Ogłoszenie Rekrutacja | Rekrutacja |

EPKwZ

admin 2020-03-23 21:45

DEKLARACJA

Złożenie deklaracji do egzaminu przeprowadzanego w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. przez

osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń – luty 2020 r.

Osoby, które nie zdały EPKwZ w sesji styczeń – luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację

ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec –

lipiec 2020 r. do 31 marca br. odpowiednio do dyrektora macierzystej szkoły w formie

elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres email

szkoły zsnr1ostrowmazowiecka@op.pl

Deklaracja do pobrania TUTAJ

Uwaga !

Proszę nie przynosić deklaracji osobiście tylko zastosować się w/w polecenia

Wicedyrektor ZS Nr 1

Ryszard Kowalczyk

Ostrów Mazowiecka 23.03.2020