Załącznik 1 do Uchwały RP Nr 11/2018 z dnia 29.05.2018r.

 

 

 

 

SZKOLNY ZESTAW 

 PODRĘCZNIKÓW

 

ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1 

w OSTROWI MAZOWIECKIEJ

rok szkolny 2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

typ szkoły

adres szkoły

nazwa szkoły

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Zespół Szkół Nr 1

ul. Rubinkowskiego 8

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zespół Szkół Nr 1

I Liceum Ogólnokształcące

im. rtm. Witolda Pileckiego

ul. Rubinkowskiego 8

07-300 Ostrów Mazowiecka

Lp.

Przedmiot

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr /rok dopuszczenia zgodny z wykazem podręczników

Uwagi

1

Język polski

I

 

M. Chmiel, E. Kostrzewa

 

 

 

A. Równy, M. Chmiel

„Ponad słowami” – podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. kl.  I cześć 1

 

„Ponad słowami” – podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. kl. I cześć 2

Nowa Era

425/1/2012

 

 

 

425/2/2012

 

II

 

M. Chmiel, A. Równy

 

M. Chmiel, E. Mirkowska-Treugut,

A. Równy

„Ponad słowami” – podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Zakres podstawowy i rozszerzony. kl.  II cześć 1 i 2

Nowa Era

425/3/2012

 

425/4/2013

 

III

M. Chmiel, A. Równy, R. Pruszczyński

„Ponad słowami” – podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Zakres podstawowy i rozszerzony. kl.  III

Nowa Era

425/5/2013

 

2

Język niemiecki

 

I

J. Szczęk,

A. Kryczyńska-Pham

Fokus 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

WSiP

 

695/1/2014

 

II

J. Szczęk,

A. Kryczyńska-Pham

 

J. Szczęk,

A. Kryczyńska-Pham

Fokus 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

 

 

Fokus 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

WSiP

 

 

WSiP

 

695/1/2014

 

 

695/2/2014

 

 

 

 

 

III

A. Kryczyńska-Pham

Fokus 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

WSiP

695/3/2016

 

3

Język angielski

 

I

P. Reilly

A. Grodzicka

“Focus 2” Poziom Pre – Intermediate

Pearson

672/2/2013/

2015

 

II

S. Kay, V. Jones

“Focus 3”

Pearson

672/3/2014/

2015

 

III

M. Umińska, B. Hastings

“Repetytorium maturalne”. Poziom podstawowy

Pearson

696/2014

 

4

Język rosyjski

I

M. Zybert

Nowyj Dialog 1

WSiP

648/1/2014/2014

 

II

M. Zybert

Nowyj Dialog 2

WSiP

648/2/2014/2015

 

 

5

Historia

 

I

 

B. Burda,

B. Halczak,

A. Roszak

„Odkrywamy na nowo”

OPERON

 

 

456/2012

 

 

 

I p. rozszerzony

 

,,Ciekawi świata 1” cześć 1 i 2

OPERON

478/1/2012

 

II

 p. rozszerzony

R. Czaja, M. Strzelecka,  J. Wroniszewski

Historia część 1 zakres rozszerzony

OPERON

 

 

III p. rozszerzony

J. Ustrzycki

M. Ustrzycki

,,Ciekawi świata 1” cześć 1 i 2

OPERON

478/3/2012

 

 

6

 

Wiedza

o społeczeństwie

 

I

Z. Smutek,

J. Maleska

Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy. „Odkrywamy na nowo”

OPERON

407/2011

 

II

p. rozszerzony

 

Z. Smutek,

J. Maleska,

B. Surmacz

Wiedza o społeczeństwie część1.  Zakres Rozszerzony. „Odkrywamy na nowo”

OPERON

488/1/2012

 

III p. rozszerzony

Z. Smutek,

J. Maleska,

B. Surmacz

„Odkrywamy na nowo” część 2.  Zakres Rozszerzony.

OPERON

 

 

7

Wiedza

o kulturze

 

I

 

 

M. Bokiniec,

B. Forysiewicz,

J. Michałowski,

N. Mrozkowiak – Nastrożna,

G. Nazaruk,

M. Sacha,

G. Świętochowska

„Spotkanie z kulturą”

NOWA ERA

 

 

8

Matematyka

I

 

 

 

z rozszerz. - matematyka

W. Babiański,

L. Chańko,

D. Ponczek

 

W. Babiański,

L. Chańko,

D. Ponczek

Matematyka 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

 

 

Matematyka 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony.

NOWA ERA

 

 

 

NOWA ERA

378/1/2011

 

 

 

360/1/2011

 

II

 

W. Babiański,

L. Chańko,

J. Czarnowska,

G. Janocha

Matematyka 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie w zakresie podstawowym

NOWA ERA

378/2/2013

 

III

 

W. Babiański,

L. Chańko,

J. Czarnowska,

J. Wesołowska

Matematyka 3. zakres podstawowy

NOWA ERA

 

 

9

Fizyka

I

M. Braun, W. Śliwa

„Odkryć fizykę”

NOWA ERA

447/2012/2015

 

10

Chemia

I

 

R. Hassa, A. Mrzigod,

J. Mrzigod

„To jest chemia” – zakres podstawowy

Nowa Era

438/2012

 

II

M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska

„To jest chemia 1” – chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla LO i technikum

Nowa Era

 

 

III

M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska

„To jest chemia 2” – chemia organiczna. Podręcznik dla LO i technikum. Zakres rozszerzony

Nowa Era

 

 

11

Biologia

I

 

A. Baca, M. Łaszczyca,

P. Łaszczyca,

G. Skirmuntt

„Biologia – Ciekawi świata”, zakres podstawowy

OPERON

457/2012

 

II

p. rozszerzony

D. Kaczmarek, M. Pengal

 

D. Kaczmarek,

M. Zalewska-Szczygieł

Biologia 1. ,,Odkrywamy na nowo”. Zakres rozszerzony

 

Biologia 2. ,,Odkrywamy na nowo”. Zakres rozszerzony

OPERON

 

OPERON

 

 

III

p. rozszerzony

D. Kaczmarek,

M. Zalewska-Szczygieł

 

