Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

Lp

Termin

Godzina

Zadanie

WRZESIEŃ

1.

3  wrzesień

9.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

 2.

14 wrzesień 

 

Rozpoczęcie zajęć w szkołach dla dorosłych   liceum, szkoła policealna

3.

11 wrzesień  

15.15

Posiedzenie Rady Pedagogicznej:

-     zatwierdzenie planów pracy zespołów przedmiotowych.

-     Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok 2018/2019

4.

12 wrzesień    

17.00

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I  i  II ( wszystkich typów szkół)

5.

13 wrzesień

17.00

Spotkanie z rodzicami uczniów klas III i IV (wszystkich typów szkół)

6.

28 wrzesień

        11.00

Dzień Patrona Szkoły rtm. Witolda Pileckiego – ślubowanie klas pierwszych

PAŹDZIERNIK

1.

3 październik

15.20 – 16.20

Dzień Otwarty.

2.

12 październik   

 

Dzień Edukacji Narodowej - Akademia

LISTOPAD

1.               

listopad

 

Próbny egzamin maturalny wg. harmonogramu.

2.               

listopad

 

Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wg harmonogramu.- etap pisemny

3.               

2 listopad

 

Dzień wolny – podstawa prawna:

§ 5 ust.1 Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami)

4.               

7 listopad

15.20 - 16.20

Dzień Otwarty.

5.               

5-16 listopad

 

Wystawa okolicznościowa z okazji Święta Niepodległości ,,100 lat niepodległości w banknocie”

6.               

13 listopad    

15.20

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej:

- analiza jakościowa i ilościowa oraz  podsumowanie wyników egzamin maturalny za rok szkol. 2017/2018

- analiza jakościowa i ilościowa oraz podsumowanie wyników  egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe za rok szkol. 2017/2018

 

7.               

21 listopad

  

17.00

 

Spotkanie z rodzicami, ( wywiadówka )

GRUDZIEŃ

1.               

5 grudzień

 

Dzień Otwarty

2.               

17 grudzień

 

Powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych na I semestr

3.               

20 grudzień

 

Uroczysty apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia

4.               

22 grudzień  - 1 styczeń  

 

Zimowa Przerwa Świąteczna.

STYCZEŃ

1.            

styczeń  

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja styczniowa ( część pisemna i praktyczna) wg. harmonogramu ogłoszonego przez Dyrektora CKE

2.            

17 styczeń

 

Ostateczne wystawienie ocen za I semestr.

3.            

22 styczeń

 

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

4.            

24 styczeń

17.00

Spotkanie z rodzicami – wywiadówka za I semestr

5.            

25 styczeń

 

Zakończenie zajęć lekcyjnych I semestru

6.            

26 styczeń – 10 luty

 

Ferie zimowe

LUTY

1.            

11 luty

 

Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych II semestru

2.            

12 luty

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowanie I semestru

3.            

luty

 

Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

MARZEC

1.            

marzec

 

Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

2.            

marzec

 

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

3.            

marzec

 

Rekolekcje Wielkopostne

4.            

1 marzec

 

Wystawa okolicznościowa z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Manewry surwiwalowo-obronne ,,Pamięci żołnierzy wyklętych” klas mundurowych.

5.            

6 marzec

15.20 – 16.20

Dzień Otwarty.

6.            

12 marzec

 

Powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych w klasach maturalnych

KWIECIEŃ

1.            

kwiecień

 

Dni Promocji Szkoły

2.            

10 kwiecień

17.00

Spotkanie z rodzicami – wywiadówka ( klasy przejściowe ).

3.            

12 kwiecień

 

Ostateczne wystawienie ocen w klasach maturalnych.

4.            

16 kwiecień   

15.20

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej dla klas maturalnych.

5.            

18 kwiecień– 23 kwiecień

 

Wiosenna przerwa świąteczna

6.            

26 kwiecień   

9.30

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych.

7.            

 29-30 kwiecień

 

Wystawa okolicznościowa z okazji Święta Konstytucji 3-Maja

MAJ

1.               

1 maj

 

Święto Pracy – dzień wolny

2.               

2 maj

 

dzień wolny – podstawa prawna:

§ 5 ust.1 Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami)

Święto Flagi

3.               

3 maj

 

Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny

Wystawa Okolicznościowa

4.               

6 - 8 maj

 

Dni wolne od zajęć lekcyjnych dla klas przejściowych

§ 5 ust.1 Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami)

5.               

6 – 24 maj     

 

Egzamin maturalny pisemny – według harmonogramu ogłoszonego przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

6.               

6 – 24 maj

 

Egzamin maturalny ustny – według harmonogramu ogłoszonego przez dyrektora Zespołu Szkół Nr 1

7.               

13 maj

 

Powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych.

8.               

15 maj

15.20 – 16.20

Dzień Otwarty.

9.               

25 maj

 

Jubileusz 55 – lecia szkoły / Zjazd Absolwentów

CZERWIEC

1.               

czerwiec

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wg harmonogramu ogłoszonego przez dyrektora CKE

- etap pisemny

2.               

czerwiec

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wg harmonogramu ogłoszonego przez dyrektora CKE

- etap praktyczny

3.               

5 czerwiec

15.20-16.20

Dzień Otwarty

4.               

7-8 czerwiec

 

VII Ogólnopolski Zjazd Szkół noszących imię Rotmistrza Witolda Pileckiego.

5.               

13 czerwiec

 

Ostateczne wystawienie ocen

6.               

18 czerwiec

15.20

Posiedzenie Rady Pedagogicznej klasyfikacja końcoworoczna.

7.               

20 czerwiec

 

Dzień wolny – Boże Ciało

8.               

21 czerwiec   

9.00

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

9.               

21 czerwiec  

 

Rozpoczęcie rekrutacji – wg harmonogramu ogłoszonego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty

LIPIEC - SIERPIEŃ

1.            

lipiec

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej:

podsumowanie roku szkolnego 2018/2019.

-sprawozdania zespołów przedmiotowych za rok szkolny 2018/2019

- sprawozdanie  dyrektora szkoły z planu nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019

-wnioski do pracy na rok szkolny 2018/2019

2.            

lipiec

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe wg. harmonogramu – ZSZ ( etap praktyczny )

3.            

4 lipiec

 

Ogłoszenie przez CKE wyników matur – wydanie świadectw maturalnych

4.            

20 sierpień

 

Egzamin maturalny w terminie poprawkowy – cześć pisemna

5.            

20 – 21 sierpień

 

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – część ustna

 

           Zestawienie Dni Otwartych i wywiadówek 2018/2019

Data

Godz.

Rodzaj spotkania

3 październik

15.20 – 16.20

Dzień Otwarty.

7 listopad

15.20 – 16.20

Dzień Otwarty.

5 grudzień

15.20 – 16.20

Dzień Otwarty.

6 marzec

15.20 – 16.20

Dzień Otwarty.

15 maj

15.20 – 16.20

Dzień Otwarty.

5 czerwiec

15.20 – 16.20

Dzień Otwarty.

12 wrzesień    

17.00

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I  i  II ( wszystkich typów szkół) - tylko wychowawcy

13 wrzesień

17.00

Spotkanie z rodzicami uczniów klas III i IV (wszystkich typów szkół) – tylko wychowawcy

21 listopad

  

17.00

 

Spotkanie z rodzicami – wszystkie klasy ( wszyscy nauczyciele )

24 styczeń   

17.00

Spotkanie z rodzicami –  za I semestr 2018/2019 (wszyscy nauczyciele )

10 kwiecień  

17.00

Spotkanie z rodzicami – ( klasy przejściowe ) (wszyscy nauczyciele )