Witamy na naszej stronie


    Drogi gimnazjalisto dziś stajesz przed wyborem co dalej i jaką szkołę wybrać? Wiemy, że jest to trudne zadanie dla Ciebie samego jak i twoich rodziców, bliskich. Dlatego pragniemy w tym krótkim opisie przedstawić ,,RUBINEK” . Jest to zadanie też i dla nas bardzo trudne i chyba niewykonalne, gdyż nie da się wszystkiego w tym krótkim tekście umieścić i opowiedzieć. Przybliżymy więc Ci jaka jest szkoła, co robimy, z kim współpracujemy i oczywiście jaką baza dydaktyczną dysponujemy. Niestety nie uda nam się w tym tekście opisać tego co chyba najważniejsze a więc tej wspaniałej atmosfery jaka panuje w szkole – a ta jest w naszej szkole rzeczywiście  niepowtarzalna. To zasługa całej naszej społeczności szkolnej, nauczycieli, uczniów i rodziców. Aby poczuć ten wspaniały klimat ,,RUBINKA” trzeba stać się tylko jednym z nas. Mamy nadzieję że skorzystasz z tej okazji i dołączysz do nas, aby od 1 września 2016 r. tworzyć wspólnie z nami, to co dobre dla ciebie samego i szkoły.

NOWOCZESNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ

Nasza oferta edukacyjna jest systematycznie dostosowywana do aktualnych potrzeb  i zmieniającego się rynku pracy. Tradycją naszej szkoły jest kształcenie techniczne, ale wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży prowadzimy również nowoczesne kształcenie w klasach liceum ogólnokształcącego. Niech przykładem będą tu klasy służb mundurowych, których atrakcyjność jest tak duża, że nie wszyscy chętni dostają do tych klas. Natomiast absolwenci tych klas z powodzeniem kontynuują studia wyższe związane ze służbami mundurowymi. Widząc zapotrzebowanie zakładów pracy na dobrze wykształconych fachowców w tym roku szkolnym podjęliśmy daleko idąca współpracę z Fabrykami Mebli FORTE s.a. z Ostrowi Mazowieckiej. Jest to jeden z najważniejszych producentów mebli w Polsce i Europie. Wspólnie z tym zakładem chcemy kształcić specjalistów z branży drzewnej i meblarskiej.  Systematycznie modernizujemy wyposażenie pracowni i techniki nauczania. Nasi nauczyciele ciągle doskonalą się na różnego rodzaju studiach i kursach. Realizujemy wiele projektów międzynarodowych współpracując z różnego rodzaju organizacjami i szkołami w celu podniesienia jakości naszej pracy.  Pracujemy dla rozwoju każdego ucznia, stwarzając warunki dla kontynuowania nauki i uzyskania kwalifikacji gwarantujących zatrudnienie oraz zdobycie wiedzy celem dalszej nauki na studiach wyższych..

BAZA SZKOŁY

Najważniejszym kapitałem każdej szkoły powinni być ludzie. Tak też jest w naszym przypadku. Naszym kapitałem jest więc  wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, specjaliści w danych przedmiotach, zawodach, których pracuje w szkole 84 osoby. Ponad 80% tej kadry to nauczyciele dyplomowani posiadający najwyższe kwalifikacje zawodowe potwierdzone stosownymi dyplomami ukończenia studiów wyższych i posiadający tytuł magistra czy inżyniera.   Niewątpliwym atutem naszej szkoły jest też dobra i dogodna lokalizacja w centrum miasta ( ok 1 km od dworca autobusowego ). Ponadto decydując się na naukę w naszej szkole uczniowie mogą skorzystać z mieszkania w Bursie Szkolnej, która położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie naszej szkoły ( 50 m). Uczniowie zmotoryzowani mogą korzystać z parkingów samochodowych znajdujących się przed szkołą lub przy budynku MOSiR. Bardzo ważnym atutem szkoły jest posiadanie własnych pracowni kształcenia praktycznego gdzie uczniowie kształcenia technicznego i zawodowego mogą doskonalić swoje umiejętności. Posiadamy też stosowne akredytacje i uprawnienia Ośrodka Egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych we wszystkich nauczanych zawodach. Do naszego Ośrodka przyjeżdżają na egzaminy uczniowie z takich miejscowości jak Warszawa, Węgrów, Małkinia. Naszym uczniom zapewniamy fachową opiekę pielęgniarek szkolnych oraz pedagoga szkolnego współpracującego z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem, Policją.

