Załącznik 1 do Uchwały RP Nr 20/2019 z dnia 27.06.2019r.

SZKOLNY ZESTAW

PODRĘCZNIKÓW


ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1

w OSTROWI MAZOWIECKIEJ

rok szkolny 2019/2020
Po gimnazjum

typ szkoły

adres szkoły

nazwa szkoły

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Po gimnazjum – 3-letnie

Zespół Szkół Nr 1

ul. Rubinkowskiego 8

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zespół Szkół Nr 1

I Liceum Ogólnokształcące

im. rtm. Witolda Pileckiego

ul. Rubinkowskiego 8

07-300 Ostrów Mazowiecka

Lp.

Przedmiot

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr /rok dopuszczenia zgodny z wykazem podręczników

Uwagi

1

Język polski

I

M. Chmiel, E. Kostrzewa
A. Równy, M. Chmiel

Ponad słowami” – podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. kl. I cześć 1


Ponad słowami” – podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. kl. I cześć 2

Nowa Era

425/1/2012
425/2/2012

II

M. Chmiel, A. Równy


M. Chmiel, E. Mirkowska-Treugut,

A. Równy

Ponad słowami” – podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Zakres podstawowy i rozszerzony. kl. II cześć 1 i 2

Nowa Era

425/3/2012


425/4/2013

III

M. Chmiel, A. Równy,

R. Pruszczyński

Ponad słowami” – podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Zakres podstawowy i rozszerzony. kl. III

Nowa Era

425/5/2013

2

Język niemiecki

I

J. Szczęk,

A. Kryczyńska-Pham

Fokus 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

WSiP


695/1/2014

II

J. Szczęk,

A. Kryczyńska-Pham


J. Szczęk,

A. Kryczyńska-Pham

Fokus 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnychFokus 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

WSiPWSiP


695/1/2014695/2/2014

III

A. Kryczyńska-Pham

Fokus 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

WSiP

695/3/2016

3

Język angielski


I

p. podstawowy


I

p. rozszerzony

D. Spencer,

M. Cichmińska


M. Rosińska, L. Edwards

CheckpointPassword Reset

Macmillan Polska


Macmillan Polska

959/1/2019954/1/2019

II

S. Kay, V. Jones

Focus 3”

Pearson

672/3/2014/

2015

III

M. Umińska, B. Hastings

Repetytorium maturalne”. Poziom podstawowy

Pearson

696/2014

4

Język rosyjski

I

M. Zybert

Nowyj Dialog 1

WSiP

684/1/2014/2014

II

M. ZybertM. Zybert

Nowyj Dialog 1Nowyj Dialog 2

WSiPWSiP

684/1/2014/2014

684/2/2014/2015

III

M. ZybertA. Ślązak-Gwizdała,

O. Tatarchyk

Nowyj Dialog 2Nowyj Dialog 3

WSiPWSiP

684/2/2014/2015

684/3/2014/2016

5

Historia

I

B. Burda,

B. Halczak,

A. Roszak

Odkrywamy na nowo”

OPERON


456/2012I p. rozszerzony


,,Ciekawi świata 1” cześć 1 i 2

OPERON

478/1/2012

II

p. rozszerzony

R. Czaja, M. Strzelecka, J. Wroniszewski

Historia część 1 zakres rozszerzony

OPERON


III

p. rozszerzony

J. Ustrzycki

M. Ustrzycki

,,Ciekawi świata 1” cześć 1 i 2

OPERON

478/3/2012

6

Wiedza

o społeczeństwie

I

Z. Smutek,

J. Maleska

Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy. „Odkrywamy na nowo”

OPERON

407/2011

II

p. rozszerzony


Z. Smutek,

J. Maleska,

B. Surmacz

Wiedza o społeczeństwie część1. Zakres Rozszerzony. „Odkrywamy na nowo”

OPERON

488/1/2012

III

p. rozszerzony

Z. Smutek,

J. Maleska,

B. Surmacz

Odkrywamy na nowo” część 2. Zakres Rozszerzony.

OPERON


7

Wiedza

o kulturze

IM. Bokiniec,

B. Forysiewicz,

J. Michałowski,

N. Mrozkowiak – Nastrożna,

G. Nazaruk,

M. Sacha,

G. Świętochowska

Spotkanie z kulturą”

NOWA ERA

8

Matematyka

Iz rozszerz. - matematyką

W. Babiański,

L. Chańko,

D. Ponczek


W. Babiański,

L. Chańko,

D. Ponczek

Matematyka 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.Matematyka 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony.

NOWA ERA
NOWA ERA

378/1/2011

360/1/2011

II

W. Babiański,

L. Chańko,

J. Czarnowska,

G. Janocha

Matematyka 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie w zakresie podstawowym

NOWA ERA

378/2/2013

III

W. Babiański,

L. Chańko,

J. Czarnowska,

J. Wesołowska

Matematyka 3. zakres podstawowy

NOWA ERA

9

Fizyka

I

M. Braun, W. Śliwa

Odkryć fizykę”

NOWA ERA

447/2012/2015

10

Chemia

I

R. Hassa, A. Mrzigod,

J. Mrzigod

To jest chemia” – zakres podstawowy

Nowa Era

438/2012

II

M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska

To jest chemia 1” – chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla LO i technikum

Nowa Era


III

M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska

To jest chemia 2” – chemia organiczna. Podręcznik dla LO i technikum. Zakres rozszerzony

Nowa Era


11

Biologia

I

A. Baca, M. Łaszczyca,

P. Łaszczyca,

G. Skirmuntt

Biologia – Ciekawi świata”, zakres podstawowy

OPERON

457/2012

II

p. rozszerzony

D. Kaczmarek, M. Pengal


D. Kaczmarek,

M. Zalewska-Szczygieł

Biologia 1. ,,Odkrywamy na nowo”. Zakres rozszerzony


Biologia 2. ,,Odkrywamy na nowo”. Zakres rozszerzony

OPERON


OPERON

III

p. rozszerzony

D. Kaczmarek,

M. Zalewska-Szczygieł


D. Kaczmarek, A. Michalik, T. Falkowski

Biologia 2. ,,Odkrywamy na nowo”. Zakres rozszerzonyBiologia 3. ,,Odkrywamy na nowo”. Zakres rozszerzony

OPERONOPERON

12

Geografia

I

S. Kurek

Odkrywamy na nowo”, zakres podstawowy

OPERON

429/2012

II

p. rozszerzony

R. Malarz, T. Rachwał

Oblicza geografii 1”

Oblicza geografii 2”

Nowa Era

III

p. rozszerzony

R. Malarz, T. Rachwał


T. Rachwał,

M. Więckowski

Oblicza geografii 2”


Oblicza geografii 3”


Nowa Era


Nowa Era

13

Podstawy przedsiębiorczości

I


Z. Makieła,

T. Rachwał

Krok w przedsiębiorczość” + zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

14

Informatyka

I


J. Skłodowski

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy (wyd. 2)

Helion

556/2012

15

Wychowanie fizyczne

16

Edukacja dla bezpieczeństwa

I


M. Noniewicz,

A. W. Nowak-Kowal,

Z. Smutek

Edukacja dla bezpieczeństwa, seria „Odkrywamy na nowo”

OPERON

411/2012

17

Religia

I

red. ks. dr T. Śmiech,

E. Kondrak, B. Nosek

W blasku Bożej prawdy

Jedność

AZ-41-03/12-KI-1/12

II

red. ks. J. Czerkawski,

E. Kondrak, B. Nosek

Na drogach wiary

Jedność

AZ-42-03/12-KI-2/13

III

red. ks. J. Czerkawski,

E. Kondrak, B. Nosek

W bogactwie miłości

Jedność

AZ-43-03/12-KI-1/14

18

Wychowanie do życia

w rodzinie

I


Król T., Ryś M. (red)

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

RUBIKON

270/01

II


Król T., Ryś M. (red)

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

RUBIKON

270/01

III


Król T., Ryś M. (red)

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

RUBIKON

270/01

19

Edukacja obronna

I
II
III
20

Ekonomia w praktyce

II

J. Kijakowska

Ekonomia w praktyce. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych zgodny z nową podstawą programową


635/2013

21

Przyroda

II, III

A. Duda, J. Holeczek


A. Sawicka

Podręcznik cz. 3 Biologia, seria „Ciekawi świata”


Podręcznik cz. 2 Chemia, seria „Ciekawi świata”

OPERON


OPERON

22

Historia i społeczeństwo

II

M. Markowicz

O. Pytlińska

A. Wyroda


S. Antymowski

Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Podręcznik. Liceum i technikumDziedzictwo epok, Wojna i wojskowość

WSiP
Stentor

644/1/2013
666/2/2013

III

M. Markowicz

O. Pytlińska

A. Wyroda


M. Markowicz

O. Pytlińska

A. Wyroda

Historia i społeczeństwo. Rządzący i rządzeni. Podręcznik. Liceum i technikumHistoria i społeczeństwo. Europa i świat. Podręcznik. Liceum i technikum

WSiP
WSiP

667/4/2013
667/1/2013

23

Edukacja społeczno-prawna

II, III
24

Podstawy psychologii

II, III
25

Teoria zespołowych gier sportowych

II, III
26

Podstawy odnowy biologicznej

II, III
27

Podstawy ratownictwa

II, III
typ szkoły

adres szkoły

nazwa szkoły

Technikum

Po gimnazjum – 4-letnie

Zawód

  • technik budownictwa

  • technik informatyk

  • technik logistyk

  • technik pojazdów samochodowych

  • technik technologii drewna

  • technik usług fryzjerskich

Zespół Szkół Nr 1

ul. Rubinkowskiego 8

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zespół Szkół Nr 1

Technikum Nr 1

im. rtm. Witolda Pileckiego

ul. Rubinkowskiego 8

07-300 Ostrów Mazowiecka

Lp.

Przedmiot

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr dopuszczenia zgodny z wykazem podręczników

Uwagi

1

Język polski

I

M. Chmiel, E. Kostrzewa
A. Równy, M. Chmiel.

Ponad słowami” – podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. kl. I cześć 1


Ponad słowami” – podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. kl. I cześć 2

Nowa Era

425/1/2012
425/2/2012

II

M. Chmiel, A. Równy

Ponad słowami” – podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Zakres podstawowy i rozszerzony. kl. II cześć 1

Nowa Era

425/3/2012

III

M. Chmiel,

E. Mirkowska-Treugut,

A. Równy

Ponad słowami” – podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Zakres podstawowy i rozszerzony. kl. II cześć 2

Nowa Era

425/4/2013

IV

M. Chmiel, A. Równy,

R. Pruszczyński

Ponad słowami” – podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Zakres podstawowy i rozszerzony. kl. III

Nowa Era

425/5/2013

2

Język niemiecki

I

J. Szczęk,

A. Kryczyńska-Pham

Fokus 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

WSiP


695/1/2014

II


J. Szczęk,

A. Kryczyńska-Pham

Fokus 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

WSiP


695/1/2014

III

A. Kryczyńska-Pham

Fokus 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

WSiP

695/2/2014

IV

A. Kryczyńska-Pham

Fokus 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

WSiP

695/3/2016

3

Język angielski


I

p. podstawowy


I

p. rozszerzony

D. Spencer,

M. Cichmińska


M. Rosińska, L. Edwards

CheckpointPassword Reset

Macmillan Polska


Macmillan Polska

959/1/2019954/1/2019

II


P. Reilly

A. Grodzicka

Focus 2

Pearson

672/2/2013/

2015

III

M. Umińska, B. Hastings

Repetytorium maturalne”. Poziom podstawowy

Pearson

696/2014

IV

M. Umińska, B. Hastings

Repetytorium maturalne”. Poziom podstawowy

Pearson

696/2014

4

Język rosyjski

I

M. Zybert

Nowyj Dialog 1

WSiP

684/1/2014/2014

II

M. ZybertM. Zybert

Nowyj Dialog 1Nowyj Dialog 2

WSiPWSiP

684/1/2014/2014

684/2/2014/2015

III

M. Zybert

Nowyj Dialog 2

WSiP

684/2/2014/2015

5

Historia

I

B. Burda,

B. Halczak,

A. Roszak

Odkrywamy na nowo”

OPERON


456/20126

Wiedza

o społeczeństwie

I

Z. Smutek,

J. Maleska

Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy. „Odkrywamy na nowo”

OPERON

407/2011

IV


Zbigniew Smutek,

Janusz Maleska,

Beata Surmacz

Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (wydanie trzecie zmienione)

OPERON

139/04

7

Wiedza

o kulturze

IM. Bokiniec,

B. Forysiewicz,

J. Michałowski,

N. Mrozkowiak – Nastrożna,

G. Nazaruk,

M. Sacha,

G. Świętochowska

Spotkanie z kulturą”

NOWA ERA

I8

Matematyka

I

p. podstawowyI

p. rozszerzony

W. Babiański,

L. Chańko,

D. Ponczek


W. Babiański,

L. Chańko,

D. Ponczek

Matematyka 1. Zakres podstawowy
Matematyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony

NOWA ERA
NOWA ERA

II

W. Babiański,

L. Chańko,

D. Ponczek


W. Babiański,

L. Chańko,

J. Czarnowska,

G. Janocha

Matematyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony
Matematyka 2. Zakres rozszerzony

NOWA ERA
NOWA ERA
360/2/2013


III

W. Babiański,

L. Chańko,

J. Czarnowska,

G. Janocha


W. Babiański,

L. Chańko,

J. Czarnowska,

J. Wesołowska

Matematyka 2. Zakres rozszerzony

Matematyka 3. Zakres rozszerzony

NOWA ERA

NOWA ERA

360/2/2013

IV

p. rozszerzony
IV

p. podstawowy

W. Babiański,

L. Chańko,

J. Czarnowska,

J. Wesołowska


W. Babiański,

L. Chańko,

J. Czarnowska,

J. Wesołowska

Matematyka 3. Zakres rozszerzony

Matematyka 3. Zakres podstawowy

NOWA ERA

NOWA ERA

9

Fizyka

I

M. Braun, W. Śliwa

Odkryć fizykę”

NOWA ERA

447/2012/2015

II

p. rozszerzony


M. Braun,

A. Seweryn-Byczuk,

K. Byczuk,

E. Wojtowicz

Zrozumieć fizykę 1; zakres rozszerzony

Nowa Era

632/1/2013

III

p. rozszerzony

M. Braun,

A. Seweryn-Byczuk,

K. Byczuk,

E. Wojtowicz

Zrozumieć fizykę 2; zakres rozszerzony

Nowa Era


IV

p. rozszerzony

M. Braun,

A. Seweryn-Byczuk,

K. Byczuk,

E. Wojtowicz

Zrozumieć fizykę 3; zakres rozszerzony

Nowa Era


10

Chemia

I

R. Hassa, A. Mrzigod,

J. Mrzigod

To jest chemia” – zakres podstawowy

Nowa Era

438/2012

II

M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska

To jest chemia 1” – chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla LO i technikum

Nowa Era


III

M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska

To jest chemia 2” – chemia organiczna. Podręcznik dla LO i technikum. Zakres rozszerzony

