Ogłoszenie Rekrutacja | Rekrutacja |

SPOTKANIE ZE STRAŻAKIEM W SZKOLE

admin 2018-06-11 14:49

Bezpieczeństwo to bardzo ważna sprawa, ale czy wszyscy wiedzą jak należy się zachować, aby być bezpiecznym? Przekazywanie wiedzy na temat bezpieczeństwa oraz zapobieganiu sytuacjom zagrażającym życiu jest bardzo ważne na każdym etapie edukacji. Chcąc podnieść poziom wiedzy oraz umiejętności uczniów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego przeprowadzono w naszej szkole specjalistyczne zajęcia. 08.06.2018 r. odbyło się spotkanie z st. kpt. Rafałem Kamińskim - przedstawicielem Powiatowej Staży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej. Inicjatorami tego spotkania były nauczycielki języka niemieckiego – p. E. Kulesza, p. J. Pecko, p. A. Spinek i p. E. Ślaska. Słowa powitania do gościa oraz przybyłych uczniów (3TB, 3TPS, 2 TPS oraz 3mzb) skierował p. Ryszard Kowalczyk – vice dyrektor szkoły. Celem spotkania było przeprowadzenie szkolenia dotyczącego dbałości o bezpieczeństwo uczniów ZS Nr 1, a w szczególności zagrożeń związanych z tlenkiem węgla, zapobiegania pożarom, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz warunków ewakuacji oraz przybliżenie pracy strażaka. W ramach kampanii „Stop pożarom traw!” w naszym powiecie uczniowie naszej dowiedzieli się, jakie niebezpieczeństwo niesie wypalanie łąk, ściernisk i nieużytków. W dużej mierze prowadzi to do pożarów pobliskich domów, budynków gospodarczych i lasów. Zajęcia zostały przeprowadzone w formie multimedialnej prezentacji oraz pokazów filmów. Ostatnim punktem spotkania było przybliżenie zawodu strażaka, jednego z najbardziej odpowiedzialnych zawodów. Spotkanie to przyczyniło się do podniesienia świadomości na temat bezpiecznych zachowań i zapobiegania sytuacjom zagrażającym życiu.