Ogłoszenie Rekrutacja | Rekrutacja |

Kurs spawacza

admin 2019-11-12 17:21

W dniu 7 listopada 2019 odbyło się wręczenie 8 uczniom technikum pojazdów samochodowych Książeczki spawacza i Certyfikatu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia z zakresu spawania MIG/MAG. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się w pracowni spawalnictwa znajdującej się w Centrum Kształcenia Zawodowego działającego przy Zespole Szkół Nr 1. i były prowadzone przez pracowników formy ROSTAL Pawłowski, która była jednocześnie współfundatorem szkolenia.

Szkolenie i zdobycie uprawnień spawalniczych jest dodatkowym elementem kształcenia zawodowego naszych uczniów i będzie z pewnością atutem podczas poszukiwania pracy po zakończeniu nauki. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z faktu zdobycia uprawnień i posiadania wymienionych dokumentów.

W drugiej połowie listopada planowane jest przeprowadzenie szkolenia dla kolejnej grup uczniów IV klasy technikum pojazdów samochodowych i III branżowej szkoły I stopnia.