Ogłoszenie Rekrutacja | Rekrutacja |

Uczniowie z ''RUBINKA'' na praktyce w Hiszpanii

admin 2019-11-06 20:58 hiszania

W dniach 16 - 28 września 2019 roku grupa 17 uczniów II, III i IV klas Technikum Budowlanego oraz dwoje nauczycieli Zespołu Szkół Nr1 w Ostrowi Mazowieckiej wzięło udział w realizacji projektu pt. „Zagraniczne szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności   praktycznych gwarancją sukcesu na europejskim rynku pracy ramach programu ''ERASMUS+”  polegającym na odbyciu zagranicznego  szkolenia  doskonalącego umiejętności praktyczne z zakresu budownictwa  

Partnerem zagranicznym była firma M.E.P. Europrojects Granada, S.L. która jest  prywatną organizacją szkoleniową zajmująca się przede wszystkim organizowaniem i wdrażaniem różnych projektów europejskich w Grenadzie. Firma  ma ponad 14-letnie doświadczenie w pracy z europejskimi projektami mobilności oraz  w organizacji projektów mobilności w dziedzinie kształcenia dla ok. 6.992 mobilności , w tym ok. 5.570 uczniów oraz 1.422 nauczycieli pochodzących z 26 różnych państw

 

Głównymi celami projektu było:

1.    zapoznanie się z warunkami pracy w  europejskich firmach związanych z budownictwem  oraz porównanie ich z polskimi metodami pracy

2. poszerzenie umiejętności praktycznych i  nabycie nowych doświadczeń zawodowych 

3. doskonalenie umiejętności współpracy w zespole międzynarodowym,

4. wyrabianie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy.

5. zwiększenie mobilności zawodowej uczestników i ich zdolności w  

zakresie   dostosowania  umiejętności i kwalifikacji zawodowych   do wymogów

regionalnego rynku pracy oraz standardów europejskich

 

6. podniesienie poziomu z języka hiszpańskiego

7. poznanie systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego Hiszpanii

8. poznania obcej kultury, obyczajów  i dnia codziennego mieszkańców Hiszpanii


14 września 2019 roku  o godzinie 800 wszyscy uczestnicy stażu wraz z opiekunami wyruszyli w drogę na lotnisko „Warszawa-Modlin”. Lot był planowany na godzinę 1130, z małym opóźnieniem dolecieliśmy na lotnisko w Maladze. Z lotniska w Maladze dojechaliśmy do naszego miejsca zakwaterowania autobusem zorganizowanym przez firmę nas przyjmującą. Po zakwaterowaniu poinformowano nas o miejscach naszych posiłków i przedstawiono plan pracy w następnym dniu.

15 września 2019 roku  całą grupą poszliśmy na śniadanie do restauracji  która znajdowała się w lokalu niedaleko nas. Po posiłku wzięliśmy dodatkowy prowiant na pozostałą część dnia, ponieważ na dobre powitanie z Hiszpanią pojechaliśmy na plażę w Salobreña. Pogoda nam dopisywała było ciepło i słonecznie. Na plaży spędziliśmy cały dzień i wróciliśmy  do miejsca zakwaterowania dopiero wieczorem, całkowicie zmęczeni i opaleni. 

16 września 2019 roku w tym dniu  byliśmy na spotkaniu w biurze, by zapoznać się  z programem pobytu i harmonogramem szkolenia oraz dopełnić wszelkich formalności. Na spotkaniu wytłumaczono nam na czym polega program ERASMUS + oraz pokazano prezentację na której było przedstawione funkcjonowanie firmy nas przyjmującej. Pod koniec dnia odbyły się dwugodzinne zajęcia z języka hiszpańskiego, na których uczyliśmy się alfabetu i podstawowych zwrotów i słówek.

17 września 2019 roku o godzinie 900 udaliśmy się na miejsce szkolenia. Przedstawiono na prezentację o tematyce związanej ze szkoleniem. Zostaliśmy wyposażeni w kaski, kamizelki odblaskowe, rękawiczki i buty robocze. Następnie rozpoczęliśmy prace rozbiórkowe, by przygotować miejsce dla naszych prac, które będą prowadzone  w kolejnych dniach.

18 września 2019 roku wszyscy zebraliśmy się o godzinie 900 na sali konferencyjnej. Został przedstawiony film, w którym było pokazane jakie zadania zostały dla nas przygotowane do wykonania obejmujące program szkolenia. Następnie zostaliśmy podzieleni na cztery grupy. Pierwsza grupa miała za zadanie wymurować ścianę działową z bloczków gipsowych natomiast grupa druga musiała   wykonać  ścianę działową z płyt kartonowo gipsowych. Pozostałe dwie grupy musiały wymurować budowlę z cegieł.

19 września 2019 roku pierwsza grupa kończyła zadanie z poprzedniego dnia, które  polegało  na wymurowaniu ścian z bloczków gipsowych łączonych na  klej gipsowy. Grupa druga dokończyła przykręcanie płyt kartonowo-gipsowych na stelażu. Po zakończeniu tej czynności została przygotowana masa szpachlowa, którą zostały zaszpachlowane miejsca gdzie były  łączenia płyt.

20 września 2019 roku wszystkie grupy rozpoczęły  pracę  od przygotowania narzędzi i materiałów, potrzebnych na ten dzień do wykonywania zadań szkoleniowych. Dla wszystkich grup był to ostatni dzień wykonywania danego zadania przygotowanego na ten tydzień. Pierwsza grupa tego dnia miała za zadanie nałożenie gładzi gipsowej na ścianę. Pan Francisco, który był naszym  opiekunem zaprezentował jak prawidłowo powinna być przygotowana gładź  szpachlowa oraz do czego jest wykorzystywana. Druga grupa dokończyła zadanie z poprzedniego dnia.

