Ogłoszenie Rekrutacja | Rekrutacja |

Koło wychowanków


Głównymi celami Stowarzyszenia Koło Wychowanków Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej jest utrzymanie i stałe pogłębianie więzi koleżeńskiej, utrzymywanie łączności ze szkołą i współpracę dla dalszego jej rozwoju.

Stowarzyszenie realizuje postawione cele w szczególności poprzez poszerzenie kontaktów wychowanków, aktywny udział członków Stowarzyszenia w życiu szkoły.

Zarząd Koła Wychowanków na co dzień współpracuje z Dyrekcją Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, biorąc udział w rozpoczęciu oraz zakończeniu roku szkolnego, w ważniejszych obchodach związanych ze szkołą,a zwłaszcza w Dniu Patrona Szkoły.

Stowarzyszenie jest fundatorem nagrody dla ucznia wytypowanego przez szkołę, który w danym roku aktywnie ją promuje. W dniu 25 września 2015 roku uczniem który otrzymał statuetkę – diament z wygrawerowaną dedykacją był Marcin Kulesza z kl. III e Liceum Ogólnokształcącego.

Działalność Stowarzyszenia nierozerwalnie związana jest z istnieniem i dziejami Szkoły, wychowankowie i absolwenci organizują spotkania koleżeńskie oraz biorą udział w oficjalnych zebraniach Koła. W zakładce tej umieszczane będą bieżące informacje o zebraniach i aktualnych wydarzeniach. Zamieszczanie ważnych informacji o losach absolwentów odbywa się na stronie internetowej szkoły oraz przekazywane jest pocztą elektroniczną.

Z Zarządem Koła oraz członkami Stowarzyszenia można kontaktować się wysyłając wiadomości na: absolwencirubinek@gmail.com.

Chętnych do umieszczania informacji lub zdjęć związanych z historią szkoły i jej absolwentami zapraszamy do współpracy i wysyłania materiałów.

W dniu 25.06.2015 roku odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, na którym wybrano nowych członków Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej. Podczas zebrania podsumowany został rok 2014 oraz V Zjazd Absolwentów Szkoły upamiętniający jubileusz 50-lecia Szkoły.