczeństwa

I


B. Boniek, A. Kruczyński

Podręcznik do Edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum

OPERON

1007/2019

15

Religia

I


Chodźmy razem

WAM

AZ-33-01/10-KR-4/13

16

Wychowanie do życia

w rodzinie

I

17

Plastyka

I
18

Edukacja obronna

I
typ szkoły

adres szkoły

nazwa szkoły

Technikum

Po szkole podstawowej – 5-letnie

Zawód

  • technik budownictwa

  • technik informatyk

  • technik logistyk

  • technik technologii drewna

Zespół Szkół Nr 1

ul. Rubinkowskiego 8

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zespół Szkół Nr 1

Technikum Nr 1

im. rtm. Witolda Pileckiego

ul. Rubinkowskiego 8

07-300 Ostrów Mazowiecka

Lp.

Przedmiot

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr dopuszczenia zgodny z wykazem podręczników

Uwagi

1

Język polski

I

M. Chmiel, A. Cisowska,

J. Kościerzyńska,

H. Kusy, A. Wróblewska


M. Chmiel, A. Cisowska,

J. Kościerzyńska, H. Kusy

Ponad słowami” – podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. kl. I cześć 1


Ponad słowami” – podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum kl. I cześć 2

Nowa Era

1014/1/2019

2

Język niemiecki

I

A. Życka

#trends 1. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników

Nowa Era

940/1/2018

3

Język angielski


I pozoiom podstawowy


I poziom rozszerzony

D. Spencer,

M. Cichmińska


M. Rosińska, L. Edwards

CheckpointPassword Reset

Macmillan Polska


Macmillan Polska

959/1/2019954/1/2019

4

Język rosyjski

I

O. Tatarchyk

Kak raz 1”

WSiP

966/1/2019

5

Historia

I

M. Pawlak, A. Szweda

Poznać przyszłość 1 zakres podstawowy. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Nowa Era

1021/1/2019

6

Plastyka


7

Matematyka

I

W. Babiański,

L. Chańko,

K. Wej

MATeMAtyka 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

NOWA ERA


971/1/2019

8

Fizyka

I p.podstawowy


I p.rozszerzony

M. Braun, W. Śliwa


M. Braun, A. Byczuk,

K. Byczuk, E. Wójtowicz

Odkryć fizykę”


Zrozumieć fizykę 1”

NOWA ERA


NOWA ERA

1001/1/2019


1002/1/2019

9

Chemia

I p.podstawowyI p.rozszerzony

R. Hassa, A. Mrzigod,

J. MrzigodM. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska

To jest chemia 1” – Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum - zakres podstawowy


To jest chemia 1” – Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres rozszerzony

Nowa Era
Nowa Era

994/1/2019
991/1/2019

10

Biologia

I

A. Helmin, J. Holeczek

Biologia na czasie 1 – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Nowa Era

11

Geografia

I p.podstawowy

I p.rozszerzony

R. Malarz,

M. Więckowski


K. MaciążekR. Malarz,

M. Więckowski,

R. Kroch


D. Burczyk, V. Feliniak

Oblicza geografii 1 – zakres podstawowyKarty pracy ucznia – oblicza geografii 1 (zakres podstawowy)


Oblicza geografii 1 – zakres rozszerzony
Maturalne karty pracy – oblicza geografii 1 (zakres rozszerzony)

Nowa EraNowa EraNowa Era
Nowa Era

12

Informatyka

I p.podstawowy


I p.rozszerzony


J. SkłodowskiD. Korman, G. Zawadzka

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy (wyd. 2)


Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony cz. 1, 2

HelionHelion

556/2012410/2/2012

13

Wychowanie fizyczne

I
14

Edukacja dla bezpieczeństwa

I


B. Boniek, A. Kruczyński

Podręcznik do Edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum

OPERON

1007/2019

15

Religia

I


Chodźmy razem

WAM

AZ-33-01/10-KR-4/13

16

Wychowanie do życia

w rodzinie

I
PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Technikum

Zawód: technik budownictwa


1

Rysunek techniczny

I

T. Maj

Rysunek techniczny budowlany

WSiP

2

Dokumentacja techniczna

I

T. Maj

Rysunek techniczny budowlany

WSiP

3

Technologia robót konstrukcyjno-budowlanych

I

M. Kozłowski, T. Maj,

M. Popek

Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych. Cz. 1. BD 29

WSiP

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Technikum

Zawód: technik logistyk


1

Działalność gospodarcza

I

2

Gospodarka magazynowa

I
3

Magazyny przyprodukcyjne

I
4

Procesy magazynowe

I
5

Organizacja prac magazynowych

I
PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Technikum

Zawód: technik informatyk


1

Urządzenia techniki komputerowej

I

T. Marciniuk

Kwalifikacja INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

WSiP

2019

2

Lokalne sieci komputerowe

I

T. Marciniuk

Kwalifikacja INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

WSiP

2019

3

Systemy operacyjne

I

T. Marciniuk

Kwalifikacja INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

WSiP

2019

4

Administracja systemami operacyjnymi

I

T. Marciniuk

Kwalifikacja INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

WSiP

2019

5

Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej

I

T. Marciniuk

Kwalifikacja INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

WSiP

2019PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Technikum

Zawód: technik technologii drewna


1

Technologia wyrobów stolarskich

I

J. Prażmo

Stolarstwo cz. 1, cz.2

WSiP

2

Maszyny i urządzenia do obróbki drewna i tworzyw drzewnych

I

Praca zbiorowa

Technologia drewna cz.1, cz. 2, cz. 3

REA

3

Dokumentacja techniczna wyrobów stolarskich

I

L. Giełdowski

Rysunek techniczny dla stolarza i technika technologii drewna. Podręcznik

WSiP

4

Obróbka zasadnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich

I

Praca zbiorowaJ. Prażmo

Technologia drewna. Podręcznik do nauki zawodu. Cz. 1, 2 i 3


Stolarstwo cz. 1, cz.2

REAWSiPtyp szkoły


adres szkoły

nazwa szkoły

Branżowa Szkoła I stopnia

Po szkole podstawowej – 3-letnia

Zawód:

-kierowca mechanik

Zespół Szkół Nr 1

ul. Rubinkowskiego 8

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zespół Szkół Nr 1

Branżowa szkołą I stopnia

im. rtm. Witolda Pieckiego

ul. Rubinkowskiego 8

07-300 Ostrów Mazowiecka

Lp.

Przedmiot

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr dopuszczenia zgodny z wykazem podręczników

Uwagi

1

Język polski

I

A. Klimowicz, J. Ginter


,,To się czyta” podręcznik do języka polskiego Branżowej Szkoły I stopnia

Nowa Era


2

Język angielski

I


New Horizons 1

OXFORD UNIVERSITY PRESS

297/1/2010

2

Język niemiecki

I


A. Życka

#trends 1. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników

Nowa Era

940/1/2018

4

Historia

I

S. Zając

Dziś historia cz. 1

SOP Oświatowiec

Toruń

1023/1/2019

5

Matematyka

I

W. Babiański,

K. Wej

To się liczy” Podręcznik do matematyki dla Branżowej Szkoły I stopnia

Nowa Era

967/1/2019


6

Fizyka

I

M. Braun, W. Śliwa

Odkryć fizykę”

NOWA ERA

1001/1/2019

7

Podstawy przedsiębiorczości

I

Z. Makieła,

T. Rachwał

Krok w przedsiębiorczość”

Nowa Era

8

Informatyka

I

J. Skłodowski

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy (wyd. 2)

Helion

556/2012

9

Wychowanie fizyczne

I
10

Edukacja dla bezpieczeństwa

I

B. Boniek, A. Kruczyński

Podręcznik do Edukacji dla bezpieczeństwa dla Branżowej szkoły I stopnia

OPERON


11

Chemia

I

R. Hassa, A. Mrzigod,

J. Mrzigod

To jest chemia” – zakres podstawowy

Nowa Era

438/2012


12

Religia


I


Chodźmy razem

WAM

AZ-33-01/10-KR-4/13

13

Wychowanie do życia

w rodzinie

I

Król T., Ryś M. (red)

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

RUBIKON

270/01
PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Branżowa Szkoła I stopnia

Zawód: kierowca mechanik


1

Podstawy konstrukcji maszyn

I

A. Górecki

Technologia ogólna

WSiP

1984

2

Techniki wytwarzania

I

T. Lewandowski

Rysunek techniczny dla mechaników

WSiP


3

Budowa pojazdów samochodowych

I

T. Rychter

Mechanik pojazdów samochodowych

WSiP

4

Obróbka mechaniczna – zajęcia praktyczne

I35