A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają!
Mikołaj Rej

21 lutego
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego