Ogłoszenie Rekrutacja | Rekrutacja |

Podsumowanie szkoleń dla nauczycieli

admin 2018-04-24 11:10

W dniu 19 kwietnia 2018 r w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się uroczysta konferencja, której celem było podsumowanie projektu pt. ,, Europejska mobilność nauczycieli jako źródło na podniesienie jakości pracy dydaktyczno- wychowawczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt realizowany był w roku 2017 w Bolonii we Włoszech i Hiszpanii w miejscowości Granada. Łącznie w tygodniowych szkoleniach udział wzięło 18 nauczycieli. Wyjazd, poprzedzony był intensywnym przygotowaniem językowym i kulturowym.

W konferencji podsumowującej projekt oraz upowszechniającej jego rezultaty uczestniczył dyrektor ZS Nr 1 Grzegorz Jasionowski, koordynator projektu Ryszard Kowalczyk oraz bohaterowie tego spotkania nauczyciele uczestnicy szkolenia.

Na początku uroczystości koordynator projektu powitał wszystkich uczestników spotkania, następnie przedstawiał informacje dotyczące programu Erasmus+ oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ich założenia, cele i działania w ramach których realizowany był projekt.

 

Uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzenia dokumentacji z pobytu w Hiszpanii i Włoszech w postaci prezentacji i filmu. Na nowo odżyły wspomnienia z wyjazdów i dzielenie się wrażeniami i informacji na temat szkoleń.

Najważniejszym punktem uroczystości było podsumowanie projektu. Koordynator Ryszard Kowalczyk podkreślił, że wszystkie cele i założenia tego przedsięwzięcia zostały zrealizowane, przedstawiając jednocześnie osiągnięte efekty z realizacji projektu :

·        możliwość poznania placówek oświatowych w krajach partnerskich ich akty prawne, bazę dydaktyczną, kadrę i metody pracy

·        dzięki realizacji projektu można było porównać systemy wychowawcze w krajach partnerskich, dostrzec ich wady i zalety, a następnie wyciągnąć odpowiednie wnioski i zastosować najbardziej korzystne rozwiązania w placówce macierzystej

·        konfrontacja metod pracy z młodzieżą trudną, zagrożoną wykluczeniem, mającą problemy w zakresie uczenia się i przygotowania zawodowego

·        sam pobyt za zagranicą zwiększył możliwość doskonalenia umiejętności języków obcych

·        poznanie zabytków, kultury i obyczajów oraz metod organizacji pracy w kraju przyjmującym

·        promocja szkoły w środowisku lokalnym, ale również na arenie europejskiej

·        poznawanie różnic kulturowych i mentalności Europejczyków,

·        nawiązanie nowych kontaktów, znajomości i przyjaźni

Nauczyciele biorący udział w szkoleniu znacznie wzbogacili swoją wiedzę i umiejętności z zakresu pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze i dydaktyczne. Wyjazd był cennym doświadczeniem, które korzystnie wpłynęło na wszechstronny rozwój każdego uczestnika projektu.

Uroczystym punktem konferencji było wręczenie nauczycielom certyfikatów wydanych przez instytucje zagraniczne potwierdzających odbycie zagranicznego szkolenia, zaświadczeń udziału w szkoleniach językowych oraz najważniejszego dokumentu jakim jest Europass Mobilność przedstawiający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim.

Na zakończenie uroczystości wszyscy zgodnie stwierdzili, że realizacja projektu zakończyła się sukcesem. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze a wspomnienia i rozmowy dotyczące wyjazdu trwały jeszcze długo. Bez wątpienia wyjazd ten pozostanie na długo w pamięci uczestników.

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogólna kwota dofinansowania 126 140 złotych

Tekst

Ryszard Kowalczyk

Zdjęcia

Uczestnicy szkolenia