D. Kaczmarek, A. Michalik, T. Falkowski

Biologia 2. ,,Odkrywamy na nowo”. Zakres rozszerzony

 

 

Biologia 3. ,,Odkrywamy na nowo”. Zakres rozszerzony

OPERON

 

 

OPERON

 

 

12

Geografia

I

 

S. Kurek

„Odkrywamy na nowo”, zakres podstawowy

OPERON

429/2012

 

II

p. rozszerzony

R. Malarz, T. Rachwał

„Oblicza geografii 1”

„Oblicza geografii 2”

Nowa Era

 

 

III

p. rozszerzony

R. Malarz, T. Rachwał

 

T. Rachwał,

M. Więckowski

„Oblicza geografii 2”

 

„Oblicza geografii 3”

 

Nowa Era

 

Nowa Era

 

 

13

Podstawy przedsiębiorczości

I

 

Z. Makieła,

T. Rachwał

„Krok w przedsiębiorczość” + zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

467/2012

 

14

Informatyka

I

 

D. Korman

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy (wyd. 2)

Helion

410/2/2012

 

II

 

Informatyka Europejczyka. Informatyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony cz. 1  (wyd. 2)

Helion

 

 

III

D. Korman

Informatyka Europejczyka. Informatyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Część 2

Helion

410/2/2012

 

15

Wychowanie fizyczne

 

 

 

 

 

 

16

Edukacja dla bezpieczeństwa

I

 

M. Noniewicz,

A. W. Nowak-Kowal,

Z. Smutek

Edukacja dla bezpieczeństwa, seria „Odkrywamy na nowo”

OPERON

411/2012

 

17

Religia

I

red. ks. dr T. Śmiech,

E. Kondrak

W blasku Bożej prawdy

Jedność

AZ-41-03/12-KI-1/12

 

II

red. ks. J. Czerkawski,

E. Kondrak, B. Nosek

Na drogach wiary

Jedność

AZ-42-03/12-KI-2/13

 

III

red. ks. J. Czerkawski,

E. Kondrak, B. Nosek

W bogactwie miłości

Jedność

AZ-43-03/12-KI-1/14

 

18

Wychowanie do życia

w rodzinie

I

 

Król T., Ryś M. (red)

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

RUBIKON

270/01

 

II

 

Król T., Ryś M. (red)

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

RUBIKON

270/01

 

III

 

Król T., Ryś M. (red)

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

RUBIKON

270/01

 

19

Edukacja obronna

I

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

20

Ekonomia w praktyce

II

J. Kijakowska

Ekonomia w praktyce. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych zgodny z nową podstawą programową

 

635/2013

 

21

Przyroda

II, III

A. Duda, J. Holeczek

 

A. Sawicka

Podręcznik cz. 3 Biologia, seria „Ciekawi świata”

 

Podręcznik cz. 2 Chemia, seria „Ciekawi świata”

OPERON

 

OPERON

 

 

22

Historia i społeczeństwo

II

M. Markowicz

O. Pytlińska

A. Wyroda

 

S. Antymowski

Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Podręcznik. Liceum i technikum

 

 

Dziedzictwo epok, Wojna i wojskowość

WSiP

 

 

 

Stentor

644/1/2013

 

 

 

666/2/2013

 

III

M. Markowicz

O. Pytlińska

A. Wyroda

 

M. Markowicz

O. Pytlińska

A. Wyroda

Historia i społeczeństwo. Rządzący i rządzeni. Podręcznik. Liceum i technikum

 

 

Historia i społeczeństwo. Europa i świat. Podręcznik. Liceum i technikum

WSiP

 

 

 

WSiP

667/4/2013

 

 

 

667/1/2013

 

23

Edukacja regionalna             i medialna

III

 

 

 

 

 

24

Podstawy turystyki

II

 

 

 

 

 

25

Podstawy psychologii

II, III

 

 

 

 

 

26

Teoria zespołowych gier sportowych

II, III

 

 

 

 

 

27

Podstawy odnowy biologicznej

II, III

 

 

 

 

 

28

Podstawy ratownictwa medycznego

II

 

 

 

 

 

typ szkoły

adres szkoły

nazwa szkoły

Technikum

Zawód

-        technik budownictwa

-        technik elektryk

-        technik informatyk

-        technik logistyk

-        technik pojazdów samochodowych

-        technik technologii drewna

-        technik teleinformatyk

Zespół Szkół Nr 1

ul. Rubinkowskiego 8

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zespół Szkół Nr 1

Technikum Nr 1

im. rtm. Witolda Pileckiego

ul. Rubinkowskiego 8

07-300 Ostrów Mazowiecka

Lp.

Przedmiot

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr dopuszczenia zgodny z wykazem podręczników

Uwagi

1

Język polski

I

 

M. Chmiel, E. Kostrzewa

 

 

 

A. Równy, M. Chmiel.

„Ponad słowami” – podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. kl.  I cześć 1

 

„Ponad słowami” – podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. kl.  I cześć 2

Nowa Era

425/1/2012

 

 

 

425/2/2012

 

II

 

M. Chmiel, A. Równy

„Ponad słowami” – podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Zakres podstawowy i rozszerzony. kl.  II cześć 1

Nowa Era

425/3/2012

 

III

M. Chmiel,

E. Mirkowska-Treugut,

A. Równy

„Ponad słowami” – podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Zakres podstawowy i rozszerzony. kl.  II cześć 2

Nowa Era

425/4/2013

 

IV

M. Chmiel, A. Równy, R. Pruszczyński

„Ponad słowami” – podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Zakres podstawowy i rozszerzony. kl.  III

Nowa Era

425/5/2013

 

2

Język niemiecki

 

I

J. Szczęk,

A. Kryczyńska-Pham

Fokus 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

WSiP

 

695/1/2014

 

II

 

J. Szczęk,

A. Kryczyńska-Pham

Fokus 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

WSiP

 

695/1/2014

 

III

A. Kryczyńska-Pham

Fokus 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

WSiP

695/2/2014

 

IV

A. Kryczyńska-Pham

Fokus 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

WSiP

695/3/2016

 

3

Język angielski

 

I

P. Reilly

A. Grodzicka

Focus 2

Pearson

672/2/2013/

2015

 

II

 

P. Reilly

A. Grodzicka

Focus 2

Pearson

672/2/2013/

2015

 

III

M. Umińska, B. Hastings

“Repetytorium maturalne”. Poziom podstawowy

Pearson

696/2014

 

IV

M. Umińska, B. Hastings

“Repetytorium maturalne”. Poziom podstawowy

Pearson

696/2014

 

4

Język rosyjski

I

M. Zybert

Nowyj Dialog 1

WSiP

648/1/2014/2014

 

II

M. Zybert

Nowyj Dialog 2

WSiP

648/2/2014/2015

 

5

Historia

 

I

 

B. Burda,

B. Halczak,

A. Roszak

„Odkrywamy na nowo”

OPERON

 

 

456/2012

 

 

 

6

Wiedza

o społeczeństwie

 

I

Z. Smutek,

J. Maleska

Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy. „Odkrywamy na nowo”

OPERON

407/2011

 

IV

 

Zbigniew Smutek,

Janusz Maleska,

Beata Surmacz 

Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (wydanie trzecie zmienione)

OPERON

139/04

 

7

Wiedza

o kulturze

 

I

 

 

M. Bokiniec,

B. Forysiewicz,

J. Michałowski,

N. Mrozkowiak – Nastrożna,

G. Nazaruk,

M. Sacha,

G. Świętochowska

„Spotkanie z kulturą”

NOWA ERA

I

 

 

 

8

Matematyka

I

p. podstawowy

 

 

p. rozszerzony

 

W. Babiański,

L. Chańko,

D. Ponczek

 

W. Babiański,

L. Chańko,

D. Ponczek

Matematyka 1. Zakres podstawowy

 

 

 

Matematyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony

NOWA ERA

 

 

 

NOWA ERA

 

 

II

 

W. Babiański,

L. Chańko,

D. Ponczek

 

W. Babiański,

L. Chańko,

J. Czarnowska,

G. Janocha

Matematyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony

 

 

 

Matematyka 2. Zakres rozszerzony

NOWA ERA

 

 

 

NOWA ERA

 

 

 

 

360/2/2013

 

 

III

 

W. Babiański,

L. Chańko,

J. Czarnowska,

G. Janocha

 

W. Babiański,

L. Chańko,

J. Czarnowska,

J. Wesołowska

Matematyka 2. Zakres rozszerzony

 

 

 

 

Matematyka 3. Zakres rozszerzony

NOWA ERA

 

 

 

 

NOWA ERA

360/2/2013

 

IV

p. rozszerzony

 

 

 

p. podstawowy

W. Babiański,

L. Chańko,

J. Czarnowska,

J. Wesołowska

 

W. Babiański,

L. Chańko,

J. Czarnowska,

J. Wesołowska

Matematyka 3. Zakres rozszerzony

 

 

 

 

Matematyka 3. Zakres podstawowy

NOWA ERA

 

 

 

 

NOWA ERA

 

 

9

Fizyka

I

M. Braun, W. Śliwa

„Odkryć fizykę”

NOWA ERA

447/2012/2015

 

II

p. rozszerzony

 

M. Braun,

A. Seweryn-Byczuk,

K. Byczuk,

E. Wojtowicz

Zrozumieć fizykę 1; zakres rozszerzony

Nowa Era

632/1/2013

 

III

p. rozszerzony

M. Braun,

A. Seweryn-Byczuk,

K. Byczuk,

E. Wojtowicz

Zrozumieć fizykę 2; zakres rozszerzony

Nowa Era

 

 

IV

p. rozszerzony

M. Braun,

A. Seweryn-Byczuk,

K. Byczuk,

E. Wojtowicz

Zrozumieć fizykę 3; zakres rozszerzony

Nowa Era

 

 

10

Chemia

I

 

R. Hassa, A. Mrzigod,

J. Mrzigod

„To jest chemia” – zakres podstawowy

Nowa Era

438/2012

 

II

M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska

„To jest chemia 1” – chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla LO i technikum

Nowa Era

 

 

III

M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska

„To jest chemia 2” – chemia organiczna. Podręcznik dla LO i technikum. Zakres rozszerzony

Nowa Era

 

 

IV

M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska

„To jest chemia 2” – chemia organiczna. Podręcznik dla LO i technikum. Zakres rozszerzony

Nowa Era

 

 

11

Biologia

I

A. Baca, M. Łaszczyca,

P. Łaszczyca,

G. Skirmuntt

„Biologia – Ciekawi świata”, zakres podstawowy

OPERON

457/2012

 

12

Geografia

I

 

S. Kurek

„Odkrywamy na nowo”, zakres podstawowy

OPERON

429/2012

 

II

p. rozszerzony

R. Malarz, T. Rachwał

„Oblicza geografii 1”

Nowa Era

 

 

III

p. rozszerzony

R. Malarz, T. Rachwał

 

T. Rachwał,

M. Więckowski

„Oblicza geografii 2”

 

„Oblicza geografii 3”

Nowa Era

 

Nowa Era

 

 

IV

p. rozszerzony

T. Rachwał,

M. Więckowski

„Oblicza geografii 3”

Nowa Era

 

 

13

Podstawy przedsiębiorczości

I

 

Z. Makieła,

T. Rachwał

„Krok w przedsiębiorczość” + zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

467/2012

 

14

Informatyka

I

 

D. Korman

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy
(wyd. 2)

Helion

410/2/2012

 

I

p. rozszerzony

D. Korman

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony cz. 1 i cz. 2
(wyd. 2)

Helion

410/2/2012

 

15

Wychowanie fizyczne

 

 

 

 

 

 

16

Edukacja dla bezpieczeństwa

I

 

M. Noniewicz,

A. W. Nowak-Kowal,

Z. Smutek

Edukacja dla bezpieczeństwa, seria „Odkrywamy na nowo”

OPERON

411/2012

 

17

Religia

I

red. ks. dr T. Śmiech,

E. Kondrak

W blasku Bożej prawdy

Jedność

AZ-41-03/12-KI-1/12

 

II

red. ks. J. Czerkawski,

E. Kondrak, B. Nosek

Na drogach wiary

Jedność

AZ-42-03/12-KI-2/13

 