21 września 2019 roku po tygodniu pracy nadszedł długo oczekiwany czas odpoczynku. W ten dzień połowa naszej grupy wspólnie z naszym Dyrektorem wybrała się do Parque de las Cien-cias . Jest to interaktywne muzeum o powierzchni 70 000 metrów kwadratowych, które zaprasza do udziału w zrozumieniu zjawisk środowiskowych, takich jak bezwładność, grawitacja i zasada Archimedesa. Na zewnątrz muzeum oferuje trasę przez ogrody botaniczne, tropikalny ogród motyli, warsztat z drapieżnymi ptakami, ogród astronomiczny i obserwatorium z dużym teleskopem, który pozwala spojrzeć na Granadę na wysokości 50 metrów.

22 września 2019 roku wybraliśmy się na wycieczkę do Malagi. Przechadzaliśmy się pięknymi ulicami tego miasta i zwiedzaliśmy zabytki. Po zakończeniu naszego zwiedzania, mieliśmy czas wolny, który mogliśmy przeznaczyć na opalanie się i odpoczynek  na pięknej plaży w Maladze lub dalsze zwiedzanie tego miasta.

23 września 2019 roku tego dnia wszyscy otrzymali nowe zadanie do wykonania. Pierwsza i druga grupa miała za zadanie wymurować mały budynek.  W tym budynku miały być cztery otwory na drzwi oraz nad każdymi drzwiami miał znajdować się łuk. Po otrzymaniu zadania obie grupy rozpoczęły od przygotowania zaprawy do murowania. Następnie zostały wymurowanie narożniki. O godzinie 1600 rozpoczęła się lekcja języka hiszpańskiego, która była lubiana przez wszystkich.  Na tej lekcji dowiedzieliśmy się jak są kolory, cyfry oraz zwierzęta. Na koniec lekcji każdy z nas opowiedział jakie zwierzęta posiada w domu. 

24 września 2019 roku wszystkie z grup praktyki rozpoczęły od przygotowania narzędzi, które były potrzebne na ten dzień. Dwie pierwsze grupy kontynuowały zadanie z poprzedniego dnia. Po wymurowaniu piątej warstwy grupy  rozpoczęły  ustawianie form do łuków. Murowanie łuków wymagało szczególnej dokładności.

25 września 2019 roku grupy, które wykonywały prace murarskie zakończyły murować łuki oraz dokończyły murowanie ścian na wysokość łuków. Po zakończeniu prac murarskich przystąpiliśmy do tynkowania naszego obiektu. Nasz opiekun Francisco przedstawił nam w jakich proporcjach ma zostać przygotowana zaprawa oraz jak prawidłowo ma zostać nałożony tynk.

26 września 2019 roku to ostatni dzień szkolenia.  Wszyscy zabrali się szybko do pracy, aby zakończyć zadania. Grupa murarzy zakończyła tynkowanie po czym zaczęła nakładać gładź. W górnej części gładź była w kolorze białym natomiast w dolnej w kolorze czerwonym. O godzinie 1000 rozpoczęliśmy rozbiórkę naszych obiektów, aby pozostawić nasze stanowiska w takim stanie jak przed rozpoczęciem naszych prac. 

27 września 2019 Tego dnia odbyło się spotkanie podsumowujące projekt.  Na spotkaniu rozdano nam certyfikaty ukończenia szkolenia oraz każdy z nas mógł wyrazić swoją opinię na temat pobytu w Hiszpanii. Wszystkim podobało się jak były zorganizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne podczas szkolenia  oraz wypełniliśmy ankiety dotyczącą całego pobytu w Hiszpanii. Po południu zwiedziliśmy zamek Alhambra, który jest jednym z najbardziej znanych obiektów Hiszpanii.

28 września 2019 roku o godzinie 3 rano wyjechaliśmy z Granadyna lotniska w Maladze. Nasz lot był na godzinę 700 rano. Do Polski wróciliśmy po południu, czekała nas jeszcze droga z lotniska do szkoły. Gdy dojechaliśmy wszyscy się pożegnali i wrócili do domów.

Wyjazd ten bez wątpienia był dla nas wyjątkowym przeżyciem oraz ogromną szansą na uzyskanie nowych wiadomości oraz rozwinięcie naszych umiejętności praktycznych co wykorzystaliśmy w 100%. Poznaliśmy kulturę  i obyczaje Hiszpanii oraz rozwinęliśmy umiejętności porozumiewania się w języku Hiszpańskim. Wszystko to wykorzystamy podczas dalszej nauki w szkole, na zajęciach praktycznych czy w trakcie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Uczestnictwo w szkoleniu będzie też atutem podczas poszukiwania pracy zarówno w kraju jak i zagranicą. Na koniec szkolenia wszyscy uczestnicy  otrzymali certyfikat potwierdzający nabyte przez nas wiadomości i umiejętności wystawiony przez ośrodek szkoleniowy a na spotkaniu podsumowującym projekt  wszyscy otrzymają  od Zespołu Szkół Nr1 dokument Europass Mobility - określany mianem europejskiej ścieżki kształcenia. Dokumenty te z pewnością wykorzystamy w dalszym swoim rozwoju osobistym  i przyszłej karierze zawodowej

 

Projekt  finansowany z funduszy Unii Europejskiej  w ramach programu Erasmus+

Ogólna kwota dofinansowania projektu  to 64 537 euro

 

Tekst:

Bartosz Bauer

Cezary Jarząbek