Ogłoszenie Rekrutacja | Rekrutacja |

Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku.

admin 2019-03-25 12:55

Uczniowie kl. III TL pod opieką szkolnego koordynatora konkursu Anny Zbień – Kiełbik wzięli udział w inauguracji VII edycji Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego: Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku. Warsztaty odbyły się w białostockim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej.
Projektowi IPN przyświecają słowa Janusza Kurtyki, prezesa IPN w latach 2005 – 2010 : Nie można dopuścić do tego, żeby odmawiano nam prawa do pamiętania o Wilnie, Grodnie, Lwowie, Żółkwi, Krzemieńcu, Kamieńcu itd. Polska ma prawo uznawać tamtejsze symboliczne zabytki za swoje, bo to są dzieła wytworzone przez naszą cywilizację z czasów Rzeczypospolitej i mamy prawo domagać się, żeby ten fakt był uznawany.

Uczniowie obejrzeli film pt. „Semper Fidelis” poświęcony postaci prof. Witolda Szolginii. Ten architekt i pisarz, lwowianin z urodzenia, niemal całe życie poświęcił utrwalaniu pamięci o polskich korzeniach Lwowa i jego najwybitniejszych mieszkańcach. Pracownik IPN Waldemar Tyszuk przybliżył nam historię walk o granice II Rzeczpospolitej po I wojnie światowej. Straciliśmy wówczas ogromne terytoria, zamieszkane w dużej części przez Polaków. Wielu z nich utraciło swoje majątki i zmuszonych zostało do emigracji. Dr Diana Maksimiuk w wykładzie pt. „Losy kresowych rodzin na tle wielkich przemian politycznych” opowiedziała min. o losach rodziny Czarnyszewiczów. Jak wiele podobnych wybrała ona daleką emigrację do Ameryki Południowej. Jeden z braci Czarnyszewiczów jest bliskim kuzynem aktorki Liv Tyler i lidera Aerosmith, Stevena Tylera. Ich cioteczny dziadek – Feliks Czernyszewicz to autor wznowionej niedawno powieści „Nadberezyńcy”. Pradziadek aktorki znanej z ekranizacji „Władcy Pierścieni” zmienił w Argentynie nazwisko na Blanche.

(foto: IPN Białystok, uczestnicy; tekst Anna Zbień - Kiełbik)