III

red. S. Mazur, B. Nosek, K. Rokosz

Za progiem nadziei

Jedność

AZ-43-01/12-KI-2/14

 

IV

red. ks. J. Czerkawski,

E. Kondrak, B. Nosek

W bogactwie miłości

Jedność

AZ-43-03/12-KI-1/14

 

18

Wychowanie do życia

w rodzinie

I

 

Król T., Ryś M. (red)

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

RUBIKON

270/01

 

II

 

Król T., Ryś M. (red)

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

RUBIKON

270/01

 

III

 

Król T., Ryś M. (red)

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

RUBIKON

270/01

 

19

Historia                  i społeczeństwo

II

M. Markowicz

O. Pytlińska

A. Wyroda

 

S. Antymowski

Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Podręcznik. Liceum i technikum

 

 

Dziedzictwo epok, Wojna i wojskowość

WSiP

 

 

 

Stentor

644/1/2013

 

 

 

666/2/2013

 

III

M. Markowicz

O. Pytlińska

A. Wyroda

 

M. Markowicz

O. Pytlińska

A. Wyroda

Historia i społeczeństwo. Rządzący i rządzeni. Podręcznik. Liceum i technikum

 

 

Historia i społeczeństwo. Europa i świat. Podręcznik. Liceum i technikum

WSiP

 

 

 

WSiP

667/4/2013

 

 

 

667/1/2013

 

IV

M. Markowicz

O. Pytlińska

A. Wyroda

Historia i społeczeństwo. Rządzący i rządzeni. Podręcznik. Liceum i technikum

WSiP

667/4/2013

 

 

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Technikum

Zawód: technik budownictwa

 

1

Kosztorysowanie w budownictwie

III

Z. Kowalczyk, J.Zabielski

Z. Kowalczyk, J.Zabielski

Sporządzanie kosztorysów.

Przygotowanie dokumentacji przetargowej.

WSiP

WSiP

 

 

IV

Z. Kowalczyk, J.Zabielski

Z. Kowalczyk, J.Zabielski

Sporządzanie kosztorysów.

Przygotowanie dokumentacji przetargowej.

WSiP

WSiP

 

 

2

Nadzór robót budowlanych

III

T. Maj

Organizacja i przygotowanie budowy

 

Prawo budowlane.

WSiP

 

 

IV

T. Maj

 

T. Maj

Organizacja robót rozbiórkowych

 

Organizacja i technologia robót wykończeniowych

WSiP

 

WSiP

 

 

3

Język obcy zawodowy – język angielski

IV

V. Evans, J. Dodey,

J. Revels

 

M. Kucz

,,Construction I – Buildings”

 

 

Język angielski zawodowy w budownictwie

Express Publishing

 

 

WSiP

 

 

4

Rysunek techniczny

I

T. Maj

Rysunek techniczny budowlany

WSiP

 

 

II

K. Tauszyński

 

L. Wojciechowski

 

A. Pikoń

Dokumentacja budowlana 3

 

Dokumentacja budowlana 1

 

Auto Cad

WSiP

 

WSiP

 

Helion

15/03

 

5

Organizacja robót budowlanych

I, II, III

T. Maj

T. Maj

 

T. Maj

 

T. Maj

T. Maj

W. Bakuła, K. Szczęch

Organizacja i przygotowanie budowy.

Organizacja i technologia robót stanu surowego.

Organizacja i technologia robót wykończeniowych.

Utrzymanie obiektów budowlanych.

Organizacja robót rozbiórkowych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy.

WSiP

WSiP

 

WSiP

 

WSiP

WSiP

WSiP

 

 

6

Dokumentacja techniczna

I

K. Tauszyński

Dokumentacja budowlana 3. wstęp do projektowania architektonicznego

WSiP

15/03

 

II

K. Tauszyński

W. Parczewski

 

A. Pikoń

Dokumentacja budowlana 3.

Dokumentacja budowlana 4.

 

Auto Cad

WSiP

WSiP

 

Helion

15/03

2/00

 

7

Technologia robót murarsko tynkarskich

III

M. Popek

Wykonywanie tynków

 

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

WSiP

 

WSiP

 

 

8

Roboty konstrukcyjno-budowlane

II

E. Szymański

 

Z. Kowalczyk,

J. Zabielski

Materiały budowlane

 

Kosztorysowanie i normowanie

WSiP

 

WSiP

 

 

05/2005

 

9

Roboty murarskie i tynkarskie

III

M. Popek

M. Popek

Wykonywanie tynków.

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.

WSiP

WSiP

 

 

10

Działalność gospodarcza w budownictwie

IV

T. Gorzelany, W. Aue

Prowadzenie działalności gospodarczej

WSiP

 

 

11

Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa

IV

Z. Kowalczyk,

J. Zabielski

 

Z. Kowalczyk,

J. Zabielski

Sporządzanie kosztorysów. NORMA PRO

 

Przygotowanie dokumentacji przetargowej

WSiP

 

 

WSiP

 

 

12

Technologia robót konstrukcyjno-budowlanych

I

E. Szymański

 

Z. Kowalczyk,

J. Zabielski

 

M. Popek

Materiały budowlane

 

Kosztorysowanie i normowanie

 

 

Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych

WSiP

 

WSiP

 

 

WSiP

 

 

05/2005

 

II

M. Popek

Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych

WSiP

 

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Technikum

Zawód: technik logistyk

 

1

Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej

I

T. Gorzelany

 

P. Andrzejczyk

Prowadzenie działalności gospodarczej

 

Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw dla logistyków

WSiP

 

Biblioteka Logistyka

2013

 

2013

 

2

Zapasy i magazynowanie

I

A. Rożej, J. Stolarski,
J. Śliżewska

Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych

WSiP

2014

 

3

Dystrybucja

I

J. Śliżewska,
D. Zadrożna,

Organizowanie i monitorowanie dystrybucji

WSiP

2014

 

4

Planowanie produkcji i dystrybucji

I

D. Cybulska, A. Kij,

M. Ligaj

Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji

WSiP        

2014

 

5

Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych

II

W. Matysiak, E. Mizerska-Błasiak, J. Stochaj

Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych

WSiP        

2015

 