Nowa Era


IV

M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska

To jest chemia 2” – chemia organiczna. Podręcznik dla LO i technikum. Zakres rozszerzony

Nowa Era


11

Biologia

I

A. Baca, M. Łaszczyca,

P. Łaszczyca,

G. Skirmuntt

Biologia – Ciekawi świata”, zakres podstawowy

OPERON

457/2012

12

Geografia

I

S. Kurek

Odkrywamy na nowo”, zakres podstawowy

OPERON

429/2012

II

p. rozszerzony

R. Malarz, T. Rachwał

Oblicza geografii 1”

Nowa Era

III

p. rozszerzony

R. Malarz, T. Rachwał


T. Rachwał,

M. Więckowski

Oblicza geografii 2”


Oblicza geografii 3”

Nowa Era


Nowa Era

IV

p. rozszerzony

T. Rachwał,

M. Więckowski

Oblicza geografii 3”

Nowa Era

13

Podstawy przedsiębiorczości

I


Z. Makieła,

T. Rachwał

Krok w przedsiębiorczość” + zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

14

Informatyka

I


J. Skłodowski

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy
(wyd. 2)

Helion

556/2012

II, III, IV

D. Korman,

G. Zawadzka

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony cz. 1 i cz. 2
(wyd. 2)

Helion

410/2/2012

15

Wychowanie fizyczne

16

Edukacja dla bezpieczeństwa

I


M. Noniewicz,

A. W. Nowak-Kowal,

Z. Smutek

Edukacja dla bezpieczeństwa, seria „Odkrywamy na nowo”

OPERON

411/2012

17

Religia

I

red. ks. dr T. Śmiech,

E. Kondrak

W blasku Bożej prawdy

Jedność

AZ-41-03/12-KI-1/12

II

red. ks. J. Czerkawski,

E. Kondrak, B. Nosek

Na drogach wiary

Jedność

AZ-42-03/12-KI-2/13

III

red. S. Mazur, B. Nosek, K. Rokosz

Za progiem nadziei

Jedność

AZ-43-01/12-KI-2/14

IV

red. ks. J. Czerkawski,

E. Kondrak, B. Nosek

W bogactwie miłości

Jedność

AZ-43-03/12-KI-1/14

18

Wychowanie do życia

w rodzinie

I


Król T., Ryś M. (red)

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

RUBIKON

270/01

II


Król T., Ryś M. (red)

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

RUBIKON

270/01

III


Król T., Ryś M. (red)

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

RUBIKON

270/01

19

Historia i społeczeństwo

II

M. Markowicz

O. Pytlińska

A. Wyroda


S. Antymowski

Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Podręcznik. Liceum i technikumDziedzictwo epok, Wojna i wojskowość

WSiP
Stentor

644/1/2013
666/2/2013

III

M. Markowicz

O. Pytlińska

A. Wyroda


M. Markowicz

O. Pytlińska

A. Wyroda

Historia i społeczeństwo. Rządzący i rządzeni. Podręcznik. Liceum i technikumHistoria i społeczeństwo. Europa i świat. Podręcznik. Liceum i technikum

WSiP
WSiP

667/4/2013
667/1/2013

IV

M. Markowicz

O. Pytlińska

A. Wyroda

Historia i społeczeństwo. Rządzący i rządzeni. Podręcznik. Liceum i technikum

WSiP

667/4/2013


PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Technikum

Zawód: technik budownictwa


1

Kosztorysowanie w budownictwie

III

Z. Kowalczyk, J.Zabielski

Z. Kowalczyk, J.Zabielski

Sporządzanie kosztorysów.

Przygotowanie dokumentacji przetargowej.

WSiP

WSiP

IV

Z. Kowalczyk, J.Zabielski

Z. Kowalczyk, J.Zabielski

Sporządzanie kosztorysów.

Przygotowanie dokumentacji przetargowej.

WSiP

WSiP

2

Nadzór robót budowlanych

III

T. Maj

Organizacja i przygotowanie budowy


Prawo budowlane.

WSiP


IV

T. Maj


T. Maj

Organizacja robót rozbiórkowych


Organizacja i technologia robót wykończeniowych

WSiP


WSiP


3

Język obcy zawodowy – język angielski

IV

V. Evans, J. Dodey,

J. Revels


M. Kucz

,,Construction I – Buildings”Język angielski zawodowy w budownictwie

Express PublishingWSiP

4

Rysunek techniczny

II

K. Tauszyński


L. Wojciechowski


A. Pikoń

Dokumentacja budowlana 3


Dokumentacja budowlana 1


Auto Cad

WSiP


WSiP


Helion

15/03

5

Organizacja robót budowlanych

II, III

T. Maj

T. Maj


T. Maj


T. Maj

T. Maj

W. Bakuła, K. Szczęch

Organizacja i przygotowanie budowy.

Organizacja i technologia robót stanu surowego.

Organizacja i technologia robót wykończeniowych.

Utrzymanie obiektów budowlanych.

Organizacja robót rozbiórkowych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy.

WSiP

WSiP


WSiP


WSiP

WSiP

WSiP

6

Dokumentacja techniczna

II

K. Tauszyński

W. Parczewski


A. Pikoń

Dokumentacja budowlana 3.

Dokumentacja budowlana 4.


Auto Cad

WSiP

WSiP


Helion

15/03

2/00

7

Roboty konstrukcyjno-budowlane

II, III

E. Szymański


Z. Kowalczyk,

J. Zabielski

Materiały budowlane


Kosztorysowanie i normowanie

WSiP


WSiP


05/2005

8

Działalność gospodarcza w budownictwie

IV

T. Gorzelany, W. Aue

Prowadzenie działalności gospodarczej

WSiP


9

Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa

IV

Z. Kowalczyk,

J. Zabielski


Z. Kowalczyk,

J. Zabielski

Sporządzanie kosztorysów. NORMA PRO


Przygotowanie dokumentacji przetargowej

WSiPWSiP


10

Technologia robót konstrukcyjno-budowlanych

II, III

M. Kozłowski, T. Maj,

M. Popek

Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych Cz. 1.

BD 29

Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych Cz. 2.

BD 29

WSiPWSiP


PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Technikum

Zawód: technik logistyk


1

Działalność gospodarcza

I

2

Gospodarka magazynowa

I
3

Magazyny przyprodukcyjne

I
4

Magazyny dystrybucyjne

I
5

Procesy magazynowe

I

6

Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych

II

W. Matysiak, E. Mizerska-Błasiak, J. Stochaj

Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych

WSiP

2015

III

W. Matysiak, E. Mizerska-Błasiak, J. Stochaj

Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych

WSiP

2015

IV

M. Deja, A. Rożej, J. Stochaj

Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych

WSiP

2015

7

Logistyka zaopatrzenia i produkcji

II

S. Krzyżniak, P. Cyplik,

A. Niemczyk

Zapasy i magazynowanie tom I i II

Biblioteka Logistyka

2014


8

Usługi transportowo-spedycyjne

II

R. Kacperczyk

Transport i spedycja cz. 1

DIFIN

2009

III, IV

R. Kacperczyk

Transport i spedycja cz. 2

DIFIN

2009


9

Język obcy w logistyce

II

M. Grussendorf

English for Logistics

OXFORD BUSINESS ENGLISH

III

M. Grussendorf
V. Evans, J. Dooley,

D. Buchannan

English for Logistics
Logistics

OXFORD BUSINESS ENGLISH


Express Publishing

IV

B. Howis, B. Szymoniak

Język angielski zawodowy w logistyce i spedycji

WSiP

2016

10

Język obcy w logistyce-rosyjski

II

A. Zybert

Nowyj Dialog 1, 2

WSiP

2014

11

Procesy transportowe w logistyce

III, IV

M. Stajniak, M. Hajdul

Transport i spedycja

Instytut Logistyki i Magazynowania

19/2008

12

Obsługa jednostek zewnętrznych

IV

M. Matulewski

Systemy logistyczne

Instytut Logistyki i Magazynowania

2008

13

Planowanie przepływu zasobów i informacji

IV

D. Cybulska

Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji

WSiP

2014

14

Organizacja procesów magazynowych

II

A. Kij, M. Ligaj,

J. Śliżewska, D. Zadrożna

Obsługa magazynów

WSiP

2017

15

Pracownia technik biurowych

II, III

U. Łatka

Organizacja i technika pracy biurowej

WSiP

2014

16

Pracownia organizacji transportu i spedycji

III

E. Jarmuła

Podstawy transportu i spedycji

DIFIN

51/2016

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Technikum

Zawód: technik informatyk


1

Administracja bazami danych

III

P. DomkaJ. PokorskaKwalifikacja E.14. Bazy danych i systemy baz danych. Część 2


Kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

WSiPHelion Edukacja

IV

J. Pokorska

Tworzenie baz danych i administrowanie bazami cz. 2 E.14

Helion

2013

2

Systemy baz danych

III

J. Pokorska

Kwalifikacja E.14. Część 2. Tworzenie baz danych oraz administrowanie bazami

Helion

IV

J. Pokorska

Tworzenie baz danych i administrowanie bazami cz. 2 E.14

Helion

2013

3

Programowanie aplikacji internetowych

II, III

M. Łokińska

3 część kwalifikacji E.14. Aplikacje internetowe

WSiP

IV

M. Łokińska

Aplikacje internetowe-javascript, php E.14

WSiP

4

Język obcy zawodowy


IV

V. Evans,

J. Dodey,

S. Wright

Information Technology

Express Publishing

5

Systemy operacyjne

I

T. Kowalski

Kwalifikacja E12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Helion Edukacja

II

T. Kowalski

Kwalifikacja E12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Helion Edukacja

6

Urządzenia techniki komputerowej

I

T. Kowalski

Kwalifikacja E12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Helion Edukacja

7

Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej

I

T. Kowalski
T. Marciniuk, K. Pytel,
S. Osetek

Kwalifikacja E12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy. Część 1 i 2

Helion Edukacja
WSiP

II

T. Kowalski
T. Marciniuk , K. Pytel,
S. OsetekT. Marciniuk , K. Pytel,
S. Osetek

Kwalifikacja E12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych


Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego (2 część kwalifikacji E.12)


Naprawa komputera osobistego (3 część kwalifikacji E.12)

Helion Edukacja
WSiPWSiP

8

Sieci komputerowe

II

P. Bensel

Kwalifikacja E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami cz.1

Helion Edukacja

III

B. Halska, P. Bensel

Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk.

cz. 2

Helion Edukacja

9

Witryny i aplikacje internetowe

II

J. PokorskaM. Łokińska


Kwalifikacja E.14. Część 1. Tworzenie stron internetowych


Kwalifikacja E.14. Część 1. Witryny internetowe

Helion EdukacjaWSiP

III

J. Pokorska
M. Łokińska

Kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami


3 część kwalifikacji E.14. Aplikacje internetowe

Helion Edukacja
WSiP

IV

M. Łokińska

Aplikacje internetowe - javascript, php E.14

WSiP

10

Administracja systemami operacyjnymi

II

P. Bensel

Kwalifikacja E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami cz.1

Helion Edukacja

11

Eksploatacja urządzeń peryferyjnych

i sieciowych

II, III

P. Bensel
K. Pytel, S. Osetek

Kwalifikacja E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami cz.1


Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych. Cz. 1

Helion Edukacja
WSiP

12

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

III

K. Pytel, S. OsetekK. Pytel, S. Osetek


Kwalifikacja E.13. Konfigurowanie urządzeń sieciowych. Część 2


Kwalifikacja E.13. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi. Część 3

WSiPWSiP

13

Działalność gospodarcza w branży informatycznej

IV

T. Gorzelany, W. Aue

Prowadzenie działalności gospodarczej

WSiP

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Technikum

Zawód: technik pojazdów samochodowych


1

Podstawy konstrukcji maszyn

I

W. Siuta

Mechanika techniczna

WSiP

II

A. Rutkowski

Części maszyn

WSiP

2

Technologia napraw zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

I

Praca zbiorowaR. Fundowicz,

M. Radzimierski,

M. Wieczorek

Budowa pojazdów samochodowych

cz. 1 i 2


Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

REAWSiP

47/032013

II

M. Karczewski,
L. Szczęch,
G. Trawiński


Praca zbiorowa

Silniki pojazdów samochodowych
Budowa pojazdów samochodowych

cz. 1 i 2

WSiP


REA

2013


47/03

III

M. Karczewski,
L. Szczęch,
G. Trawiński

M. Dąbrowski,
S. Kowalczyk,
G. Trawiński

Silniki pojazdów samochodowych
Diagnostyka pojazdów samochodowych

WSiP
WSiP

2013
2013

IV

S. Kowalczyk

Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych M 42

WSiP

2016

3

Technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

I

K. Pacholski


Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych

WKiŁ

2013

II

K. PacholskiG. Dyga, G. Trawiński

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych


Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

WKiŁWSiP

20132014

III

P. Wróblewski
P. Wróblewski

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych


Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

WSiP
WSiP

2014
2014

4

Techniki wytwarzania

I

T. Lewandowski

Rysunek techniczny dla mechaników

WSiP

II

A. Rutkowski

Części maszyn

WSiP

5

Naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

II

S. Orzełowski,

S. Kowalczyk


R. Fundowicz,

M. Radzimierski,

M. Wieczorek

Naprawa pojazdów samochodowychPodwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

WSiPWSiP

20132013

III

M. Karczewski,
L. Szczęch,
G. Trawiński

M. Dąbrowski,
S. Kowalczyk,
G. Trawiński

Silniki pojazdów samochodowych
Diagnostyka pojazdów samochodowych

WSiP
WSiP

2013
2013

IV

M. Dąbrowski,
S. Kowalczyk,
G. Trawiński


S. Kowalczyk

Diagnostyka pojazdów samochodowych
Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych

WSiP
WSiP

2013
2014

6

Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B

II

F. Prusiecki

Podręczny kodeks drogowy

WSiP

7

Naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

IV

G. Dyga, G. Trawiński
G. Dyga, G. Trawiński
P. Kubiak, M. Zalewski

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych


Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych


Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych

WSiP
WSiP
WKiŁ

2014
2014
2012

8

Diagnostyka zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

II, III

G. Dyga, G. Trawiński
G. Dyga, G. Trawiński
P. Kubiak, M. Zalewski

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych


Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych


Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych

WSiP
WSiP
WKiŁ

2014
2014
2012

9

Działalność gospodarcza w branży samochodowej

IV

T. Gorzelany, W. Aue

Prowadzenie działalności gospodarczej

WSiP

10

Język obcy zawodowy

IV

J. D. Dearholt


R. Sarna, K. Sarna

Mechanics


Język angielski zawodowy w branży samochodowej i mechanicznej

Express Publishing


WSiP

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Technikum

Zawód: technik technologii drewna


1

Technologia wyrobów stolarskich

II

Praca zbiorowaJ. Prażmo


H. Nowak

Technologia drewna. Podręcznik do nauki zawodu. Cz. 1, 2 i 3


Stolarstwo cz. 1


Stolarstwo cz.2

REAWSiP


WSiP

III

J. Prażmo

Stolarstwo cz.1 i 2

WSiP

2

Maszyny i urządzenia do obróbki drewna i tworzyw drzewnych

II

J. Bujkowski, S. BieniekS. Bieniek,

K. Duchnowski


L. Bożenko

Maszyny i urządzenia do obróbki drewna cz. 1 i 2


Obrabiarki i urządzenia w stolarstwieMaszynoznawstwo

WSiPWSiPWSiP

III

Praca zbiorowa

Technologia drewna cz. 1, 2, 3

REA

3

Dokumentacja techniczna wyrobów stolarskich

II

L. Giełdowski

Rysunek techniczny dla stolarza i technika technologii drewna. Podręcznik

WSiP

III

L. Giełdowski

Rysunek techniczny dla stolarza i technika technologii drewna

WSiP

IV

L. Giełdowski

Rysunek techniczny dla stolarza i technika technologii drewna. Podręcznik

WSiP

4

Obróbka pomocnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich

II

J. Prażmo


H. Nowak

Stolarstwo cz. 1


Stolarstwo cz.2

WSiP


WSiP

5

Obróbka zasadnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich

II

Praca zbiorowaJ. Prażmo


H. Nowak

Technologia drewna. Podręcznik do nauki zawodu. Cz. 1, 2 i 3


Stolarstwo cz. 1


Stolarstwo cz.2

REAWSiP


WSiP

III

J. Prażmo


Praca zbiorowa

Stolarstwo cz.1 i 2


Technologia drewna cz. 1, 2, 3

WSiP


REA

IV

J. Prażmo


Praca zbiorowa

Stolarstwo cz.1 i 2


Technologia drewna cz. 1, 2, 3

WSiP


REA

6

Organizacja produkcji w przemyśle drzewnym

III, IV

J. Szczuka, J. Żurowski

Materiałoznawstwo przemysłu drzewnego

WSiP

7

Naprawy, renowacje i konserwacje wyrobów stolarskich

III

Praca zbiorowa


Praca zbiorowa

Technologia drewna cz. 1, 2, 3


Praca w drewnie

REA


Arkady

8

Działalność gospodarcza w przemyśle drzewnym

IV

T. Gorzelany, W. Aue

Prowadzenie działalności gospodarczej

WSiP

9

Język obcy zawodowy w przemyśle drzewnym

IV
10

Monitoring produkcji w zakładach przemysłu drzewnego

IV

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Technikum

Zawód: technik usług fryzjerskich1

Podstawy fryzjerstwa

I

T. Kuligowska-Jakubik,

M. Richter

Podstawy fryzjerstwa

WSiP

2013

2

Techniki fryzjerskie

I, II

T. Kuligowska-Jakubik,

M. Richter

Techniki fryzjerskie pielęgnacji włosów

WSiP

2013

3

Wizualizacja wizerunku

I, II

T. Kuligowska-Jakubik,

M. Richter

Projektowanie fryzur

WSiP

2017

4

Procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur

I, II

T. Kuligowska-Jakubik,

M. Richter

Pracownia fryzjerska – technik usług fryzjerskich, fryzjer

WSiP

2017

typ szkoły


adres szkoły

nazwa szkoły

Branżowa Szkoła I stopnia

Po gimnazjum – 3-letnia

Zawód:

-kierowca mechanik

--fryzjer

Zespół Szkół Nr 1

ul. Rubinkowskiego 8

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zespół Szkół Nr 1

Branżowa Szkoła I stopnia

im. rtm. Witolda Pieckiego

ul. Rubinkowskiego 8

07-300 Ostrów Mazowiecka

Lp.

Przedmiot

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr dopuszczenia zgodny z wykazem podręczników

Uwagi

1

Język polski

I

J. Kusiak


,,Odkrywamy na nowo” podręcznik do języka polskiego dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Kl. I cześć 1

OPERON


526/1/2012


II

J. Kusiak
B. Chuderska

,,Odkrywamy na nowo” podręcznik do języka polskiego dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Kl. I cześć 1


,,Odkrywamy na nowo” podręcznik do języka polskiego dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Kl. II cześć 2

OPERON
OPERON

526/1/2012
526/2/2013


III

B. Chuderska

,,Odkrywamy na nowo” podręcznik do języka polskiego dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Kl. II cześć 2

OPERON

526/2/2013


2

Język angielski

I


New Horizons 1

OXFORD UNIVERSITY PRESS

297/1/2010

II


New Horizons 1

OXFORD UNIVERSITY PRESS

297/1/2010

III

P. Radley, D. Simons,

M. Wieruszewska

New Horizons 2’

OXFORD UNIVERSITY PRESS

297/2/2010

2

Język niemiecki

I


J. Szczęk,

A. Kryczyńska-Pham

Fokus 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

WSiP

695/1/2014

II

J. Szczęk,

A. Kryczyńska-Pham

Fokus 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

WSiP

695/1/2014

III

A. Kryczyńska-Pham

Fokus 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

WSiP

695/2/2015

4

Historia

I

B. Burda, B. Halczak,

A. Roszak

Odkrywamy na nowo”

OPERON


456/2012


II

B. Burda, B. Halczak,

R. M. Józefiak, A. Roszak,

M. Szymczak

Odkrywamy na nowo” część 2

OPERON


456/2012


5

Wiedza o społeczeństwie

III

Z. Smutek,

J. Maleska

Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy. „Odkrywamy na nowo”

OPERON

407/2011


6

Matematyka

I

W. Babiański,

K. Wej

Matematyka cz. 1

Nowa Era

573/1/2012

II

W. Babiański,

K. Wej


W. Babiański,

K. Wej

Matematyka cz. 1Matematyka cz. 2

Nowa EraNowa Era

573/1/2012573/2/2013

III

W. Babiański,

K. Wej

Matematyka cz. 2

Nowa Era

573/2/2013

7

Fizyka

I

M. Braun, W. Śliwa

Odkryć fizykę”

NOWA ERA

447/2012/2015

8

Geografia

I

S. Kurek

Odkrywamy na nowo”, zakres podstawowy

OPERON

429/2012

9

Podstawy przedsiębiorczości

II

Z. Makieła,

T. Rachwał

Krok w przedsiębiorczość” + zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

10

Informatyka

I

D. Korman

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

HELION

410/2/2012

11

Wychowanie fizyczne


12

Edukacja dla bezpieczeństwa

I

M. Noniewicz,

A. W. Nowak-Kowal,

Z. Smutek

Edukacja dla bezpieczeństwa, seria „Odkrywamy na nowo”

OPERON

411/2012

13

Biologia

I

A. Baca, M. Łaszczyca,

P. Łaszczyca,

G. Skirmuntt

Biologia – Ciekawi świata”, zakres podstawowy

OPERON

457/2012

14

Chemia

I

R. Hassa, A. Mrzigod,

J. Mrzigod

To jest chemia” – zakres podstawowy

Nowa Era

438/2012

15

Religia


I
II
III
16

Wychowanie do życia

w rodzinie

I

Król T., Ryś M. (red)

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

RUBIKON

270/01

II

Król T., Ryś M. (red)

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

RUBIKON

270/01

III

Król T., Ryś M. (red)

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

RUBIKON

270/01
PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Branżowa Szkoła I stopnia

Zawód: kierowca mechanik


1

Podstawy konstrukcji maszyn

I

A. Górecki

Technologia ogólna

WSiP

1984

2

Technologia napraw zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

II

T. Rychter


P. Fundowicz,

M. Radzimierski,


S. Orzełowski

Mechanika pojazdów samochodowych


Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowychBudowa podwozi i nadwozi samochodowych

WSiP


WSiP
WSiP

2013


2013
2013

III

S. Orzełowski,

S. Kowalczyk

Naprawa pojazdów samochodowych

WSiP

2016


3

Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych – zajęcia praktyczne

II

G. Dyga,

G. Trawiński

Pracownia diagnostyki samochodowej M18

WSiP

III

G. Dyga,

G. Trawiński

Pracownia diagnostyki samochodowej M18

WSiP

4

Techniki wytwarzania

I

T. Lewandowski

Rysunek techniczny dla mechaników

WSiP

5

Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B

II

D. Frankowski,

S. Moszczyński

Techniki kierowania pojazdami machanicznymi

WSiP

6

Budowa pojazdów samochodowych

I

T. Rychter

Mechanik pojazdów samochodowych

WSiP


7

Działalność gospodarcza w transporcie

III

T. Gorzelany,
W. Aue

Prowadzenie działalności gospodarczej

WSiP

8

Przewóz towarów środkami transportu drogowego

II

R. Kacperczyk

Transport i spedycja

Difin

III

R. Kacperczyk

Transport i spedycja

Difin

9

Obróbka mechaniczna – zajęcia praktyczne

I
10

Język angielski zawodowy

III

Jim D. Dearholt


M. Kavanagh


P. Rochowski

Mechanics”


English for the Automobile Industry


Język niemiecki zawodowy w branży samochodowej i mechanicznej. Zeszyt ćwiczeń. Szkoły ponadgimnazjalne 2013

Express Publishing


OxfordPRZEDMIOTY ZAWODOWE

Branżowa Szkoła I stopnia

Zawód: fryzjer


1

Podstawy fryzjerstwa

III

T. Kuligowska – Jakubik, M. Richter

Podstawy fryzjerstwa

WSiP


2012

2

Techniki fryzjerskie

III

T. Kuligowska – Jakubik, M. Richter

Techniki fryzjerskie zmiany koloru włosów

WSiP

6/2013

3

Wykonywanie i stylizacja fryzur – zajęcia praktyczne

III

T. Kuligowska – Jakubik, M. Richter, A. Jakubik

Pracownia fryzjerska – technik usług fryzjerskich, fryzjer

WSiP

2017

4

Zarządzanie salonem fryzjerskim

III

I. Sarna

Działalność usługowa we fryzjerstwie

WSiP/REA

2012

5

Język angielski zawodowy w fryzjerstwie

III

S. Sęk

SHORTCUT HAIR SALON (angielski w salonie fryzjerskim)

SUZI

2013

25