Ogłoszenie Rekrutacja | Rekrutacja |

Uczniowie z Książką Spawacza

admin 2019-12-23 11:12

W dniu 19 grudnia 2019r odbyła się uroczystość wręczenia kolejnej grupie uczniów Zespołu Szkół Nr1 w Ostrowi Mazowieckiej Książki Spawacza i Certyfikatu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, dokumentu potwierdzającego odbycie podstawowego szkolenia z zakresu spawania MIG/MAG. W grupie tej było 4 uczniów technikum pojazdów samochodowych oraz 4 uczniów branżowej szkoły I stopnia zawodu kierowca mechanik. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne odbywały się w pracowni spawalnictwa znajdującej się w Centrum Kształcenia Zawodowego działającego przy Zespole Szkół Nr 1 a prowadzone były przez pracowników firmy ROSTAL Pawłowski, która była jednocześnie współfundatorem szkolenia.

Zdobycie uprawnień spawalniczych jest dodatkowym elementem kształcenia zawodowego naszych uczniów i będzie z pewnością atutem podczas poszukiwania pracy po zakończeniu nauki. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z faktu zdobycia uprawnień i posiadania wymienionych dokumentów.

Dziękujemy bardzo firmie ROSTAL Pawłowski za wspaniałą inicjatywę i liczymy na przeprowadzenie kolejnych szkoleń.

Tekst

Ryszard Kowalczyk