III

W. Matysiak, E. Mizerska-Błasiak, J. Stochaj

Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych

WSiP        

2015

 

IV

M. Deja, A. Rożej, J. Stochaj

Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych

WSiP        

2015

 

6

Logistyka zaopatrzenia i produkcji

II

S. Krzyżniak, P. Cyplik,

A. Niemczyk

Zapasy i magazynowanie tom I i II

Biblioteka Logistyka

2014

 

7

Usługi transportowo-spedycyjne

II

R. Kacperczyk

Transport i spedycja cz. 1

DIFIN

2009

 

III

R. Kacperczyk

Transport i spedycja cz. 2

DIFIN

2009

 

8

Język obcy w logistyce

II

M. Grussendorf

English for Logistics

OXFORD BUSINESS ENGLISH

 

 

III

M. Grussendorf

 

 

 

V. Evans, J. Dooley,

D. Buchannan

English for Logistics

 

 

 

Logistics

OXFORD BUSINESS ENGLISH

 

Express Publishing

 

 

IV

V. Evans, J. Dooley,

D. Buchannan

 

A. Matulewska,

M. Matulewski

Logistics

 

 

My logistics

Express Publishing

 

 

Instytut Logistyki i Magazynowania

 

 

9

Język obcy w logistyce-rosyjski

II

A. Zybert

Nowyj Dialog 1, 2

WSiP

2014

 

10

Procesy transportowe w logistyce

III, IV

M. Stajniak, M. Hajdul

Transport i spedycja

Instytut Logistyki i Magazynowania

19/2008

 

11

Obsługa jednostek zewnętrznych

III, IV

M. Matulewski

Systemy logistyczne

Instytut Logistyki i Magazynowania

2008

 

12

Planowanie przepływu zasobów i informacji

III, IV

D. Cybulska

Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji

WSiP

2014

 

13

Organizacja procesów magazynowych

II

A. Kij, M. Ligaj,

J. Śliżewska, D. Zadrożna

Obsługa magazynów

WSiP

2017

 

14

Pracownia technik biurowych

II

U. Łatka

Organizacja i technika pracy biurowej

WSiP

2014

 

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Technikum

Zawód: technik informatyk

 

1

Administracja bazami danych

III

P. Domka

 

 

J. Pokorska

 

 

Kwalifikacja E.14. Bazy danych i systemy baz danych. Część 2

 

Kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

WSiP

 

 

Helion Edukacja

 

 

IV

J. Pokorska

Tworzenie baz danych i administrowanie bazami cz. 2 E.14

Helion

2013

 

2

Systemy baz danych

III

J. Pokorska

Kwalifikacja E.14. Część 2.  Tworzenie baz danych oraz administrowanie bazami

Helion

 

 

IV

J. Pokorska

Tworzenie baz danych i administrowanie bazami cz. 2 E.14

Helion

2013

 

3

Programowanie aplikacji internetowych

III

M. Łokińska

3 część kwalifikacji E.14. Aplikacje internetowe

WSiP

 

 

IV

M. Łokińska

Aplikacje internetowe-javascript, php E.14

WSiP

 

 

4

Język obcy zawodowy

 

IV

V. Evans,

J. Dodey,

S. Wright

Information Technology

Express Publishing

 

 

5

Systemy operacyjne

I

T. Kowalski

Kwalifikacja E12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Helion Edukacja

 

 

II

T. Kowalski

Kwalifikacja E12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Helion Edukacja

 

 

6

Urządzenia techniki komputerowej

I

T. Kowalski

Kwalifikacja E12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Helion Edukacja

 

 

7

Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej

I

T. Kowalski

 

 

 

T. Marciniuk, K. Pytel,
S. Osetek

Kwalifikacja E12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy. Część 1 i 2

Helion Edukacja

 

 

 

WSiP

 

 

II

T. Kowalski

 

 

 

T. Marciniuk , K. Pytel,
S. Osetek

 

 

T. Marciniuk , K. Pytel,
S. Osetek

Kwalifikacja E12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

 

Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego (2 część kwalifikacji E.12)

 

Naprawa komputera osobistego (3 część kwalifikacji E.12)

Helion Edukacja

 

 

 

WSiP

 

 

WSiP

 

 

8

Sieci komputerowe

II

P. Bensel

Kwalifikacja E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami cz.1

Helion Edukacja

 

 

III

B. Halska, P. Bensel

Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. cz. 2

Helion Edukacja

 

 

9

Witryny i aplikacje internetowe

II

J. Pokorska

 

 

M. Łokińska

 

Kwalifikacja E.14. Część 1. Tworzenie stron internetowych

 

Kwalifikacja E.14. Część 1. Witryny internetowe

Helion Edukacja

 

 

WSiP

 

 

III

J. Pokorska

 

 

 

M. Łokińska

Kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

 

3 część kwalifikacji E.14. Aplikacje internetowe

Helion Edukacja

 

 

 

WSiP

 

 

IV

M. Łokińska

Aplikacje internetowe - javascript, php E.14

WSiP

 

 

10

Administracja  systemami operacyjnymi

II

P. Bensel

Kwalifikacja E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami cz.1

Helion Edukacja

 

 

11

Eksploatacja urządzeń peryferyjnych

i sieciowych

II

P. Bensel

 

 

 

K. Pytel, S. Osetek

Kwalifikacja E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami cz.1

 

Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych. Cz. 1

Helion Edukacja

 

 

 

WSiP

 

 

12

Projektowanie      i montaż lokalnych sieci komputerowych

III

K. Pytel, S. Osetek

 

 

K. Pytel, S. Osetek

 

Kwalifikacja E.13. Konfigurowanie urządzeń sieciowych. Część 2

 

Kwalifikacja E.13. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi. Część 3

WSiP

 

 

WSiP

 

 

13

Działalność gospodarcza w branży informatycznej

IV

T. Gorzelany, W. Aue

Prowadzenie działalności gospodarczej

WSiP

 

 

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Technikum

Zawód: technik pojazdów samochodowych

 

1

Podstawy konstrukcji maszyn

I

W. Siuta

Mechanika techniczna

WSiP

 

 

