Ogłoszenie Rekrutacja | Rekrutacja |

Dialog Pokoleń w Lubiejewie

admin 2018-10-23 08:17

12 – 13 października w sali konferencyjnej CKR w Lubiejewie odbył się cykl wykładów pod tytułem Dialog Pokoleń. Dialog Pokoleń to projekt językoznawczy związany z badaniem i dokumentowaniem kultury tradycyjnej i gwary na terenie dawnego województwa ostrołęckiego. Inspiratorką projektu jest prof. Barbara Falińska, od lat zajmująca się tymi zagadnieniami i propagująca badania. W dwudniowej konferencji braliśmy udział jako uczestnicy ubiegłorocznej edycji programu regionalistyczno – językoznawczego w ramach działającego w szkole Koła Gwaroznawczego. Cykl weekendowych wykładów rozpoczęła prof. Falińska wystąpieniem pod tytułem Z historii badań terenowych w powiecie ostrowskim oraz mgr Jadwiga Bednarczyk Pierwsze koło gwaroznawcze w Ostrowi Mazowieckiej . Ciekawy temat poruszył mgr Jarosław Konopka w prelekcji związanej z wykorzystaniem programu e.Twinning we współpracy placówek oświatowych i kulturalnych nad dokumentowaniem wyników badań terenowych. Kolejni prelegenci przedstawili problematykę, związaną ze współczesnymi tendencjami w badaniach nad językiem. Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kietliński mówił O zmianach znaczeniowych wybranych nazw a dr Katarzyna Sobolewska zaprezentowała Słownik gwarowy na Facebooku. Na zakończenie zabrał głos prof. dr hab. Adam Dobroński, który podkreśli związki pomiędzy pracą językoznawców i historyków, wspomagających się w zachowywaniu naszego dziedzictwa kulturowego. Tekst i foto: Anna Kiełbik Zbień