Ogłoszenie Rekrutacja | Rekrutacja |

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

admin 2019-12-13 14:00

W dniu 10 grudnia 2019r w wyszkowskim I Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida odbyła się uroczystość wręczenia Stypendia Prezesa Rady Ministrów. To zaszczytne wyróżnienie przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Naszą szkołę reprezentowało dwoje najlepszych uczniów Natalia Zero z Liceum Ogólnokształcącego oraz Piotr Grabowski z Technikum. W uroczystości naszym prymusom towarzyszył wicedyrektor szkoły  Ryszard Kowalczyk oraz mama Natalii i tata Piotra.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy.