Kontakt

Zespół Szkół Nr1



ul. Rubinkowskiego 8.
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. 0-29 746 24 71
fax: 29 7453394


"Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, adres: ul. Rubinkowskiego 8, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Zespół Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej będzie przetwarzało Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji określonych przepisami prawa. W razie wystapienia takiej konieczności, dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionum podmiotom, na podstawie przepisów prawa.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych, oraz możliwość ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów

Z poważaniem"