Ogłoszenie Rekrutacja | Rekrutacja |

"Tablica pozytywnych myśli"

admin 2019-03-25 12:36

Drogi uczniu!

W dniu 22.03.2019 r. została zainstalowana "Tablica pozytywnych myśli".

Jeśli chcesz;
- przesłać pozytywną myśl do wszystkich,
- podzielić się swoimi pozytywnymi myślami,
- każdy z Was może mieć wpływ na to, co dzieje się w szkole,
- może wyrazić swoją pozytywną opinię,
- dzięki projektowi uczmy się być pozytywnie nastawieni do ludzi.

Bardzo proszę zapoznaj się z regulaminem i zasadami korzystania z tej tablicy.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TABLICY POZYTYWNYCH MYŚLI.

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Udostępnienie tablicy ma na celu umożliwienie uczniom wypowiedzenia się, zgłoszenia pomysłów, propozycji. Zapisane na tablicy uwagi mogą być pretekstem do dyskusji czy debaty z udziałem całej społeczności uczniowskiej. Dzięki temu projektowi każdy może mieć wpływ na to, co dzieje się w szkole, może wyrazić swoją pozytywną opinię.
a) miejsce – korytarz I piętro budynek A,
b) narzędzia pisarskie – markery ścieralne,
c) wpisy będą monitorowane i raz w tygodniu usuwane, w razie pojawienia się wpisu niezgodnego z regulaminem, zostanie on usunięty niezwłocznie.

ZASADY KORZYSTANIA Z TABLICY.
1. Ze ściany mogą korzystać wszyscy uczniowie.
2. Uwagi powinny być pozytywne.
3. Można dzielić się swoimi opiniami, uwagami czy też pomysłami dotyczącymi życia szkoły.
4. Zabrania się zamieszczania na tablicy uwag personalnych ( imion, nazwisk ).
5. Zapisy muszą być zgodne zasadami kultury i etyki.
6. W razie pojawienia się wpisu niezgodnego z regulaminem, zostanie on usunięty niezwłocznie.
7. Zabrania się używania wulgaryzmów, obelg, przemocy słownej, nie wolno nikogo krzywdzić, ośmieszać ani poniżać.