Kalendarz roku szkolnego

        2017/2018

 

Lp

Termin

Godzina

Zadanie

WRZESIEŃ

1.

4  wrzesień

9.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

 2.

15 wrzesień 

 

Rozpoczęcie zajęć w szkołach dla dorosłych   liceum, szkoła policealna

3.

12 wrzesień  

15.15

Posiedzenie Rady Pedagogicznej:

-     zatwierdzenie planów pracy zespołów przedmiotowych.

-     Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok 2017/2018

4.

13 wrzesień    

17.00

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I  i  II ( wszystkich typów szkół)

5.

14 wrzesień

17.00

Spotkanie z rodzicami uczniów klas III i IV (wszystkich typów szkół)

6.

28 wrzesień

        11.00

Dzień Patrona Szkoły rtm. Witolda Pileckiego – ślubowanie klas pierwszych

PAŹDZIERNIK

1.

4 październik

15.15 – 16.15

Dzień Otwarty.

2.

13 październik   

 

Dzień Edukacji Narodowej

LISTOPAD

1.               

listopad

 

Próbny egzamin maturalny wg. harmonogramu.

2.               

listopad

 

Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wg harmonogramu.- etap pisemny

3.               

2-3 listopad

 

Dzień wolny – podstawa prawna:

§ 5 ust.1 Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami)

4.               

8 listopad

15.15 - 16.15

Dzień Otwarty.

5.               

11 listopad

 

Wystawa okolicznościowa z okazji Święta Niepodległości

6.               

14 listopad    

15.15

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej:

- analiza jakościowa i ilościowa oraz  podsumowanie wyników egzamin maturalny za rok szkol. 2016/2017

- analiza jakościowa i ilościowa oraz podsumowanie wyników  egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe za rok szkol. 2016/2017

 

7.               

15 listopad

  

17.00

 

Spotkanie z rodzicami, ( wywiadówka )

GRUDZIEŃ

1.               

5 grudzień

 

Powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych na I semestr

2.               

6 grudzień

 

Dzień Otwarty

3.               

22 grudzień

 

Uroczysty apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia

4.               

23 grudzień  - 1 styczeń  

 

Zimowa Przerwa Świąteczna.

STYCZEŃ

1.               

styczeń  

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja styczniowa ( część pisemna i praktyczna) wg. harmonogramu ogłoszonego przez Dyrektora CKE

2.               

5 styczeń

 

Ostateczne wystawienie ocen za I semestr.

3.               

10 styczeń

 

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej - szkoły dla młodzieży

4.               

11 styczeń

17.00

Spotkanie z rodzicami – wywiadówka za I semestr

5.               

12 styczeń

 

Zakończenie zajęć lekcyjnych I semestru szkół dla młodzieży

6.               

12-13 styczeń

 

Sesja Egzaminacyjna - szkoły dla dorosłych

7.               

13-28 styczeń

 

Ferie zimowe

8.               

29 styczeń

 

Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych II semestru szkół dla młodzieży

LUTY

1.            

6 luty

15.15

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowanie I semestru

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej - szkoły dla dorosłych

2.            

2-3 luty

 

Sesja egzaminacyjna – szkoły dla dorosłych

3.            

luty

 

Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

MARZEC

1.               

marzec

 

Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

2.               

marzec

 

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

3.               

marzec

 

Rekolekcje Wielkopostne

4.               

1 marzec

 

Wystawa okolicznościowa z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Manewry surwiwalowo-obronne ,,Pamięci żołnierzy wyklętych” klas mundurowych.

5.               

7 marzec

15.15 – 16.15

Dzień Otwarty.

6.               

27 marzec

 

Powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych w klasach maturalnych

7.               

29 marzec– 3 kwiecień

 

Wiosenna przerwa świąteczna

KWIECIEŃ

1.               

kwiecień

 

Dni Promocji Szkoły

2.               

18 kwiecień

17.00

Spotkanie z rodzicami – wywiadówka ( klasy przejściowe ).

3.               

21 kwiecień

 

Ostateczne wystawienie ocen w klasach maturalnych.

4.               

 kwiecień

 

Wystawa okolicznościowa z okazji Święta Konstytucji 3-Maja

5.               

24 kwiecień   

15.15

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej dla klas maturalnych.

6.               

27 kwiecień   

9.30

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych.

7.               

30 kwiecień

 

Dzień wolny – podstawa prawna:

§ 5 ust.1 Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami)

MAJ

1.               

1 maj

 

Święto Pracy – dzień wolny

2.               

2 maj

 

dzień wolny – podstawa prawna:

§ 5 ust.1 Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami)

Święto Flagi

3.               

3 maj

 

Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny

Wystawa Okolicznościowa

4.               

4 - 8 maj

 

Dni wolne od zajęć lekcyjnych dla klas przejściowych

§ 5 ust.1 Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami)

5.               

4 – 24 maj     

 

Egzamin maturalny pisemny – według harmonogramu ogłoszonego przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

6.               

7 – 25 maj

 

Egzamin maturalny ustny – według harmonogramu ogłoszonego przez dyrektora Zespołu Szkół Nr 1

7.               

16 maj

15.15 – 16.15

Dzień Otwarty.

8.               

22 maj    

 

Powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych.

9.               

31 maj

 

Boże Ciało – dzień wolny

CZERWIEC

1.               

czerwiec

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wg harmonogramu ogłoszonego przez dyrektora CKE

- etap pisemny

2.               

czerwiec

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wg harmonogramu ogłoszonego przez dyrektora CKE

- etap praktyczny

3.               

1 czerwiec

 

dzień wolny – podstawa prawna:

§ 5 ust.1 Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami)

4.               

6 czerwiec

 

Dzień Otwarty

5.               

15 czerwiec

 

Ostateczne wystawienie ocen

6.               

19 czerwiec

15.15

Posiedzenie Rady Pedagogicznej klasyfikacja końcoworoczna.

7.               

22 czerwiec   

9.00

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

8.               

22 czerwiec  

 

Rozpoczęcie rekrutacji – wg harmonogramu ogłoszonego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty

LIPIEC - SIERPIEŃ

1.               

lipiec

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej:

podsumowanie roku szkolnego 2017/2018.

-sprawozdania zespołów przedmiotowych za rok szkolny 2017/2018

- sprawozdanie  dyrektora szkoły z planu nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018

-wnioski do pracy na rok szkolny 2018/2019

2.               

lipiec

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe wg. harmonogramu – ZSZ ( etap praktyczny )

3.               

3 lipiec

 

Ogłoszenie przez CKE wyników matur – wydanie świadectw maturalnych

4.               

21 sierpień

 

Egzamin maturalny w terminie poprawkowy – cześć pisemna

5.               

21 – 22 sierpień

 

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – część ustna

6.               

25 sierpień

 

Ogłoszenie przez CKE wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – wydanie dyplomów

 

           Zestawienie Dni Otwartych i wywiadówek 2017/2018

Data

Godz.

Rodzaj spotkania

4 październik

15.15 – 16.15

Dzień Otwarty.

8 listopad

15.15 – 16.15

Dzień Otwarty.

6 grudzień

15.15 – 16.15

Dzień Otwarty.

7 marzec

15.15 – 16.15

Dzień Otwarty.

5 kwiecień

15.15 - 16.15

Dzień Otwarty.

16 maj

15.15 – 16.15

Dzień Otwarty.

6 czerwiec

15.15 – 16.15

Dzień Otwarty.

12 wrzesień    

17.00

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I  i  II ( wszystkich typów szkół) - tylko wychowawcy

13 wrzesień

17.00

Spotkanie z rodzicami uczniów klas III i IV (wszystkich typów szkół) – tylko wychowawcy

15 listopad

  

17.00

 

Spotkanie z rodzicami – wszystkie klasy ( wszyscy nauczyciele )

11 styczeń   

17.00

Spotkanie z rodzicami –  za I semestr 2017/2018 (wszyscy nauczyciele )

18 kwiecień  

17.00

Spotkanie z rodzicami – ( klasy przejściowe ) (wszyscy nauczyciele )