II

A. Rutkowski

Części maszyn

WSiP

 

 

2

Technologia napraw zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

I

Praca zbiorowa

 

 

R. Fundowicz,

M. Radzimierski,

M. Wieczorek

Budowa pojazdów samochodowych cz. 1 i 2

 

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

REA

 

 

WSiP

47/03

 

 

2013

 

II

M. Karczewski,
L. Szczęch,
G. Trawiński

 

Praca zbiorowa

Silniki pojazdów samochodowych

 

 

 

Budowa pojazdów samochodowych cz. 1 i 2

WSiP

 

REA

2013

 

47/03

 

III

M. Karczewski,
L. Szczęch,
G. Trawiński

M. Dąbrowski,
S. Kowalczyk,
G. Trawiński

Silniki pojazdów samochodowych

 

 

 

Diagnostyka pojazdów samochodowych

WSiP

 

 

 

WSiP

2013

 

 

 

2013

 

IV

M. Dąbrowski,
S. Kowalczyk,
G. Trawiński

 

S. Kowalczyk

Diagnostyka pojazdów samochodowych

 

 

 

Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych

WSiP

 

 

 

WSiP

2013

 

 

 

2014

 

3

Technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

I

K. Pacholski

 

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych

WKiŁ

2013

 

II

K. Pacholski

 

 

G. Dyga, G. Trawiński

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych

 

Diagnostyka układów elektrycznych         i elektronicznych pojazdów samochodowych

WKiŁ

 

 

WSiP

2013

 

 

2014

 

III

P. Wróblewski

 

 

 

P. Wróblewski

Diagnostyka układów elektrycznych         i elektronicznych pojazdów samochodowych

 

Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

WSiP

 

 

 

WSiP

2014

 

 

 

2014

 

4

Techniki wytwarzania

I

T. Lewandowski

Rysunek techniczny dla mechaników

WSiP

 

 

II

A. Rutkowski

Części maszyn

WSiP

 

 

5

Naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

II

S. Orzełowski,

S. Kowalczyk

 

R. Fundowicz,

M. Radzimierski,

M. Wieczorek

Naprawa pojazdów samochodowych

 

 

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

WSiP

 

 

WSiP

2013

 

 

2013

 

III

M. Karczewski,
L. Szczęch,
G. Trawiński

M. Dąbrowski,
S. Kowalczyk,
G. Trawiński

Silniki pojazdów samochodowych

 

 

 

Diagnostyka pojazdów samochodowych

WSiP

 

 

 

WSiP

2013

 

 

 

2013

 

IV

M. Dąbrowski,
S. Kowalczyk,
G. Trawiński

 

S. Kowalczyk

Diagnostyka pojazdów samochodowych

 

 

 

Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych

WSiP

 

 

 

WSiP

2013

 

 

 

2014

 

6

Przepisy ruchu drogowego          w zakresie kategorii B

II

F. Prusiecki

Podręczny kodeks drogowy

WSiP

 

 

7

Naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

III

G. Dyga, G. Trawiński

 

 

 

G. Dyga, G. Trawiński

Diagnostyka układów elektrycznych         i elektronicznych pojazdów samochodowych

 

Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

WSiP

 

 

 

WSiP

2014

 

 

 

2014

 

IV

G. Dyga, G. Trawiński

 

 

 

G. Dyga, G. Trawiński

 

 

 

P. Kubiak, M. Zalewski

Diagnostyka układów elektrycznych         i elektronicznych pojazdów samochodowych

 

Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

 

Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych

WSiP

 

 

 

WSiP

 

 

 

WKiŁ

2014

 

 

 

2014

 

 

 

2012

 

8

Diagnostyka zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

II

G. Dyga, G. Trawiński

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych cz. 1

WSiP

2017

 

9

Działalność gospodarcza w branży samochodowej

IV

T. Gorzelany, W. Aue

Prowadzenie działalności gospodarczej

WSiP

 

 

10

Język obcy zawodowy

IV

J. D. Dearholt

 

R. Sarna, K. Sarna

Mechanics

 

Język angielski zawodowy w branży samochodowej i mechanicznej

Express Publishing

 

WSiP

 

 

 

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Technikum

Zawód: technik technologii drewna

 

1

Technologia wyrobów stolarskich

I

Praca zbiorowa

 

 

J. Prażmo

 

H. Nowak

Technologia drewna. Podręcznik do nauki zawodu. Cz. 1, 2 i 3

 

Stolarstwo cz. 1

 

Stolarstwo cz.2

REA

 

 

WSiP

 

WSiP

 

 

II

Praca zbiorowa

 

 

J. Prażmo

 

H. Nowak

Technologia drewna. Podręcznik do nauki zawodu. Cz. 1, 2 i 3

 

Stolarstwo cz. 1

 

Stolarstwo cz.2

REA

 

 

WSiP

 

WSiP

 

 

III

J. Prażmo

Stolarstwo cz.1 i 2

WSiP

 

 

2

Maszyny i urządzenia do obróbki drewna i tworzyw drzewnych

I

J. Bujkowski, S. Bieniek

 

 

S. Bieniek,

K. Duchnowski

 

L. Bożenko

Maszyny i urządzenia do obróbki drewna cz. 1 i 2

 

Obrabiarki i urządzenia w stolarstwie

 

 

Maszynoznawstwo

WSiP

 

 

WSiP

 

 

WSiP

 

 

II

J. Bujkowski, S. Bieniek

 

 

S. Bieniek,

K. Duchnowski

 

L. Bożenko

Maszyny i urządzenia do obróbki drewna cz. 1 i 2

 

Obrabiarki i urządzenia w stolarstwie

 

 

Maszynoznawstwo

WSiP

 

 

WSiP

 

 

WSiP

 

 

III

Praca zbiorowa

Technologia drewna cz. 1, 2, 3

REA

 

 

3

Dokumentacja techniczna wyrobów stolarskich

I

L. Giełdowski

Rysunek techniczny dla stolarza i technika technologii drewna. Podręcznik

WSiP

 

 

II

L. Giełdowski

Rysunek techniczny dla stolarza i technika technologii drewna. Podręcznik

WSiP

 

 

