Ogłoszenie Rekrutacja | Rekrutacja |

Zdalne nauczanie

admin 2020-03-23 22:19

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Uzasadnienie rozporządzenia

Kształcenie na odległość - nowe regulacje prawne

Ochrona Danych Osobowych podczas pracy zdalnej