Na bazę szkoły składa się kompleks dwóch budynków połączonych łącznikami, sali gimnastycznej, centrum kształcenia praktycznego oraz boisk. Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń szkolnych to ponad 12000 m2 a kubatura to ok 40000 m3. Dysponujemy 48 salami dydaktycznymi wyposażonymi w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne ( rztniki , komputery, tablice interaktywne i wiele innych pomocy )

W skład kompleksu wchodzą takie pomieszczenia jak:

 • sale lekcyjne i pracownie: kształcenia ogólnego, komputerowe, do nauki języków obcych, zawodowe, pracownie kształcenia praktycznego
 • biblioteka i czytelnia wyposażona w komputery z dostępem do internetu
 • dwa sekretariaty
 • świetlica szkolna
 • sala gimnastyczna wraz z kilkoma szatniami, salkami do ćwiczeń, salka fittnes,
 • izba tradycji
 • dodatkowa sala do nauki indywidualnej
 • pokój nauczycielski
 • strzelnica do broni pneumatycznej
 • radiowęzeł
 • sklepik szkolny.
 • siłownia

        Pod okiem wyszkolonej kadry nauczycieli oraz instruktorów, organizowane są:
drużyny sportowe wchodzące również w skład Uczniowskiego Ostrowski Ludowego Klubu Sportowego

·     spotkania kulturalne – występy w Miejskim domu Kultury, imprezy okolicznościowe (walentynki, dzień kobiet, dzień wagarowicza, dzień dziecka)

·     biegi przełajowe i imprezy turystyczne

·     olimpiady ekologiczne, językowe, przedsiębiorczości, budowlane i mechaniczne, logistyczne,

·     wyjazdy na targi elektroniczne, budowlane, fryzjerskie , samochodowe

·     wyjazdy do innych szkół o takim samym profilu

·     obozy surwiwalowe i szkoleniowe

·     kuligi, ogniska, wieczorki, lodowiska

·     pokazy i sympozja

·     konkursy plastyczne, szachowe, okolicznościowe

·     wyjazdy do domów dziecka i domów pomocy

·     kwesty dla szkolnego koła PCK, na WOŚP, dla potrzebujących

·     wyjazdy dla klas i uczniów w formie nagrody za osiągnięcia i naukę.

·     wyjazdy zagraniczne do takich krajów jak Hiszpania, Włochy, Portugalia, Niemcy, Anglia

·     organizujemy kursy dla operatorów wózków widłowych, spawalnicze, fryzjerskie, prawa jazdy i wiele innych.

·     udział w zjazdach szkół noszących imię rtm. Witolda Pileckiego

Szkoła jest bardzo dobrze wyposażone w sprzęt komputerowy pracujący w sieciach lokalnych z własnymi serwerami internetowymi i stałymi łączami każde po 60 MB. Sprzęt dostępny jest dla uczniów w trakcie i po godzinach lekcyjnych. Na wyposażeniu znajdują się także drukarki, skanery, rzutniki multimedialne co umożliwia optymalne łączenie teorii z praktyką w trakcie całego okresu nauki. Dodatkowo szkoła posiada własny 9 –osobowy bus do przewozów młodzieży na różne uroczystości,  ,wycieczki, praktyki. Ponadto posiadamy wiele samochodów osobowych do ćwiczeń praktycznych i nauki jazdy.  Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie dziennym jednozmianowym. Pracownie komputerowe, językowe oraz zawodowe przeznaczone są dla grup nie więcej niż 15 osobowych, co umożliwia łatwiejszą naukę. Duża szatnia z wieloma wejściami, ławki na korytarzach, automaty do napojów i dostępna dla wszystkich świetlica szkolna z telewizją, grami i opiekunem stanowi najlepsze rozwiązania.

WSPÓŁPRACA

Nasza szkoła jest też lokalnym liderem  w poszukiwaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie wspierania procesów edukacyjnych zachodzących w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. W tym tez celu podejmujemy współpracę z wieloma firmami, instytucjami, uczelniami, czy szkołami. Podpisaliśmy wiele porozumień i umów o współpracy a z wieloma podmiotami współpracujemy na zasadzie wzajemnego wspierania się w różnorodnych działaniach. Do grona naszych stałych współpracowników zaliczyć możemy:

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Maz

Fabryki Mebli Forte s.a. w Ostrowi Maz.

22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie

Dom Pomocy Społecznej ,,Dom z sercem” w Komorowie

Wyższa Szkoła Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Komenda Powiatowa Policji

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Maz

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Maz

Koło Wychowanków Zespołu Szkół nr 1

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Wyszkowie

Mobility Friends w Portugalii

Global Trainnig Centre z Warszawy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Maz.

Miejski Dom Kultury

Nadleśnictwo Ostrów Maz.

Schneider Polska z Ostrowi Maz

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Instytut Pamięci Narodowej

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Muzeum Kresów i  Ziemi Ostrowskiej

Zespół Szkół nr 2 w Wyszkowie

Zespół Technicznych i Ogólnokształcących w Ciechanowcu

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce

Wszystkie Szkoły w Polsce noszące imię rtm. Witolda Pileckiegowebmaster: Robert Wąsik
nasz patron

Rotmistrz Witold Pilecki
ur. 13 maja 1901
zm. 25 maja 1948

Dyrektor Szkoły

mgr inż. Grzegorz Jasionowski

 linki
Zespół Szkół Nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Rubinkowskiego 8  07-300 Ostrów Mazowiecka, tel.: 0 29 7462471, e-mail: zsnr1ostrowmazowiecka@op.pl    
Copyright by Zespół Szkół Nr 1. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webmaster: Robert Wasik