III

L. Giełdowski

Rysunek techniczny dla stolarza i technika technologii drewna

WSiP

 

 

4

Obróbka pomocnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich

I

J. Prażmo

 

H. Nowak

Stolarstwo cz. 1

 

Stolarstwo cz.2

WSiP

 

WSiP

 

 

II

J. Prażmo

 

H. Nowak

Stolarstwo cz. 1

 

Stolarstwo cz.2

WSiP

 

WSiP

 

 

5

Obróbka zasadnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich

II

Praca zbiorowa

 

 

J. Prażmo

 

H. Nowak

Technologia drewna. Podręcznik do nauki zawodu. Cz. 1, 2 i 3

 

Stolarstwo cz. 1

 

Stolarstwo cz.2

REA

 

 

WSiP

 

WSiP

 

 

III

J. Prażmo

 

Praca zbiorowa

Stolarstwo cz.1 i 2

 

Technologia drewna cz. 1, 2, 3

WSiP

 

REA

 

 

6

Organizacja produkcji w przemyśle drzewnym

III

J. Szczuka, J. Żurowski

Materiałoznawstwo przemysłu drzewnego

WSiP

 

 

7

Naprawy, renowacje i konserwacje wyrobów stolarskich

III

Praca zbiorowa

 

Praca zbiorowa

Technologia drewna cz. 1, 2, 3

 

Praca w drewnie

REA

 

Arkady

 

 

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Technikum

Zawód: technik usług fryzjerskich

 

 

1

Podstawy fryzjerstwa

I

T. Kuligowska-Jakubik,

M. Richter

Podstawy fryzjerstwa

WSiP

2013

 

2

Techniki fryzjerskie

I

T. Kuligowska-Jakubik,

M. Richter

Techniki fryzjerskie pielęgnacji włosów

WSiP

2013

 

3

Wizualizacja wizerunku

I

T. Kuligowska-Jakubik,

M. Richter

Projektowanie fryzur

WSiP

2017

 

4

Procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur

I

T. Kuligowska-Jakubik,

M. Richter

Pracownia fryzjerska – technik usług fryzjerskich, fryzjer

WSiP

2017

 

 

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Technikum

Zawód: technik elektryk

 

1

Elektrotechnika i elektronika

I

A. Bielawski, J. Grygiel

Podstawy elektrotechniki w praktyce. Podręcznik do nauki zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

WSiP

 

 

2

Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych

I

A. Bielawski, W. Kuźma

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Cz. 2

WSiP

 

 

3

Pomiary w elektrotechnice i elektronice

I

M. Pilawski, T. Winek

Pracownia elektryczna

WSiP

 

 

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Technikum

Zawód: technik teleinformatyk

 

1

Transmisja danych

I

A. Simmonds

Wprowadzenie do transmisji danych

WKŁ

 

 

2

Sieci komputerowe

I

P. Bensel

Kwalifikacja E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami cz.1

Helion Edukacja

 

 

3

Systemy komputerowe

I

T. Kowalski

Kwalifikacja E12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Helion Edukacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

typ szkoły

 

adres szkoły

nazwa szkoły

Branżowa Szkoła I stopnia

Zawód:

-kierowca mechanik

-monter zabudowy i robót wykończeniowych                 w budownictwie

-fryzjer

-magazynier

Zespół Szkół Nr 1

ul. Rubinkowskiego 8

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zespół Szkół Nr 1

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

im. rtm. Witolda Pieckiego

ul. Rubinkowskiego 8

07-300 Ostrów Mazowiecka

Lp.

Przedmiot

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr dopuszczenia zgodny z wykazem podręczników

Uwagi

1

Język polski

I

J. Kusiak

 

,,Odkrywamy na nowo” podręcznik do języka polskiego dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Kl. I cześć 1

OPERON

 

526/1/2012

 

 

II

J. Kusiak

 

 

 

B. Chuderska

,,Odkrywamy na nowo” podręcznik do języka polskiego dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Kl. I cześć 1

 

,,Odkrywamy na nowo” podręcznik do języka polskiego dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Kl. II cześć 2

OPERON

 

 

 

OPERON

526/1/2012

 

 

 

526/2/2013

 

 

III

B. Chuderska

,,Odkrywamy na nowo” podręcznik do języka polskiego dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Kl. II cześć 2

OPERON

526/2/2013

 

 

2

Język angielski

I

 

New Horizons 1

OXFORD UNIVERSITY PRESS

297/1/2010

 

II

 

New Horizons 1

OXFORD UNIVERSITY PRESS

297/1/2010

 

III

P. Radley, D. Simons,

M. Wieruszewska

‘New Horizons 2’

OXFORD UNIVERSITY PRESS

297/2/2010

 

2

Język niemiecki

I

 

J. Szczęk,

A. Kryczyńska-Pham

Fokus 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

WSiP

695/1/2014

 

II

J. Szczęk,

A. Kryczyńska-Pham

Fokus 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

WSiP

695/1/2014

 

III

A. Kryczyńska-Pham

Fokus 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

WSiP

695/2/2015

 

4

Historia

I

 

B. Burda, B. Halczak,

A. Roszak

„Odkrywamy na nowo”

OPERON

 

456/2012

 

 

II

B. Burda, B. Halczak,

R. M. Józefiak, A. Roszak,

M. Szymczak

„Odkrywamy na nowo” część 2

OPERON

 

456/2012

 

 

5

Wiedza o społeczeństwie

III

Z. Smutek,

J. Maleska

Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy. „Odkrywamy na nowo”

OPERON

407/2011

 

 

6

Matematyka

I

W. Babiański,

K. Wej

Matematyka cz. 1

Nowa Era

573/1/2012

 

II

W. Babiański,

K. Wej

 

W. Babiański,

K. Wej

Matematyka cz. 1

 

 

Matematyka cz. 2

Nowa Era

 

 

Nowa Era

573/1/2012

 

 

573/2/2013

 

III

W. Babiański,

K. Wej

Matematyka cz. 2

Nowa Era

573/2/2013

 

7

Fizyka

I

M. Braun, W. Śliwa

„Odkryć fizykę”

NOWA ERA

447/2012/2015

 

