Rekrutacja 2019 / 2020

admin 2019-06-17 12:12

Rekrutacja 2019 / 2020

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM
Regulamin rekrutacji (doc)
Podanie (doc)

Regulamin rekrutacji (doc)
Podanie (doc)Kierunki kształcenia dla absolwentów gimnazjum :
Liceum ogólnokształcące: ( 3-letnie)
1. Służb mundurowych
przedmioty rozszerzone (chemia, geografia, j. angielski / niemiecki + przedmiot uzupełniający - edukacja obronna)
2. Ratownicza przedmioty rozszerzone (biologia, chemia, j. angielski / niemiecki, + przedmiot uzupełniający - edukacja z zakresu ratownictwa)
3. Pedagogiczno - opiekuńcza przedmioty rozszerzone (j. polski, biologia, wiedza o społeczeństwie, + przedmiot uzupełniający - podstawy psychologi i pedagogiki)
Technikum: ( 4-letnie)
1. Technik logistyk z rozszerzeniem transportu międzynarodowego
przedmioty rozszerzone (geografia, matematyka)
2. Technik informatyk
przedmioty rozszerzone (matematyka, informatyka)
3. Technik pojazdów samochodowych
przedmioty rozszerzone (matematyka, fizyka)
4. Technik usług fryzjerskich
przedmioty rozszerzone (biologia, j. angielski)
Szkoła branżowa I stopnia ( 3-letnia)
1. Kierowca – mechanik ( kurs na prawo jazdy kat. B )

Kierunki kształcenia dla absolwentów szkoły podstawowej :
Liceum ogólnokształcące: ( 4-letnie)
1. Służb mundurowych
przedmioty rozszerzone (chemia, geografia, j. angielski / niemiecki + przedmiot uzupełniający - edukacja obronna)
2. Ratownicza przedmioty rozszerzone (biologia, chemia, j. angielski / niemiecki, + przedmiot uzupełniający -edukacja z zakresu ratownictwa)
3. Pedagogiczno - opiekuńcza przedmioty rozszerzone (j. polski, biologia, wos, + przedmiot uzupełniający -podstawy psychologii i pedagogiki)
Technikum: ( 5-letnie )
1. Technik logistyk z rozszerzeniem transportu międzynarodowego
przedmioty rozszerzone (geografia, matematyka)
2. Technik budownictwa
przedmioty rozszerzone (matematyka, fizyka)
3. Technik informatyk
przedmioty rozszerzone (informatyka, matematyka)
4. Technologia drewna zarządzanie produkcją mebli
przedmioty rozszerzone ( j. angielski, chemia) - klasa pod patronatem FM FORTE S.A.
Szkoła branżowa I stopnia ( 3-letnia)
1. Kierowca – mechanik ( kurs na prawo jazdy kat. B )

Szkoły dla dorosłych

1. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych (3 letnie)
2. Szkoła Policealna - Technik Usług Kosmetycznych (2 letnie)