Ogłoszenie Rekrutacja | Rekrutacja |

PATOTREŚCI (PATOSTREAMING) W INTERNECIE

admin 2019-12-17 14:42

Dla młodzieży Internet jest nie tylko źródłem informacji czy rozrywki, ale staje się także coraz ważniejszym miejscem społecznego funkcjonowania. Dlatego też rosnąca skala przemocy i wulgarnych treści, niekiedy będących łamaniem prawa, staje się istotnym problemem wychowawczym współczesnej szkoły. Zgodnie z kierunkiem polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 -Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych, zostały przeprowadzone w dniu 04.12.2019 r. zajęcia edukacyjne dotyczące problematyki zagrożeń i uzależnień związanych z nieprawidłowym korzystaniem z Internetu. Gościliśmy specjalistę w zakresie profilaktyki i zwalczania cyberzagrożeń – st. szt. Marcina Jelińskiego z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej. Inicjatorami tego spotkania były nauczycielki języka niemieckiego – p. E. Kuczyńska, p. E. Kulesza, p. J. Pecko, p. A. Spinek i p. E. Ślaska. Słowa powitania do gościa oraz przybyłych uczniów kl. 1LOa, I LOy, II TBS, II TIa i III LOc skierował p. Ryszard Kowalczyk – vice dyrektor szkoły. Tematem przewodnim szkolenia dotyczącego dbałości o bezpieczeństwo uczniów, były przede wszystkim PATOTREŚCI w Internecie, ich zagrożenia i konsekwencje oraz możliwości reagowania na przemoc i patologię w intrenecie.