8

Geografia

I

S. Kurek

„Odkrywamy na nowo”, zakres podstawowy

OPERON

429/2012

 

9

Podstawy przedsiębiorczości

II

Z. Makieła,

T. Rachwał

„Krok w przedsiębiorczość” + zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

467/2012

 

10

Informatyka

I

B. Kwaśny, A. Szymczak

Informatyka w ćwiczeniach. Podręcznik. Zakres podstawowy

PWN

437/2012

 

11

Wychowanie fizyczne

 

 

 

 

 

 

 

12

Edukacja dla bezpieczeństwa

I

M. Noniewicz,

A. W. Nowak-Kowal,

Z. Smutek

Edukacja dla bezpieczeństwa, seria „Odkrywamy na nowo”

OPERON

411/2012

 

13

Biologia

I

 

A. Baca, M. Łaszczyca,

P. Łaszczyca,

G. Skirmuntt

„Biologia – Ciekawi świata”, zakres podstawowy

OPERON

457/2012

 

14

Chemia

I

 

R. Hassa, A. Mrzigod,

J. Mrzigod

„To jest chemia” – zakres podstawowy

Nowa Era

438/2012

 

15

Religia

 

I

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

16

Wychowanie do życia

w rodzinie

I

Król T., Ryś M. (red)

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

RUBIKON

270/01

 

II

Król T., Ryś M. (red)

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

RUBIKON

270/01

 

III

Król T., Ryś M. (red)

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

RUBIKON

270/01

 

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Branżowa Szkoła I stopnia

Zawód: kierowca mechanik

 

1

Podstawy konstrukcji maszyn

I

A. Górecki

Technologia ogólna

WSiP

1984

 

2

Technologia napraw zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

II

T. Rychter

 

P. Fundowicz,

M. Radzimierski,

 

S. Orzełowski

Mechanika pojazdów samochodowych

 

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

 

 

Budowa podwozi i nadwozi samochodowych

WSiP

 

WSiP

 

 

 

WSiP

2013

 

2013

 

 

 

2013

 

III

S. Orzełowski,
S. Kowalczyk

 

M. Karczewski,

L. Szczęch,

G. Trawiński

 

M. Dąbrowski,

S. Kowalczyk,

G. Trawiński

Naprawa pojazdów samochodowych

 

 

Silniki pojazdów samochodowych

 

 

 

Diagnostyka pojazdów samochodowych

WSiP

 

 

WSiP

 

 

 

WSiP

2013

 

 

2013

 

 

 

2013

 

3

Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych – zajęcia praktyczne

II

G. Dyga,

G. Trawiński

Pracownia diagnostyki samochodowej M18

WSiP

 

 

III

G. Dyga,

G. Trawiński

Pracownia diagnostyki samochodowej M18

WSiP

 

 

4

Techniki wytwarzania

I

T. Lewandowski

Rysunek techniczny dla mechaników

WSiP

 

 

5

Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B

II

D. Frankowski,

S. Moszczyński

Techniki kierowania pojazdami machanicznymi

WSiP

 

 

6

Budowa pojazdów samochodowych

I

T. Rychter

Mechanik pojazdów samochodowych

WSiP

 

 

7

Działalność gospodarcza w transporcie

III

T. Gorzelany,
W. Aue

Prowadzenie działalności gospodarczej

WSiP

 

 

8

Przewóz towarów środkami transportu drogowego

II

R. Kacperczyk

Transport i spedycja

Difin

 

 

III

 

 

 

 

 

9

Obróbka mechaniczna – zajęcia praktyczne

I

 

 

 

 

 

10

Język obcy w branży samochodowej

III

Jim D. Dearholt

 

M. Kavanagh

 

P. Rochowski

„Mechanics”

 

English for the Automobile Industry

 

Język niemiecki zawodowy w branży samochodowej i mechanicznej. Zeszyt ćwiczeń. Szkoły ponadgimnazjalne 2013

Express Publishing

 

Oxford

 

 

 

 

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Branżowa Szkoła I stopnia

Zawód: fryzjer

 

1

Podstawy fryzjerstwa

I

T. Kuligowska – Jakubik, M. Richter

Podstawy fryzjerstwa

WSiP

 

 

 

II

T. Kuligowska – Jakubik, M. Richter

Podstawy fryzjerstwa

WSiP

 

2013

 

III

 

 

 

 

 

2

Techniki fryzjerskie

I

T. Kuligowska – Jakubik, M. Richter

Techniki fryzjerskie pielęgnacji włosów

WSiP

48/2013

 

II

T. Kuligowska – Jakubik, M. Richter

Techniki fryzjerskie – strzyżenia włosów, formowania fryzur i ondulowania

WSiP

2013

 

III

T. Kuligowska – Jakubik, M. Richter

Techniki fryzjerskie zmiany koloru włosów

WSiP

6/2013

 

3

Wykonywanie  i stylizacja fryzur – zajęcia praktyczne

I

M. Hulsken,                       H. Krotekamp,                    B. Wiggelinghoff

Fryzjerstwo wraz z poradami kosmetycznymi

REA

20/2006

 

II

T. Kuligowska – Jakubik, M. Richter, A. Jakubik

Pracownia fryzjerska – technik usług fryzjerskich, fryzjer

WSiP

2017

 

III

 

 

 

 

 

4

Zarządzanie salonem fryzjerskim

III

 

 

 

 

 

5

Język obcy zawodowy

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Branżowa Szkoła I stopnia

Zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

1

Podstawy budownictwa

I

K. Podawca

 

Zarys budownictwa ogólnego. Technologia

WSiP

 

 

2

Rysunek budowlany

I

T. Maj

Zawodowy rysunek budowlany

WSiP

21/2006

 

3

Technologia montażu systemów suchej zabudowy

I

A. Kusina, M. Machnik

Montaż ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych

WSiP

 

 

II

A. Kusina, M. Machnik

Montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych

WSiP

 

 

III

 

 

 

 

 

4

Technologia robót malarsko-tynkarskich

I

Z. Wolski

 

A. Kusina

 

M. Machnik

Roboty malarskie. Technologia

 

Wykonywanie robót malarskich

 

Wykonywanie robót tapeciarskich

WSiP

 

WSiP

 

WSiP