1. Praktyki w Hiszpanii

*    
Lista uczestników

*    Sprawozdanie

*    Prezentacja

*    Film


2. Praktyki we Włoszech

*    
Lista uczestników

*    Sprawozdanie

*    Prezentacja

*    Film


3. Podsumowanie praktyk zawodowych