Ogłoszenie Rekrutacja | Rekrutacja |

Podpisanie umowy o współpracy

admin 2020-01-22 21:03

Jednym z najważniejszych założeń reformy szkolnictwa zawodowego jest podjęcie realnej współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z lokalnymi pracodawcami w oparciu o wspólnie stworzone i podpisane porozumienia. W dniu 20 stycznia 2020 w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Szkołą reprezentowaną przez dyrektora Grzegorza Jasionowskiego a Pracodawcą firmy Garaż Clarkson reprezentowaną przez prokurenta Daniela Kocińskiego w sprawie organizacji praktycznej nauki zawodu na zasadach dualnego systemu kształcenia dla zawodu „kierowca mechanik”. Celem tej współpracy jest dostosowanie kształcenia zawodowego do oczekiwań lokalnych pracodawców i zdiagnozowanych potrzeb na lokalnym rynku pracy. W ramach podpisanej umowy trzech uczniów klasy drugiej w/w kierunku branżowej szkoły I stopnia od miesiąca marca 2020 roku rozpocznie zajęcia praktyczne w firmie Garaż Clarkson, która ma swoją siedzibę w Andrzejewie. Podpisanie umowy było zwieńczeniem prowadzonych kilka miesięcy rozmów pomiędzy stronami w sprawie współpracy w zakresie kształcenia praktycznego uczniów.

W uroczystości udział wzięli, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej pan Paweł Pecura Kierownik Biura Strategii i Promocji oraz pani Marzena Siwek pracownik tego wydziału, pani Martyna Sokołowska Project Manager firmy Garaż Clarkson, wicedyrektor szkoły pan Ryszard Kowalczyk oraz uczniowie kierunku kierowca mechanik.

Wśród najważniejszych zadań współczesnej, nowoczesnej szkoły zawodowej jest realizacja wysokiej jakości kształcenia zawodowego, które dostosowuje kierunki i efekty kształcenia do wymogów rynku pracy, kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, a co najważniejsze, ułatwia wejście ucznia na rynek pracy i uczestniczenie w nim w trakcie procesu kształcenia zawodowego. Z pewnością nawiązana współpraca i forma kształcenia dualnego jest dobrym kierunkiem do osiągnięcia wymienionych zadań.

Mamy nadzieję, że współpraca będzie się dobrze rozwijać zarówno w zakresie kształcenia zawodowego jak i na innych płaszczyznach, jednocześnie liczymy na sukces obu stron, a w zasadzie trzech, bo najważniejszą stroną tej współpracy jest uczeń.

Tekst

Ryszard Kowalczyk